ביטול חוזה מצב נפשי פסיכוטי

פסק דין 1. נציגי הציבור הוזמנו ולא הופיעו, ולא מסרו נימוק לאי הופעתם. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרם. 2. המבקש הגיש המרצת פתיחה כנגד המשיבים בה ביקש להצהיר כי בעת שעבר ממשיבה 2 (קרן מקפת) למשיבה 3 (תשורה) היה במצב פסיכוטי פעיל ולפיכך לא היתה לו גמירות הדעת הנדרשת לשם ביטול החוזה עם משיבה 2 וכריתת החוזה עם משיבה 3. 3. המשיבים הגישו כתבי הגנה, וביום 4.7.01 הודיעו לבית הדין כי הגיעו להסכמה לפיה יחליט בית הדין עפ"י שיקול דעתו ועפ"י החומר שבפניו האם היה התובע אחראי למעשיו והבין את משמעות מעשיו כאשר עזב את "מקפת" ועבר ל"תשורה". 4. השתלשלות העניינים העובדתית אינה שנויה במחלוקת והינה כדלקמן: א. המבקש היה חבר במשיבה 2 (קרן מקפת) החל מיוני 88' ועד נובמבר 94'. ב. בינואר 94' אובחן המבקש ע"י פסיכיאטר מוסמך כלוקה בנפשו. ג. בינואר 95' הצטרף המבקש למשיבה 3 (קרן תשורה). ד. בהתאם לבקשת המבקש, הועברו הכספים שנצברו לזכותו במשיבה 2 לפנסיית זקנה במשיבה 3. ה. המבקש המשיך להפקיד מידי חודש באופן שוטף, במשיבה 3 גם עבור קצבת נכות בגין אובדן כושר העבודה. ו. ביום 26/11/95 פנה המבקש למשיבה 3 בבקשה לבטל את הוראת הקבע לתשלום. ז. ביום 7/7/96 פנה המבקש לתשורה בבקשה לחדש את ההפקדות. 5. לאחר שעיינתי בכל החומר שבפני החלטתי כי בעת משיכת הכספים ממקפת והעברתם לתשורה לא היה התובע אחראי למעשיו ולא הבין את משמעותם, לאור מצבו הנפשי באותה עת. 6. הנימוקים לקביעה זו הינם: א. המבקש נמצא בטיפול פסיכיאטרי אצל ד"ר אלי רונן מאז ינואר 94' (ע"פ נספח ח' להמרצת הפתיחה). ב. בחוות הדעת של העובדת הסוציאלית שטולברג ענת בעניינו של המבקש (נספח ט' להמרצת הפתיחה) נאמר: "בשנת 1993 נולד בנו וגם פרצה מחלתו...מפריצת המחלה חלה הרעה הדרגתית אך מתמשכת בכל תחומי חייו...בתקופה שקדמה לאשפוזו תרם את רוב כספיו, דבר אשר הותיר אותו עם מעט רזרבות כלכליות ואלץ אותו לעבור להתגורר בלוד...". ג. במכתב ששלחה ד"ר מיכל לוסטיג, מהמרכז לבריאות הנפש באר יעקב לאפוטרופסית של המבקש מיום 3/6/98 בעניינו של המבקש (נספח י' להמרצת הפתיחה) נאמר: "בהמשך לפנייתך, להלן דיווח על מצבו הנפשי של הנ"ל - מדובר בחולה הסובל מסכיזופרניה פרנואידית מזה לפחות כ- 5 שנים שהיתה עמידה לטיפול תרופתי. המחלה התבטאה הן במצב פסיכוטי פעיל ומתמשך והן בירידה תפקודית בולטת וחברתית" ד. בסיכום המחלה של המבקש מיום 13/2/97 ממחלקת פסיכיאטריה ג' במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר, שנערך ע"י ד"ר ר. דולברג (רופאה בכירה) וד"ר א. סברדליק (רופאה מטפלת) בעניינו של המבקש (נספח י"א להמרצת הפתיחה) נאמר: "תולדות מחלה ומחלה נוכחית: מזה כ- 4 שנים נמצא במצב פסיכוטי רצוף שמתבטא במגוון מחשבות שווא של יחס, רדיפה, השפעה..כמו כן ירידה תפקודית הולכת ומחמירה וצמצום חברותי " ובהמשך נאמר: "דיון: בן 37. מזה כ- 4 שנים סובל מתהליך סכיזופרני כרוני..." ה. במכתב מאת ד"ר סברדליק אנה מיום 14/1/97 בעניינו של המבקש (נספח י"ב להמרצת הפתיחה) נאמר: "הנ"ל מאושפז במחלקתנו (מחלקה פסיכיאטרית ג') מ- 21/12/96 עקב החמרה בתהליך סכיזופרני ממנו סובל מזה כ- 5 שנים. לאורך כל התקופה הזאת מחלתו מתבטאת המצב פסיכוטי פעיל המתאפיין בהפרעות בתוכן החשיבה (מחשבות שווא מרובות), התנהגות חסרת שיפוט וירידה תפקודית הולכת ומחמירה..." ו. בהחלטת הועדה הרפואית של קרן תשורה נקבע: "ע"פ המסמכים הרלוונטיים וע"פ תאריך הצטרפות, המחלה היתה קיימת עוד קודם לתאריך ההצטרפות". ז. מכל המסמכים הללו עולה כי בעת שהצטרף לקרן תשורה, מחלתו של המבקש כבר היתה פעילה, והוא לא יכול להבין את המשמעות של העברת הכספים. ח. לפיכך לא יכלה להיות לו גמירות הדעת הנדרשת על מנת להתקשר בחוזה. 7. אשר על כן הנני קובעת כי פעולות התובע מחוסרות תוקף ויש לראותן כאילו לא נעשה דבר (נון אס פקטום). יש להחזיר את המצב לקדמותו כלהלן: מקפת תחשב את המגיע לתובע כאילו לא עזב אותה מעולם והיה זכאי לפנסית נכות ממועד עזיבת "מקפת". תשורה תחזיר למקפת את כל הכספים שתשורה קיבלה בגין תקופת החברות במקפת בעת עזיבתו אותה ללא ניכוי כלשהו (לרבות בגין סיכונים ודמי ניהול) בתוספת ריבית בשיעור 5.57%, שהיא הריבית הניתנת באג"ח ממשלתיות. לאור מצבו של התובע במועד משיכת הכספים ממקפת - כאמור לעיל - היה התובע נכה וזכאי בעת העזיבה לפנסית נכות מלאה כמשמעותה בתקנות מקפת. עם זאת, כיוון שהתובע לא הגיש בקשה בכתב אלא ב- 09/98 - מקפת תשלם את פנסית הנכות לתובע ממועד זה ואילך, עד למועד שבו החל לעבוד (12/00), בהתאם לתקנות. החל ממועד זה (12/00) יהא התובע זכאי להמשיך את חברותו בקרן מקפת במסלול של פנסיה מקיפה, ע"י תשלום דמי גמולים שוטפים בהתאם לתקנות מקפת, והמחלה בגינה נקבעה הזכאות לנכות כאמור לעיל, לא תחשב כ"מחלה קודמת" במובן תקנות מקפת. חוזהנזק נפשי / נכות נפשיתהתחום הנפשיפסיכוזהביטול חוזה