גמלת סיעוד ביטוח לאומי בדיקה של אחות

פסק דין 1. ענינה של התביעה שבפנינו - דחיית תביעת התובעת לגימלת סיעוד , וזאת על בסיס הנימוק שאין היא עונה על תנאי הזכאות שבחוק לעניין גימלה זו , מאחר ואין היא בגדר מי שתלויה במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היום יום. 2. קביעת הנתבע נשוא התביעה שבפנינו התבססה על דו"ח הערכת תלות שבוצע לתובעת ע"י אחות בריאות הציבור , בביקור בית שערכה בבית התובעת ביום 13/10/00 (להלן:"הדו"ח"). במועד שנקבע לשמיעת הראיות בתיק, נעדרה עקב טעות אחות בריאות הציבור שערכה את הדו"ח, והצדדים הגיעו להסכמה דיונית לפיה הסמיכו את בית הדין להכריע בתביעה לאור הדו"ח מחד, תצהיר עדות ראשית שהגישה התובעת מאידך, וסיכומים בכתב שיוגשו מטעמם. 3. להלן נתאר את ממצאי אחות בריאות הציבור כפי ששוקפו בדו"ח: ניידות בתוך הבית - "בבואי לבקור הקשישה ישבה במיטתה - לבקשתי אחזה במקל הליכה, קמה, והלכה לכל החדרים בעזרתו, חזרה והתיישבה . ההליכה הייתה אטית, סבלה מכאבים בשתי ברכייה - בברכה הימנית חסר תנועה הרפיה. העזרה הנדרשת: לא נדרשת. מי עוזר בדרך כלל: קמה, יושבת, והולכת בעזרת מקל הליכה". התובעת דורגה בתחום זה כמי ש"מתהלך באופן חופשי" , ולא הוענק לה כל ניקוד. הלבשה - "לבקשתי בישיבה לבשה שמלה ופשטה בתנועות ברצף. בניסיון להתכופף ולהשחיל את רגלה למכנס - לא הצליחה בהשחלת מכנס לרגלה הימניתברכיים כאב . לא הייתה כפיפה לא הגיעה לכפות רגליה, עזרתי לה בלבוש והוצאתי המכנס מרגליה, הקשישה הרימה והורידה את המכנס מברכייה ועד למותניה בכוחות עצמה. לא היתה הדגמה בגריבת גרביים. הלכה עם נעליים פתוחות. העזרה הנדרשת, "לבוש והפשטת חלקי לבוש תחתון" . התובעת דורגה בתחום זה כמי שזקוק לעזרה מלאה או עזרה רבה בהלבשה והוענקה לה נקודה מלאה. רחצה - "לבקשתי הגיעה למקלחת כמתואר בסעיף ניידות, פתחה את הברז רחצה את פניה וידיה ונגבה. בהדגמה לרחצה כללית, הדגימה חפיפת ראש, ורחצה בכל חלקי גופה עד לברכיה. לכפות רגליה לא הגיעה. בברכה הימנית לא היתה כפיפה-לא הגיעה לרחצת כפות רגליה. העזרה הנדרשת : רחצת ונגוב כפות רגליה. מי עוזר בדרך כלל: מטפלת. התובעת הוגדרה בתחום זה כ"זקוקה לסיוע קל ( גילוח, חפיפה ראש כפות רגלייה וכדומה)" , והוענקה לה מחצית הנקודה. אכילה ושתיה - "לבקשתי הגיעה למטבח כמתואר בסעיף ניידות, הציתה גז, העבירה פינג'ן מעל הכיריים וחזרה לשייש. הדגימה שתייה מכוס ומכפית, הדגימה אכילת מוצק. לא נדרשת עזרה, עצמאית בחמום והגשת אוכל, אוכלת ושותה בכוחות עצמה. משהוגדרה התובעת כעצמאית בתחום זה , לא הוענק לה כל ניקוד בגינו. הפרשות - מדיווחה שולטת בשני סוגרים, מגיעה לשירותים עם מקל הליכה בכוחות עצמה כמתואר בסעיף ניידות. מורידה ומעלה את המכנס מברכייה מטפלת בכוחות עצמה בכל הכרוך בהפרשות. במיטתה מצעים נקיים, לבשה שמלה נקייה