תביעת פיצוי נגד פלאפון בגלל מחיקת זיכרונות מספרי טלפון

פסק דין בפניי תביעה על סך של 16500 ₪ לפיצוים של התובעים בגין אובדן זיכרונות מספרי טלפון ממכשירם . התובעים מסרו את מכשירם הנייד הסלולארי לתיקון אצל הנתבעת. לטענת התובעים, עקב התרשלות הנתבעת, נמחקו זיכרונות מספרי טלפון ממכשירם, בכללם זיכרונות של לקוחות ואנשים הקשורים לעסקם ולפרנסתם של התובעים, ובשל כך נגרמו להם נזקים. מוסיף התובע טוען ומלין, על כי נאלץ להמתין ולבזבז זמן יקר בהמתנה זו - בהמתנה לתיקון מכשירו. לפיכך, עותרים התובעים לפיצוי כספי וכן מבקשים להתנתק משירותי הנתבעת ללא כל תשלום נוסף. לטענת הנתבעת, התובע הגיע למרכז השירות עם מכשיר שבור. הנתבעת בדקה ומצאה שאין אפשרות לתקנו ולפיכך הוחלף המכשיר למכשיר מחודש מדגם זהה בהתאם לתנאי שירות התיקונים. מוסיפה הנתבעת וטוענת, כי טרם התיקון, הובהר לתובע במפורש כי הנתונים עשויים להימחק וכי הוא נדרש לשמרם גם בדרך אחרת. מסיבות אלו, מצאה לנכון הנתבעת, לתלות במרכז השירות שילוט המבהיר כי במהלך הטיפול במכשיר עלולים להימחק נתונים או זיכרונות השמורים בו וכי ממליצים הם לבצע גיבוי. בנוסף, מודיעה הנתבעת ומעבירה מסר זה אף באמצעות החשבונית הנשלחת ללקוחותיה. בכל מקרה, עפ"י הנתבעת, תהליך שמירת הנתונים בוצע בהצלחה. בהמשך לכך, פנה התובע לנתבעת וביקש להחליף מכשירו למכשיר חלופי מדגם אחר והמכשיר אכן הוחלף, לבקשת התובע. טוענת הנתבעת כי שמירת הזיכרונות בוצעה בהצלחה וכי המכשיר החדש הועבר לתובעים בהכילו את מלוא הנתונים. לטענת הנתבעת, אובדן הזיכרונות עליו מלין התובע נגרם עקב ניסיונו של התובע להתקין במכשירו תוכנת סינכרון אשר התובע התרשל בהתקנתה ולא פעל כנדרש ועפ"י הוראות ההתקנה אשר נמסרו לו בערכת התוכנה. מוסיפה הנתבעת, כי התובע, היה עליו לקרוא בקפידה את הוראות ההפעלה ולא רק להסתמך על הנתבעת ללמדו כיצד לתפעל את התוכנה. לטענתה, הנתבעת יכולה לסייע ללקוחותיה בכל הנוגע לתוכנת הסינכרון ולתת מענה לשאלות ספציפיות, אך הנתבעת אינה באה להחליף את הוראות ההפעלה כפי שסופקו ע"י היצרן. אובדן הנתונים הנטען אירע בעת שהתובע תיפעל לבדו את התוכנה, בניגוד להבהרות שנמסרו לו ע"י הנציג וכאמור לעיל, בהתעלם מהוראות ההפעלה. לפיכך, לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. לעניין זמן ההמתנה במרכז השירות במהלך תיקון מכשירו המקורי, טוענת הנתבעת, כי הגעה למרכז שירות סלולארי לצורך תיקון ו/או החלפת מכשיר הינה חלק בלתי נפרד ונלווה לצריכת שירות סלולארי. לאחר שקראתי את כתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את טענות הצדדים, הריני סבור שדין התביעה להידחות. התרשמתי כי הנתבעת אכן הבהירה לתובע כי על מנת להימנע מאובדן נתונים לרבות זיכרונות במקרה של תקלה ו/או נזק ו/או אובדן מכשיר, יש לבצע גיבוי ושמירת הנתונים במקום אחר, שכן במהלך של תיקון יתכן ויהא צורך במחיקת נתונים ו/או יתכן כי לא ניתן יהא לחלץ את הנתונים כלל מהמכשיר הקלוקל. והנתבעת אף צירפה לכתב הגנתה צילום של השילוט המוצב במרכז השירות לפיו ויצוטט "לקוח יקר, במהלך הטיפול במכשירך עלולים להימחק נתונים או זיכרונות השמורים בו. אנו ממליצים לך לבצע גיבוי." בנוסף צירפה הנתבעת העתק מחשבונית לפיה ויצוטט: "זכרונות הם דבר יקר... הזיכרונות בספר הטלפונים שלך הם נכס יקר. כדי שהזיכרונות לא יאבדו בטעות או במקרה של נזק למכשיר, אנו ממליצים לך שירות גיבוי ספר הטלפונים ..." עפ"י העדויות, במהלך תיקון המכשיר חילוץ הזיכרונות ושמירתם ע"י מעבדת הנתבעת בוצע בהצלחה. אלא, משביקש התובע להתקין את תוכנת הסינכרון, בעצמו (ברשותו ובביתו), נמחקו הזיכרונות, לטענתו הדבר אירע בשל תדרוך לקוי של הנתבעת. המכשיר היה ברשות התובע כאשר נמחקו הזיכרונות וזאת בשל אי שימוש נכון ו/או הפנמה ו/או קריאה בקפידה של הוראות ההפעלה. התובע, היה עליו לקרוא בקפידה יתרה את הוראות ההפעלה ואת המדריך המצורף בטרם ניגש לתפעל את התוכנה, בפרט לאור העובדה כי מתעתד הוא לבצע סינכרון במכשירו, תוך כדי סיכון שהנתונים השמורים במכשירו ימחקו. התובע לא הוכיח כי הנתבעת לא הדריכה אותו כראוי, מה גם ששירות התמיכה של הנתבעת, אינו בא במקום קריאת הוראות ההפעלה ו/או המדריך המצורף. בהיעדר הוכחה כאמור ולאור העובדה שהמכשיר היה ברשות התובע במהלך הסינכרון, הרי שהתקלה אירעה כתוצאה מפעולה לא נכונה של התובע. התובע, היה עליו לבצע פעולה של גיבוי בטרם הפעיל את תוכנת הסינכרון, על מנת להימנע מתוצאה כזו, זאת לאור הסיכון, איבוד ומחיקת הנתונים, הטמון בכך, משלא פעל כך אין לא להלין אלא על עצמו. הריני סבור כי הנתבעת פעלה כמצופה הימנה ונתנה לתובע את השירות הראוי בנסיבות העניין. אשר על כן, התביעה נדחית. על מנת לא להכביד על התובע מעבר לנדרש, אין צו להוצאות. פיצוייםפלאפוןסלולר (תביעות)טלפון