בקשה לצו מניעה לקבלת עבודה

החלטה 1. המבקשת הגישה בקשה לצו מניעה לקבלת עבודה בעמל א' פ"ת בהוראה בכיתות י"ג, י"ד במכללה ל"עיצוב המוצר/עיצוב תעשייתי" בשנה"ל תשס"ב בכל היקף קביעותיה שלפני פיטוריה לפחות. (להלן - הבקשה). 2. נימוקי הבקשה הינן, בין היתר - א. לאור פרק 16 סעיפים 15-14 וכן פרק 4 לסעיף 6 לחוקת העבודה, זכותה של המבקשת לקבל את העבודה המבוקשת. ב. חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות היא "מוסכמה" בתיק הנדון; ג. כבר ב"שאלון מועמדות לעבודה בעמל" מתאריך 20/5/94, החתימה רשת עמל (להלן - המשיבה) את המבקשת על כפיפות לחוקת העבודה; ד. המשיבה קבלה את המבקשת לעבודה כמורה ל"תולדות האמנות" למכללה בעמל א' פ"ת (להלן - עמל) ביום 1/9/94 בהתאם לחוקת העבודה; ה. המצב בפועל הוא שהמשיבה הרחיבה את מספר המגמות האמנותיות בעמל משתיים בשנה"ל תש"ס לשלוש בשנה"ל תשס"א; ו. בשנה"ל תש"ס היו בעמל שתי מגמות אמנותיות - מגמת גרפיקה ומגמת אדריכלות. שתי מגמות אלה ממשיכות להילמד גם בשנה"ל תשס"א; ז. בנוסף לשתי מגמות אלה נפתחה בשנה"ל תשס"א גם המגמה ל"עיצוב המוצר/עיצוב תעשייתי" (להלן - המוצר) שגם היא מגמה אמנותית; ח. תכנון והקמת המגמה לעיצוב המוצר נעשו מלכתחילה במעורבות עמוקה של המשיבה - מתן הקצאות כספיות מטעמה, פרסום, גיוס נבחרי המשיבה; ט. כחלק מההערכות לפתיחת המגמה לעיצוב המוצר בשנה"ל תשס"א קיבלה המשיבה להוראה לשנה"ל תשס"א למגמה החדשה הזאת שני מורים חדשים - אלי בוסני ומינקה סלומון; י. למבקשת קמה זכות קדימה היום להוראה במגמה זו; יא. פירוט 6 המקצועות המבוקשים להוראה במגמה זו: 1. עיצוב דו ותלת מימדי 2 ש"ש - המורה המשובץ להוראת מקצוע זה במערכת בשנה"ל תשס"א הוא אלי בוסני, המורה החדש שהתקבל לעמל למגמה הנ"ל לשנה"ל תשס"א. המבקשת לימדה עיצוב דו ותלת מימדי בעמל בכתת י"ג במכללה לאדריכלות כחלק מהוראת המקצוע עיצוב חזותי. דבר זה ידוע היטב למשיבה. לאור זאת קמה למבקשת זכות קדימה היום להוראת עיצוב דו ותלת מימדי במגמה זו. 2. תורת החומרים 3 ש"ש - המורה המשובצת להוראת מקצוע זה במערכת בשנה"ל תשס"א היא גב' מינקה סלומון, המורה החדשה שהתקבלה לעמל למגמה הנ"ל לשנה"ל תשס"א. המבקשת לימדה תורת החומרים בעמל בכתת י"ג במכללה לאדריכלות כחלק מהוראת המקצוע תולדות האדריכלות וכל זה ידוע היטב למשיבה. למבקשת קמה זכות קדימה היום להוראת תורת החומרים במגמה זו. 3. יחסי הגומלין אמנות ועיצוב 2 ש"ש - במגמה לעיצוב המוצר נלמד המקצוע "תולדות האמנות". המשיבה ניסתה להסוותו תחת שם אחר - "יחסי הגומלין אמנות ועיצוב". ביטול מקצועות תולדות האמנות הוא עילת הפיטורים במכתב הפיטורים שנשלח למבקשת ושבגינה הגישה תביעה לבית הדין. המבקשת התקבלה מלכתחילה להוראת תולדות האמנות במכללה בעמל בתאריך 1/9/94. המורה המשובץ למקצוע זה במגמה זו במערכת שנה"ל תשס"א הוא עמי סרפוס שלא לימד תולדות האמנות כלל בעמל לפני פיטורי המבקשת ואשר המשיבה בעצמה מציגה אותו באופן רשמי כלפי כל העולם כמורה לציור. למבקשת קמה זכות קדימה היום להוראת מקצוע זה במגמה זו. 4. עיצוב תלת מימדי 2 ש"ש - בשנה"ל תשס"ב המתחילה ב-1/9/01 תלמד במגמה הנ"ל גם כיתת י"ד ושעות ההוראה בה יורחבו מעבר