ללא כתמים או ריח של הפרשות. העזרה הנדרשת: לא נדרשת. מי עוזר בדרך כלל: עצמאית בניידות, לבוש לכל הכרוך בהפרשות. התובעת הוגדרה כמי ש"שולט על הפרשות, או עצמאי בשירותים בשימוש באביזרים (מחליף לעצמו שקית וכו')". לפיכך לא הוענק לה בתחום זה כל ניקוד. הצורך בהשגחה בתוך הבית - "במהלך הבקור הקשישה ידעה את תרופותיה במניינם ולמטרתם. ידעה את שמות רופאים, ומקום מסמכיה. במהלך הבקור הקשישה שתפה פעולה כמיטב יכולתה. מדווחת שלא היו תקריות או אירועים במשך 3 חודשים ועד היום. נשארת לבד בין 14-18- 7-10 . אינה מסכנת את עצמה או אחרים כאשר נשארת לבדה". 4. בתצהיר התובעת נטענו העובדות העיקריות הבאות : "הריני להצהיר כי הנני קשישה בת 73 ,הסובלת מהפרעות קשות ומבצקות קשות ברגליי, מבעיות רפואיות שונות וכן ממחלות לב ולחץ דם גבוה המקשות על תיפקודי היומיומי. הריני להצהיר כי כל ילדיי מתגוררים מחוץ לבית, אני חיה עם בעלי שהינו קשיש בן 83, ואף הוא מתקשה לתפקד מחמת גילו וכתוצאה ממצבו הבריאותי הקשה. הריני להצהיר כי עקב מצבי הרפואי הקשה מזה שנים איני נוהגת לצאת מביתי, גם לא לאירועים משפחתיים עקב הקושי לעלות ולרדת במדרגות למקומות אליהם אני מגיעה. הריני להצהיר כי עקב התחלואים הרבות מהם אני סובלת, הפכתי לתלויה במידה רבה בביצוע רוב פעולות הבית. הריני להצהיר כי הבדיקה אשר בוצעה לי ביום 13/10/00 בדיקת הערכת תלות ע"י אחות בריאות הציבור הגב' יחזקאל לואיזה, אינה משקפת את מצבי הבריאותי אשר החמיר מאז. הריני להצהיר כי בניגוד לאמור בדו"ח אשר נכתב ע"י הגב' יחזקאל לואיזה, אינני מסוגלת להתיישב בכוחות עצמי עקב המצב הבריאותי ועקב הבצקות ברגליי מהם אני סובלת". 5. נזכיר כי הדו"ח נערך ע"י אחות בריאות הציבור שהינה עובדת של משרד הבריאות , ואינה בעלת עניין בתביעה. הדו"ח נראה על פניו יסודי , ולא נטען מצד התובעת כי תאורי האחות אינם משקפים את אשר ראו עניה במהלך הביקור. המסקנה הברורה העולה מהדו"ח הינה שאין לראות את התובעת כמי שתלויה במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום , כאשר אין מדובר בפעולות אחזקת הבית ונקיונו , אלא בפעולות שביצוען מתואר בדו"ח. התובעת , מצידה , מציינת בתצהירה בעיקר את החמרת מצבה הרפואי , אולם נשוא דיוננו זה הינו מצבה של התובעת נכון למועד התביעה , ולא מאז ועד הלום. נוסיף , כי גם אם האמור בתצהירה נכון למועד התביעה , ואכן היא מתקשה להתיישב בכוחות עצמה , עדיין לא היה בעובדה זו , היא כשלעצמה , כדי לשנות את מסקנתנו. בהקשר זה נסב תשומת ליבה של התובעת לכך שככל שתחול החמרה במצבה התפקודי , זכאית היא לפנות בכל עת לנתבע ולבקש להבדק מחדש. 6. בהתחשב באמור לעיל, במצטבר, אנו קובעים שלא טעה הנתבע בקביעתו נשוא התביעה , ודוחים את התביעה שבפנינו. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. סיעודביטוח לאומי