איחור בהכנת שמלת כלה - תביעת פיצויים

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, התובעת הזמינה ביום 19.12.06 אצל הנתבעת שמלת כלה ושילמה סכום של 6500 ₪, כאשר מתוך סכום זה מחיר השמלה היה 5500 ש"ח ועוד 1,000 ש"ח תסרוקת ואיפור. לטענת התובעת, השמלה לא הוכנה על פי הדגם אותו התחייבה הנתבעת לתפור, (שמלה "פרינסס בגזרת עמנואל"), העבודה לא הסתיימה עד למועד שנקבע מראש, והנתבעת אף ניסתה לסחוט תשלום נוסף להשלמת השמלה. סמוך למועד החתונה (29.5.07) נאלצה התובעת לחפש שמלה אחרת, עבורה שלמה 7,000 ₪, כאשר היא מושפלת וממוטטת נפשית. התובעת דורשת סכום של 15,000 ₪. 2. לטענת הנתבעת, התובעת ביקשה חדשות לבקרים לשנות את עיצוב השמלה ובניגוד למקובל, במקום 3 מדידות הופיעה למדידות לא פחות מ-7 פעמים ובכל פעם ביקשה שינויים ותוספות, בעיקר בנושא התחרה, והוספת שכבות שיפון שעליהן לא סוכם בעת ההזמנה. הנתבעת טוענת שהשמלה היתה מוכנה ביום 22.4.07, יותר מחודש לפני החתונה, אך התובעת סירבה לקחתה בטענה שלא היתה מרוצה ממנה וכי היא לא גמורה. 3. עיון בהזמנה מעלה כי נאמר בה ש"השמלה לא תוצא בדיוק כמו בתמונה אלא דומה". עוד נאמר בהזמנה: "במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא ישולם למעצבת 70% מערך עיסקה. השמלה, האביזרים והתכשיטים יוחזרו למחרת החתונה עד לשעה 13:00". 4. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, הגעתי למסקנה שחלק מן הדרישות של התובעת היו דרישות לגיטימיות על מנת להתאים את השמלה לנתוני גופה. יש לזכור שהתובעת ראתה תמונה של השמלה בקטלוג, שבו מופיעה דוגמנית, וכאשר החלה למדוד את השמלה, במהלך התפירה, סביר להניח שנדרשו שינויים. הרי לשם כך קיימות המדידות, והנתבעת אמורה להיות ערוכה ל"שגעונות" של הלקוחות לקראת היום החשוב בחייהן ולתמחר זאת בהתאם. יצויין כי ההזמנה איננה מפורטת, נקבע בה מחיר כולל ולא נקבע בה סוג התחרה אלא נאמר: "תחרה תיבחר במדידה הראשונה של הבטנה מהמבחר שיש בחנות + סטן לבן שנבחר..." מכאן, שהנתבעת עצמה היתה מודעת לכך שיתכנו שינויים בעקבות הבד שייבחר בהמשך. מאידך, היו שינויים ודרישות של התובעת שלא היו סבירים, כמו למשל ביטול כיווצים של הבד לאחר שהכיווצים כבר נתפרו והיה צורך להחליף את הבד ולתפור ר הכל מחדש, או דרישות שונות לגבי החגורה, המכפלת וכו', שהאריכו את הביצוע, עקב החלטות סותרות של התובעת. ניתן להבין את אכזבת התובעת מכך שבמציאות השמלה לא נראתה בדיוק כמו בתמונה, אך קשה לתלות זאת אך ורק בנתבעת. 5. הואיל ובהזמנה פורטה מדיניות ביטול העסקה "מכל סיבה שהיא" - היתה התובעת זכאית לבטל את העסקה בכל שלב ולקבל חזרה 30% מהסכום ששולם על ידה. יש לזכור שמדובר בשמלה שכורה, שבכל מקרה מוחזרת לנתבעת לאחר החתונה, ולכן אין לומר שעם ביטול העסקה במקרה דנן נגרם לנתבעת נזק של 100%. כמו כן יש לזכור, שהתובעת לא קיבלה בפועל שירותי איפור ותסרוקת, תהא הסיבה לכך אשר תהא, ולכן מגיע לה החזר הסכום ששולם בשל מרכיב זה של העסקה. מאידך, כפי שנאמר לעיל, גם לתובעת אשם תורם לאי הצלחת העסקה כולה מבחינתה, ולכן אין לקבל את מלוא הסכום שנתבע על ידה. 6. לאור האמור,אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת להחזיר לתובעת 30% מערך השמלה, דהיינו 1,650 ₪, וכן 1,000 ₪ בשל האיפור והתסרוקת. בסה"כ תשלם הנתבעת לתובעת, תוך 30 ימים, סכום של 2,650 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (14.10.07) ועד לתשלום בפועל. לאור הקביעה בדבר אשם תורם לתובעת, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. אירועים (תביעות)פיצויים