לקיים בשנה"ל תשס"א. גב' פרנג'י תצא לגמלאות בתום שנה"ל תשס"ב לכל המאוחר. גם אם תלמד גב' פרנג'י בשנה"ל תשס"ב הרי שתלמד בעיקר בכיתת י"ד כמתבקש מתכנית הלימודים. מכאן שבכל מקרה יתפנו בשנה"ל תשס"ב שעות שלימדה בשנה"ל תשס"א בכיתת יג'. המבקשת לימדה עיצוב תלת מימדי בעמל בכתת י"ג במכללה לאדריכלות כחלק מהוראתה את המקצוע עיצוב חזותי. למבקשת קמה זכות קדימה היום להוראת המקצוע עיצוב תלת מימדי במגמה זו. 5. הנדסת אנוש 1 ש"ש - כמופיע ב"עיצוב תלת מימדי". 6. הגשה/הנחיה לפרוייקט גמר 8 ש"ש בכיתת יד במגמה זו - לצורך כך מחולקת כיתת י"ד למספר קבוצות קטנות שכל אחת מהן מונחת אישית ע"י מורה אחר. סה"כ נעשית ההנחיה/ההגשה ע"י מספר מורים ובכל מקרה יותר מאשר מורה אחד. למבקשת קמה זכות קדימה היום להגשה/הנחייה לפרוייקט גמר במגמה זו. יב. המבקשת בנתה מערכת לעצמה לשנה"ל תשס"ב (ס' 20 לבקשה). 3. בתצהיר שצרפה המבקשת לבקשה, הצהירה היא שכל העובדות שצויינו בבקשה הינן נכונות. 4. בישיבת בית הדין מיום 4/6/01 הודיע ב"כ המשיבה שמוותר הוא על חקירת המבקשת. 5. מטעם המשיבה הוגשו תצהיריהם של פדרו צ'רטקוב, דליה בן אליעזר ושרית כהן לוי. 6. מתצהירו והשלמת חקירתו הראשית של פדרו צ'רטקוב (להלן - פדרו) עולות העובדות כלהלן: א. פדרו משמש כמנהל מחלקת כח אדם וממונה על יחסי עבודה אצל המשיבה משנת 1996; ב. במסגרת עבודתו אחראי פדרו, בין השאר, על העסקה, פיטורין, ניוד וצמצום משרות של עובדי המשיבה; ג. עיון בתיק האישי של המבקשת מעלה שהיא בעלת תואר שני במדעי הרוח במקצוע תולדות האמנות ובידה רשיון הוראה קבוע להוראת "תולדות האמנות" בלבד. ותק המבקשת הוא 6 שנים (31/8/00-1/9/94). ד. אליעזר בוסני (להלן - אליעזר) הוא מעצב תעשייתי, בעל תואר בוגר (תואר ראשון) מאוניברסיטת ת"א בעיצוב תעשייתי. אליעזר מלמד עיצוב תעשייתי ממוחשב במכללה לטכנאים והנדסאים (יג) וגרפיקה ממוחשבת בכיתה יב'. אליעזר מחזיק בתעודת הוראה במקצוע עיצוב תעשייתי מאוניברסיטת ת"א וברשיון הוראה קבוע ללימוד אמנויות העיצוב בבית הספר העל יסודי; ה. מינקה סלומון (להלן - מינקה) היא אדריכלית ובעלת רשיון הוראה קבוע לאדריכלות במקצועות הבסיסיים והמתקדמים בכל המסלולים, בנתיב התקנון הטכנולוגי. מינקה מלמדת תורת החומרים והנדסה תיאורטית בעיצוב תעשייתי במכללה לטכנאים והנדסאיים (יג); ו. שלומית פרנג'י (להלן - שלומית) היא בעלת תואר בוגר (תואר ראשון) מאוניברסיטת ת"א בעיצוב תעשייתי ומחזיקה ברשיון הוראה קבוע ללימוד עיצוב תעשייתי בבית הספר העל יסודי. שלומית מלמדת משנת 1986 בסדנה לעיצוב תעשייתי ותמשיך ללמד בשנה"ל תשס"ב. למרות גילה לא ידוע כעת אם תפרוש לגמלאות בשנה"ל תשס"ג; ז. עמי סרפוס (להלן - עמי) הוא בעל תואר בוגר בחוג תולדות האמנות באוניברסיטה העברית, בעל תעודת הוראה לציור ואמנות ובעל רשיון הוראה קבוע לציור ואמנות. ותקו של עמי אצל המשיבה הוא 18 שנה (תחילת העבודה ביום 1/9/83); ח. מאיר שטיינר (להלן - מאיר) הוא בעל תואר ראשון בארכיטקטורה ותואר שני בעיצוב תעשייתי ממכון פראט בארה"ב, רשום בפנקס האדריכלים וכן בעל רשיון הוראה. ותקו אצל המשיבה הוא 16 שנה (תחילת העבודה ביום 1/9/85); ט. על פי ההסכמים החלים על עובדים בכלל