ילד נכה ביטוח לאומי - ערעור

פסק דין 1. בפני ערעור על החלטת ועדת ערר לעניין ילד נכה מיום 13.6.01, לפיה נקבע, כי המערער אינו תלוי בעזרה רבה ברוב שעות היממה. 2. המערער הינו קטין הסובל מפיגור שכלי ניכר, השמנת יתר, ועיוורון לילה. 3. המערער נבדק ע"י אחות בריאות הציבור בביתו ביום 8.11.00 וביום 22.11.00. 4. ועדה לעררים בדקה את המערער וקבעה בסופו של דבר, כי ההערכה המקורית של האחות מקובלת על הועדה. הועדה התייחסה לטענות ההורים, לפיהן יש להם שני ילדים הסובלים מאותה תסמונת המקבלים קצבה והסבירה, כי הם קיבלו ניקוד גבוה עקב גילם. 5. טענות המערער הועדה אימצה את קביעת האחות מבלי לנמק ולהסביר זאת. 6. בסעיף הרחצה האחות נתנה ניקוד 0 בעוד הועדה קבעה, כי המערער זקוק לסיוע במידה רבה, דבר המזכה את המערער ב 0.5 נקודה. 7. מאחר והמערער סובל מעיוורון חלקי ביום ומלא בלילה, הדבר מצריך השגחה עליו הן ביום והן בלילה, וכן הוא זקוק לסיוע בניידות. 8. המערער זקוק לסיוע בהפרשות מאחר ועל פי דוח האחות, המערער זקוק לעזרה מלאה בהלבשה ובהפשטה, קל וחומר שיהיה זקוק לסיוע לאחר עשיית צרכיו. 9. טענות המשיב בדיקת פעולות הרחצה וההפרשות ע"י הועדה, זהות לאלו של בדיקת האחות, גם אם מצויין, כי המערער זקוק לסיוע מועט - קביעה שאינה נחשבת כמוגבלות. 10. לאור הפער בין קביעת האחות לעניין הפרשות לבין הערות הועדה,מסכים המשיב, כי הדיון יוחזר לועדה על מנת לנמק את הקביעה בנושא ההפרשות. 11. ממצאי הועדה והאחות לענין ההשגחה, אינם מצדיקים נוכחות קבועה של הזולת. 12. הכרעה הועדה נשוא ערעור זה, פועלת בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) התשמ"ח - 1998). הבדיקה האם ילד תלוי בעזרת הזולת, נעשית על פי התקנות ע"י בחינת פעולות היום יום של הילד. מאחר וקביעת הועדה בפרוטוקול מאמצת את מסקנת ההערכה של האחות בכל הקשור לתפקוד המערער, נפנה ונשווה בין קביעות הועדה והערכת האחות בשני מועדים וזאת לצורך בחינת החלטת הועדה, האם אכן בפועל אומצה הערכת האחות. 13. הועדה והאחות תמימי דעים בקשר לניידות בתוך הבית , כי המערער נוהג כבני גילו. 14. הועדה והאחות מסכימים, כי בכל הקשור להלבשה המערער זקוק לעזרה מלאה. 15. באשר לרחצה נקבע ע"י שתי האחיות, בשני הביקורים, כי המערער זקוק לעזרה מלאה ברחצה אך הניקוד שניתן לו הוא אפס מאחר והדבר אינו חורג באופן ניכר מבני גילו. הועדה ציינה, כי המערער זקוק לסיוע מועט ברחצה. עוד צויין, כי לדברי אימו של המערער, הוא מאד לא שקט ומתנגד לרחצה. על פי ההנחיות הרשומות בדו"ח האחות, במידה והילד מגלה התנגדות קשה בעת הרחצה, הרי שהוא זכאי לניקוד של חצי נקודה. נראה לנו, כי בנקודה זו ראוי היה , כי הועדה תשקול את עמדתה מחדש לנוכח הצהרת האם, כי המערער מתנגד לרחצה, כאשר יש לכך משקל בקביעת ההערכה בכל הקשור לרחצה. 16. הועדה והאחיות מסכימים, כי המערער אינו זקוק לעזרה באכילה. 17. בבדיקת ההפרשות נמצא ע"י האחיות, כי המערער זקוק לעזרה בנקיון ואילו הועדה ציינה, כי הוא זקוק לסיוע מועט. יחד עם זאת, הועדה רשמה, כי המערער עושה את צרכיו במקומות שונים כולל בבגדיו. יש באזכור זה של הועדה, כדי לשנות מההערכות של האחיות שביקרו בביתו של המערער ולכן בצדק הסכים המשיב להחזרת הדיון לועדה זו בנקודה זו, מאחר ואזכור זה כמו גם ההערכה שניתנה, אינם עולים בקנה אחד עם קביעת הועדה, לפיה היא מקבלת את חוות דעת האחות. 18. הועדה ואחות מסכימים, כי המערער אינו זקוק לנוכחות קבועה של הזולת. בעניין זה צודק המשיב, כי ממצאי הועדה ודוחות האחות אינם מעידים על צורך בנוכחות קבועה של הזולת מאחר והילד נמצא מידי יום במשך כ 6 שעות במסגרת של גן טרום חובה ללא צורך בהשגחה של הוריו, או השגחה מיוחדת של מטפלת בגן. אימו של המערער סיפרה לאחות, כי לאחר חזרתו מהגן, המערער משחק עם ילדים בחצר, כאשר מי שמשגיח עליו הם ילדים אחרים. כלומר, לא מדובר בהשגחה של מבוגר. על כן, קביעה זו של הועדה, המאמצת את מסקנת האחות, נראית מבוססת וסבירה. 19. מכל המקובץ עולה כי, הערעור מתקבל באופן, שהדיון יוחזר לועדה לבחון מחדש את תפקודיו של המערער בנושא ההפרשות והרחצה. הועדה תחליט אם יש בבחינתה מחדש את תפקודים אלו, כדי לשנות ממסקנתה, כי המערער אינו תלוי בעזרת הזולת. 20. מאחר והמערער מיוצג ע"י הסיוע המשפטי, אין צו להוצאות. קטיניםנכותילד נכה / פעוט נכהערעורביטוח לאומי