ועובדי הוראה בפרט חל עקרון "ראשון נכנס ראשון יוצא". כלל זה כפוף להתאמה המקצועית של העובד. על פי הוראות משרד החינוך עובד הוראה המלמד במקצועות הטכנולוגיים (בעניינינו) חייב להיות בעל תואר בוגר בתחום הדעת. אי התאמה פדגוגית תגרור לפסילתו ע"י הפיקוח הפדגוגי; י. בירור נסיבות תיק זה מעלה כי בשנה"ל תשנ"ח יצא המורה מאיר לחצי שנת שבתון והמבקשת שימשה כממלאת מקום זמני. שעות אלו הן שעות מילוי מקום לגביהן אין כל זכות מוקנית והן מעצם הגדרתן זמניות. עם חזרתו של מאיר שבה המבקשת ללמד תולדות האמנות על פי הכשרתה. ענין מילוי המקום נעשה ללא תיאום עם הפיקוח הפדגוגי של משרד החינוך; יא. אף אם לימדה המבקשת, בפועל, קורס כלשהו שאינו בתחום הכשרתה, עובדה זו לא תעניק לה זכות כלשהי בייחוד כאשר מדובר בשעות מילוי מקום. מכל מקום מזה מספר שנים, עד לפיטוריה, לימדה המבקשת תולדות האמנות שלכך היא מוסמכת; יב. לא מתוכננת קליטת עובדים חדשים בעמל בכלל ובמקצועות הטכנולוגיים בפרט בשנה"ל תשס"ב; יג. התהליכים שקורים בהעסקת מורים ומערכת שעות מחודש מאי עד תחילת שנה"ל - "במהלך חודש מאי אנחנו מקיימים מערכת פגישות בין גורמים פדגוגים בבית הספר ובהנהלת הרשת, תוך התאמת סל שעות הלימודים המוקצה לבית הספר והתאמתם למורים. בד בבד או במקביל להליך הזה, אני מקיים פגישות עבודה תוך הודעה מראש על הכוונות שלנו לאירגונים פרופסיונליים (הסתדרות וארגון המורים בהתאם לשיוך) וכן נציגות פרופסיונלית מקומית של רשת עמל, הפועלים עפ"י חוקת העבודה. יש לנו פה מצב שאני פונה לשני גורמים שונים האמורים להגן על העובד ובו אני מצהיר ומודיע על כוונותיי כמעסיק לגבי השנה הבאה. במסגרת התהליך הזה אני מתקיימות פגישות ומתנהל מו"מ בנוכחותי, בנוכחות נציגי אגף הפדגוגיה והנהלת בית הספר, קרי המנהלת או סגנים. זה תהליך שיש בו חשיפה מוחלטת, כל הנתונים הכלכליים של בית הספר. ב-31/5 אנו שולחים מכתבי צמצום או פיטורים והחל מיוני ועד 31/8 מתקיים תהליך של שימועים בו מוזמנים כלל העובדים הנוגעים בעניין בפגישה אישית עימי ונציג הועדים וההסתדרות. גם בתהליך יש לפעמים שינויים בהתאם לתוצאות השינוע. השינויים יכולים להיות רק לטובה שכן לאחר מועד זה אני לא יכול לקצץ יותר. לגבי השיבוצים - השיבוצים מתקיימים החל מיוני ועד 31/8 בצורה די אינטנסיבית ומנסים למצוא את כל ההתאמות." (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 26-8). 7. בחקירתו הנגדית, לבקשת המבקשת, אישר העד שמסמכים 3-1 ו-26 לתיק המוצגים אלה מסמכים רשמיים של המשיבה. 8. מתצהירה של דליה בן אליעזר (להלן - דליה) עולות העובדות כלהלן: א. דליה משמשת כמפקחת - מרכזת מגמות אמנויות העיצוב, האדריכלות והבניה הארצית במשרד החינוך משנת 1989; ב. במסגרת תפקידה אחראית דליה, בין השאר, על קביעת דרישות ההסמכה של עובדי הוראה המועסקים במגמות הנ"ל; ג. דליה עובדת במשרד החינוך בלבד ואינה מועסקת ע"י המשיבה; ד. דליה נמצאת בקשר מקצועי מול המגמות הטכנולוגיות עליהן היא מפקחת, בכל הארץ; ה. המסמך המנחה לאישור ההסמכה הנדרשת הוא חוזר מנכ"ל מיוחד ט' (התשנ"ו) שכותרתו "תקנון למתן רשיונות הוראה קבועים למקצועות הטכנולוגיים בבתיה"ס העל יסודיים"; ו. עפ"י הוראות משרד החינוך (עמ' 17 לחוזר מנכ"ל מיוחד ט') לשם קבלת רשיון הוראה במסלול הטכנולוגי יש להמציא אישור על תואר אקדמי בתחום הדעת. משרד החינוך, ממציא לעובד אישור להוראה הספציפית באמצעות "רשיון הוראה", תחילה זמני ולאחר קבוע. מורה אינו רשאי ללמד במקצוע שאינו בעל תואר ראשון בתחום הדעת הספציפי אותו הוא מבקש ללמד; ז. המבקשת מחזיקה ברשיון הוראה קבוע להוראת "תולדות האמנות" בלבד; ח. 1. מקצועות המשתייכים לתחום "עיצוב תעשייתי" הינם מקצועות טכנולוגיים מובהקים. המבקש ללמדם נדרש להיות בעל תואר ראשון בתחום הספציפי אותו הוא מבקש ללמד ובעל רקע מקצועי בו. 2. המבקשת אינה מוסמכת ללמד מקצוע כלשהו בתחום של "עיצוב תעשייתי" היות שאינה עומדת בקריטריונים כאמור בס"ק 1 לעיל; ט. המבקשת מוסמכת ללמד את המקצוע "תולדות האמנות והאדריכלות" אך אינה מוסמכת כלל ללמד את המקצועות - "עיצוב המוצר דו ותלת מימד", "תורת החומרים" ו"הנדסת אנוש" המשתייכים לתחום "העיצוב התעשייתי". כמוכ' אין המבקשת מוסמכת לרכז פרוייקט גמר, המהווה למעשה ישום של מקצוע מתחום "העיצוב התעשייתי"; י. מגמת האדריכלות והבניה ומגמת עיצוב המוצר אינן מגמות "אמנותיות" אלא טכנלוגויות והן מהוות מגמות מקצועיות נפרדות שאינן תלויות זו בזו; יא. בשנת תשס"א החל בעמל לימוד המקצוע עיצוב המוצר אך לא נעשתה בפועל הרחבה של אמנויות העיצוב אלא מדובר באותם תלמידים בציר התמקצעות נוסף בכיתה י"ג. אין כיתה י"ד בביה"ס בתחומים אלה; יב. על פי הכשרתו המקצועית מוסמך אלי בוסני ללמד עיצוב תעשייתי; יג. על פי הכשרתה המקצועית מוסמכת מינקה סלומון ללמד תורת החומרים ונדסה תיאורית; יד. על פי הכשרתה המקצועית מוסמכת שלומית פרנג'י ללמד עיצוב תעשייתי; טו. במהלך בירור בתיק זה נודע לדליה בדיעבד שהמבקשת לימדה מקצועות מסויימים במילוי מקום למאיר שטיינר. אם אכן כך, דבר זה נעשה ללא אישור העדה וללא ידיעתה. חשוב להדגיש שעבודה בפועל אינה מהווה תחליף להסמכה הנדרשת לכך על פי חוזר מנכ"ל ומכאן שהמבקשת אינה מוסמכת ללמד מקצועות אלה, כל עוד אינה עומדת בתנאים הדרושים עפ"י חוזר מנכ"ל; טז. משנת 1995 גם הנדסאים אינם מוסמכים ללמד מקצועות במגמת אדריכלות, אלא אדריכלים בלבד, לא כל שכן מורים שעברו השתלמות בלבד ואינם בעלי תואר אקדמי בתחום הדעת; יז. עמי סרפוס מוסמך ללמד תולדות האמנות שכן יש לו תעודת הוראה ללמד מקצוע זה. 9. א. בראשית חקירתה הנגדית אישרה דליה שהמשיבה הציגה בפניה את רשיון ההוראה של המבקשת ואת תואר המוסמך שלה בתולדות האמנות מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בהמשך כאשר הופנתה למסמך ובו חלוקת שעות פנימיות בתוך בית הספר, הבהירה שהמסמך אינו שייך לה אלא למסגרת הבית ספרית ואין חובה ליידע אותו עליו שכן חלוקת השעות הפנימיות בתוך ביה"ס זה באחריות מנהל ביה"ס ולא מעניינה של העדה. ועוד הוסיפה - "התובעת יש לה תעודת הוראה ורשיון הוראה למקצועות תלדות האומנות בלבד. כל מקצוע אחר שניתן לה ללמד בעיקר בכיתות י"ג או כיתה י"ד הנדסאי אדריכלות הוא נעשה שלא בידיעתי ולא ברשותי. אוסיף גם - שהחל משנת 95' רשאים ללמד במגמת אדריכלות רק אדריכלים או מהנדסים בעלי תואר אדריכל או מהנדס. לתובעת אין את התוארים האלה, יש לה רשיון בתולדות האמנות בלבד. ומדוע זה חמור כל כך, כי הנדסאי אדריכלות ובניה יש להם רשות לחתום על בניין בן 4 קומות. לכן רק אנשים שציינתי קודם רשאים ללמד." (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 18-11). ב. לשאלת המבקשת אם רשת עמל הינה רשת עמצאית הבהירה דליה שרשת עמל צמודה למשרד החינוך והקריטריונים שהיא מיישמת בהעסקת מורים תואמים את אלה של משרד החינוך. לאחר שהעדה השיבה שלא זכור לה אם הוצגו בפניה שאלון מועמד לעבודה שמילאה המבקשת נשאלה היא - "במה שאת אומרת כעת למעשה את סותרת את עצמך כי את בעצמך אומרת שבית הספר לא מבקש ממך או הנתבעת לא מבקשת ממך אישור, אלא שהיא פועלת עפ"י הקריטריונים שלה." ותשובתה - "יש חוברת, חוזר מנכ"ל, נספח א' לתצהירי, שבו כתוב איזה מורה רשאי ללמד ואיזה מקצוע. הנוהג בבית ספר תיכון שהבתי ספר מחפשים את המורים מתחום הדעת או שפונים אלי במידה והם לא מוצאים. לעומת בית ספר יסודי וחטיבות הבנייים שהמורים נשלחים רק ע"י הפיקוח. ברגע שמורה רוצה להוציא רשיון הוראה קבוע הוא חייב להעביר אלי את כל המסמכים כולל צילום תעודות על השכלה. במידה וזה לא תואם את חוזר המנכ"ל זה לא מאושר." (עמוד 9 לפרוטוקול שורות 13-5) ולגבי קבלת מורים אישרה דליה שמנהל בית הספר מחליט על כך- "הוא מקבל את המורים כמו הנהוג בכל התיכונים בארץ, כאשר הוא חייב להיות צמוד לאמור ברשיון ההוראה או תעודת ההוראה. במידה והוא לוקח מורה שאין לו רשיון הוראה או תעודת הוראה, אז אחרי שנתיים של הוראה מגישים בקשה לרשיון הוראה זמני ואז ישנה המלצה של הפיקוח לאפשר לו את זה ואז הוא חייב ללכת ללימודים לקבלת רשיון הוראה קבוע. לך יש רשיון הוראה לתולדות האומנות ועם זה אין לי בעיה." (עמוד 9 לפרוטוקול שורות 24-19). ג. בהמשך חקירתה הנגדית כאשר אמרה המבקשת לעדה שבמגמה לאדריכלות נכון לשנה"ל תש"ס, מבין 10 המורים שלימדו במגמה, 4 מהם היו הנדסאי אדריכלות, הבהירה דליה - "אם הם קיבלו את הרשיון לפני 95' אז אני לא יכולה לשנות שום דבר ובתנאי שכבר יש להם קביעות במשרה. למי שאין תעודת הוראה פשוט מפוטר עכשיו, לאור זה שאין לו תעודת הוראה והוא לא עשה את זה לפני שנת 95'." (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 15-13) ובהמשך הוסיפה - "יש לי 350 בתי ספר במקצועות שונים של אמנות, עיצוב ואדריכלות. ברגע שמגיע אלי מורה שאין לו רשיון הוראה והוא מורה חדש והוא הנדסאי הוא לא יקבל אישור. נקודה." (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 21-19). ד. לשאלה מה תחום הדעת למכללה לעיצוב המוצר השיבה דליה שתואר ראשון בעיצוב תעשייתי או עיצוב מוצר, והמוסדות המעניקים תואר כזה היום בישראל - המכון הטכנולוגי בחולון, בצלאל בירושלים ולאחרונה גם המכללה למינהל שם יש תואר ראשון באמנויות העיצוב. ובהתייחס לתעודות של המורים שמוזכרים בתצהירים אמרה המבקשת לעדה שהם אינם תואר בוגר בעיצוב של בצלאל שהוא התואר הנדרש לשיטתה ותשובה של דליה - "לא נכון מה שאת אומרת. התארים שלהם תואר בעיצוב תעשייתי. ההפך, הם היחידים שמכינים מורים בתחום זה" (עמוד 11 לפרוטוקול שורות 21-20) ולשאלת המבקשת "איך עם הכישורים שלי במלואם לא הוצגו בפניך איך את טוענת שאין לי את הכישורים?" השיבה - "אני מתייחסת לתעודות בלבד ולגבי זה כבר העדתי." (עמוד 11 לפרוטוקול שורות 24-22). ה. כאשר נשאלה העדה אם הוצג בפניה הפרס בעיצוב שקיבלה המבקשת הבהירה היא שאין הם מתייחסים לפרסים אלא רק לתעודות. "ואני חוזרת ואומרת כאן בביה"ד שאם יש לך תעודה בעיצוב מוצר או בעיצוב תעשייתי, תציגי אותו עכשיו או בכל מועד ולהורו נשקול מחדש עמדתינו. כל עוד את לא מציגה בפנינו אין לי מה להוסיף על תשובותיי הקודמות." (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 7-4) ובהתייחס לתארים שהוצגו ע"י גב' סלמון ומר בוסני חזרה והבהירה העדה שיש להם תואר ראשון בתחום העיצוב התעשייתי. ולגבי עמי סרפוס - אישרה שאין לו תואר ראשון בעיצוב והוא אכן מלמד תולדות האמנות בו יש לו תואר. 10. מתצהירה של שרית כהן לוי (להלן - שרית) עולות העובדות כלהל: א. שרית משמשת כמורה ורכזת המקצועות הטכנולוגיים בעמל ובמסגרת עבודתה אחראית, בין השאר, על עובדי ההוראה במסלול הטכנולוגי בביה"ס וקשר עם משרד החינוך בתחום זה; ב. מגמת האדריכלות היא נפרדת ממגמת העיצוב התעשייתי. במגמת העיצוב התעשייתי נפתח קורס ששמו "יחסי הגומלין אמנות ועיצוב" אותו מלמד עמי סרפוס שהינו מורה בעמל משנת 1983. הקורס הינו בן 2 ש"ש ועמי הגיש תוכנית לימודים לקורס אשר אושרה ע"י הפיקוח הפדגוגי; ג. המקצועות במגמת העיצוב התעשייתי ומגמת אדריכלות במסלול הנדסאים בתחום העיצוב הם מקצועות טכנולוגיים מובהקים ולא מקצועות מתחום מדעי הרוח, נדרש ידע ומומחיות מעשית והסמכה מקצועית. ההסמכה המקצועית (לפחות תואר ראשון בתחום הדעת הספציפי) אינה דרישה טכנית אלא מהותית; ד. בשנה"ל תשמ"ח לימדה המבקשת את המקצוע עיצוב חזותי שהינו קורס העשרה פנימי ולכן יש אפשרות להתאימו לצרכים הכלליים של תכני הלימוד. עמל התאימה את תכני הקורס לתחום יסודות התכנון, ומאיר שטיינר, המורה המלמד קורס זה החל מיום כניסתו לתכנית הלימודים, עמל ארוכות ביישום השינויים הדרושים; ה. לקראת שנה"ל תשנ"ח ביקש אדריכל מאיר שטיינר לצאת לחצי שנת השתלמות והיה צורך לאייש שעות ההוראה בקורס כמילוי מקום. מאחר שלמבקשת היו שעות פנויות והיא הביעה רצון להשתלב במערכת, הוצעו לה שעות אלה, כמילוי מקום זמני. עמל העדיפה, ככל שניתן, להשאיר את השעות בין המורים במגמה ולא להעסיק מורה חדש וכך ניתנו השעות למבקשת; ו. עמל לא התייעצה עם הפיקוח הפדגוגי לענין התאמת המבקשת וההחלטה התקבלה בבית הספר ולכן לא התמודדה עמל, אז, עם חוסר ההסמכה של המבקשת; ז. כיום ידוע לעדה כי המבקשת לא היתה מוסמכת ללמד מקצוע טכנולוגי, על פי כללי משרד החינוך ובנוסף ואולי כפועל יוצא מכך, גם לא התאימה ללימוד מקצוע טכנולוגי מקצועי והיתה ביקורת על עבודתה. למבקשת לא היתה יכולת לממש את השינויים שהוכנסו בקורס ע"י מאיר שטיינר והיא לימדה אותו ללא ההתאמה שבוצעה בו ואשר נמצאת בו עד היום. עם שובו של מאיר שטיינר, לא המשיכה המבקשת ללמד מקצוע זה בשל חוסר התאמה וחזרה ללמד תולדות האמנות עד לפיטוריה; ח. המבקשת לא קנתה זכות כלשהי ללמד מקצוע טכנולוגי עקב העובדה שלימדה אותו זמנית (כמילוי מקום) לפני כמה שנים. ההוראה על ידה בקורס זה היתה זמנית והיום גם ידוע לשרית כי הפיקוח הפדגוגי אינו מאשר את הכשרתה של המבקשת כמתאימה ללמד מקצועות טכנולוגיים. כפיית המבקשת על בית הספר ללימוד במקצועות טכנולוגיים תפגע בתלמידים והיא בעצם החלטה מקצועית גרידא; ט. כמי שאחראית גם על תכנון המערכת לשנה"ל הבאה הרי שמעבר לעובדה שהמבקשת אינה זכאית ללמד את המקצועות שהיא מבקשת, אין כלל אפשרות לשריין מערכת מראש. מערכת השעות הסופית נקבעת רק בסמוך לתחילת שנה"ל דהיינו בחודש אוגוסט. המערכת היא ענין מורכב ביותר אשר דורש תיאום כללי בין כל המורים, הכיתות והתלמידים; י. למבקשת קביעות על 9.8 ש"ש בלבד, בשנה"ל תש"ס עבדה 10 ש"ש ועל כן לא ברור מנין שואבת היא את דרישתה ל-18 ש"ש; יא. מעבר למילוי מקום בשנת תשנ"ח, לא לימדה המבקשת מקצועות מעבר לתחום התמחותה. 11. א. בראשית חקירתה הנגדית אישרה העדה שהיא מכירה את הכישורים של המבקשת ולגבי האופן בו קיבלה היא את המבקשת לעבודה העידה - "אני עשיתי לך ראיון אישי. אמרתי למנהל בית הספר שהיא עונה על הדרישות שלנו ללמד את המקצוע תולדות האומנות. לאחר מכן כל מורה שמתקבל לעבודה ממלא טפסים במזכירות בית הספר. אין לי נגיעה למסמכים האלה מעבר למה שציינתי." (עמוד 14 לפרוטוקול שורות 26-24) ובהמשך, תוך התייחסות לשנה"ל תשנ"ח השיבה המבקשת - "אני המלצתי למנהל בית הספר על סמך הראיון האישי לקבלך לעבודה לתולדות האומנות מאחר ואת מחזיקה תואר ורשיון הוראה בתולדות האומנות. בתשנ"ח ביקשנו ממך למלא את מקומו של מאיר שטיינר. לשני מקצועות מבין המקצועות הרשומים במסמך 27 יש לי נגיעה ואני ביקשתי אותם - מילוי מקום לאנגלית טכנית ומקצוע נוסף שקוראים לו יסודות העיצוב ולא עיצוב חזותי כפי שכתוב. אלה שעות מילוי מקום למאיר שטיינר. רק לגבי המקצועות האלה יש לי נגיעה." (עמוד 15 לפרוטוקול שורות 12-6) ובהתייחס לנספח 27 בתיק המוצגים של המבקשת חזרה והבהירה שרית - "אני חוזרת ואומרת שהטופס הזה מציג את השעות של כל מורה באותה שנה עפ"י הוא עובד ומשולמת לו משכורת. מתוך הסתכלות בטופס אני רואה שאין שום מקום לציין אם זה שעות מילוי מקום, מתוך הבנה שתשלום המשכורת באותה שנה אין הבדל באיזה סוג שעות אלה." (עמוד 16 לפרוטוקול שורות 9-6). ב. בהמשך חקירתה הנגדית כאשר אמרה המבקשת לעדה שבשנה"ל תש"ס לימדו במגמת אדריכלות 10 מורים מתוכם 4 הנדסאים וכי הקריטריונים של המשיבה לא תואמים את אלה של משרד החינוך חזרה והבהירה העדה שהמשיבה כפופה למשרד החינוך ואין היא יכולה לפעול אחרת והכפיפות מתייחסת למתן רשיונות הוראה למורים, מה להורות ובאילו כיתות. ובהתייחס לכך ש-4 מהמורים שלימדו במגמת אדריכלות בשנה"ל תש"ס היו הנדסאים, השיבה - "לפי מיטב ידיעתי, החל משנת 95' לא ניתנים רשיונות הוראה למורים בעלי הסמכה כהנדסאים, אבל מורים שיש להם הסמכה מלפני תקפים לעבודה. הראיה לכך אחת מהמורות שהתקבלה לעבודה עם רשיון הוראה זמני, לא קיבלה רשיון הוראה קבוע מאחר ואנחנו אחרי 95' והיא מפוטרת." (עמוד 17 לפרוטוקול שורות 8-5). 12. א. לאחר ששמענו את העדים והתרשמנו מהם ומעדותם ולאור החומר הרב שהוגש בתיק, עלינו לבחון אם זכאית המבקשת לסעד הנתבע. ב. סעיפים 15-14 לפרק 16 לחוקת העבודה, מכוחם טוענת המבקשת לזכותה לקבל את העבודה המבוקשת ענינם פיטורים מחמת צמצומים בעבודה (ס' 14) וזכות קדימה לחזור לעבודה (ס' 15) וזה לשונם: "14. עובד קבוע שפוטר מעבודתו לאחר שעבד במוסד לפחות שנה אחת כעובד קבוע לכל דבר, ופוטר מחמת צמצומים בעבודה, תישמר לו זכות קדימה לקבלת עבודה במוסד במשך שנה מיום פיטוריו, בתפקידו או בתפקיד מתאים אחר, כאשר יקבל המוסד לעבודה עובדים חדשים. 15. עובד שפוטר מחמת צמצומים, לאחר שעבד 3 שנים ויותר, תישמר לו זכות הקדימה לחזור לעבודה במשך שתי שנים מיום פיטוריו". ג. משהמבקשת עבדה בעמל מיום 1/9/94 עד 31/8/00 ופוטרה הרי שהסעיף הרלוונטי לענינינו הינו סעיף 15 לחוקת העבודה. 13. לאחר ששמענו את העדים ולאור החומר הרב שהוגש בתיק זה הננו קובעים שהמבקשת אינה עומדת בקריטריונים הקבועים בסעיף 15 לפרק 16 לחוקת העבודה, וזאת משהוכח לנו, לכאורה, כלהלן - א. המבקשת הינה בעלת ותק של 6 שנים בעמל; ב. למבקשת תואר שני במקצוע תולדות האמנות ורשיון הוראה קבוע להוראת תולדות האמנות בלבד; ג. המסמך המנחה לאישור ההסמכה הנדרשת הוא חוזר מנכ"ל מיוחד ט' (התשנ"ו) שכותרתו "תקנון למתן רשיונות הוראה קבועים למקצועות הטכנולוגיים בבתי הספר היסודיים" (להלן - התקנון). לאור הוראות התקנון (ולענינינו עמ' 17), לשם קבלת רשיון הוראה במסלול הטכנולוגי יש להמציא אישור על תואר אקדמי בתחום הדעת. מורה אינו רשאי ללמד במקצוע שאינו בעל תואר ראשון בתחום הדעת הספציפי אותו הוא מבקש ללמד; ד. מקצועות המשתייכים לתחום "עיצוב תעשייתי" הינם מקצועות טכנולוגיים מובהקים והמבקש ללמד מקצועות אלה נדרש להיות בעל תואר ראשון בתחום הספציפי אותו הוא מבקש ללמד ובעל רקע מקצועי בו; ה. מגמת אדריכלות ובניה ומגמת עיצוב המוצר הינן מגמות טכנולוגיות ולא אמנותיות; ו. מאז שנת 1995 רק אדריכלים מוסמכים ללמד מקצועות במגמת אדריכלות; ז. המבקשת אינה מוסמכת ללמד במקצועות הטכנולוגיים משאין לה תואר ראשון ורשיון הוראה קבוע בתחום הדעת הרלוונטי; ח. המורים המלמדים כיום בשנת תשס"א במקצועות הטכנולוגיים בעמל וששמם ננקב הן בבקשה והן בתצהירים מטעם המשיבה, עומדים בקריטריונים הנדרשים ללימוד מקצועות אלה; ט. לא מתוכננת קליטת עובדים חדשים בעמל בכלל, ובמקצועות הטכנולוגיים בפרט, בשנה"ל תשס"ב; י. 1. בשנה"ל תשמ"ח לימדה המבקשת את המקצוע עיצוב חזותי במסגרת מילוי מקום זמני למורה מאיר שטיינר שיצא לחצי שנת שבתון. 2. עמל לא התייעצה עם הפיקוח הפדגוגי ולא קיבלה אישורו לכך שהמבקשת תמלא את מקומו של מאיר שטיינר. 3. כיום ובדיעבד ידוע לעמל שהמבקשת לא היתה מוסמכת ללמד מקצוע טכנולוגי לאור הוראות משרד החינוך. 4. העובדה שהמבקשת שימשה כמ"מ במשך מספר חודשים בשנה"ל תשמ"ח בלימוד מקצוע טכנולוגי, וזאת בלא שהיתה לה הסמכה ובלא אישור הפיקוח הפדגוגי (שמהעדויות בפנינו עולה שלא היה מתקבל), לא מקנה לה זכות כלשהי להמשיך וללמד מקצוע בתחום זה. 5. עבודה בפועל (ובמקרה זה כמ"מ זמנית במשך מס' חודשים) אינה מהווה תחליף להסמכה הנדרשת לכך לפי הוראות משרד החינוך. 14. התוצאה, איפוא, שהבקשה נדחית. 15. המבקשת תשא בהוצאות ושכ"ט המשיבה בסך 1,200 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו. לא ישולם הסך הנ"ל במועד, ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. צו מניעהצווים