פיצוי על שינוי יעדים טיול מאורגן

פסק דין א. העובדות הצריכות לעניין: 1. כתב תביעה: בכתב תביעתם מלינים התובעים כל אחד בתביעה נפרדת, אך זהה בתוכנה, על כי הנתבע לא עמד בהתחייבות כלפיהם, וחלף חבילת התיור שהזמינו למקומות ובמועדים הנקובים, קבלו ממנו חבילת תיור במקומות ובמועדים שאינם הולמים את אלו המוזמנים, ובפרט: 2. לדברי התובעים ביום 11/4/07 רכשו מהנתבע חבילת תיור לקרואטיה, למקדוניה ולאלבניה, לטיול שיצא בתאריך 16/7/08, ועבורו שילמו מלוא הסכום הדרוש. עוד הוסיפו התובעים ואמרו כי סיכמו עם הנתבע כי הוא זה אשר מארגן את הטיול ולא כל גורם אחר. במעמד ביצוע ההזמנה קבלו התובעים את לוחות הזמנים של ההמראות והנחיתות של המטוס בהם אמורים היו הם לטוס ליעדי הטיול. 3. בדיעבד, טענו התובעים, נסתבר להם כי יעדי הטיול המובטחים שונו (בטיול לא נכללו הארצות מקדוניה ואלבניה) כמו גם שעות הטיסות. כמו כן התחוור להם כי בניגוד למוסכם הנתבע העביר האחריות על התובעים לחברת נסיעות אחרת מבלי ליידעם אודות שינוי זה, עובדות אשר גרמו להם נזקים רבים. 4. לאחר ששבו ארצה קבלו מכתב מהנתבע אותו צירפו לכתב תביעתם ובו הוא מודה שנעשתה טעות ברישום התובעים, וכן הוא מודה כי טענותיהם של התובעים נכונות. 5. בגין כל אלו מבקשים התובעים בכתב תביעתם פיצוי בסך 13,000 ₪. 6. כתב ההגנה: מנגד טען הנתבע בכתב הגנתו כי הוא איננו הנתבע הנכון, וכי היה נכון לתבוע את חברת "ליר טורס בע"מ", כפי ששמה מופיע על גבי כל הקבלות שמצורפות לכתב תביעתם של התובעים. 7. לטענת הנתבע התובעים הגיעו למשרדיו בשנת 2007 על מנת לממש זכות שהוקנתה לאחיו של אחד התובעים, מר מזרחי, בשנה הקודמת בגין ביטול חבילת תיור שרכש אותה, ואשר נאלץ לבטלה בגין פטירת אביו. החבילה של שנת 2006 (להלן: "החבילה הראשונה") יועדה לטיול בקרואטיה, בסלובניה ובמונטנגרו, ולדברי הנתבע התובעים בקשו בתחילה לטוס לאותם יעדים בדיוק אף הפעם הזו. לאחר שהנתבע יצר קשר עם סיטונאית הטיולים, "מסביב לעולם" - צד ג' בתביעה דנן, נאמר לו ע"י נציגי הסיטונאית כי קיימות שתי אופציות לתיור באזור המבוקש: האחת - אותו מסלול בדיוק כמו זה שבו אמור היה לטייל אחי התובע בשנה שעברה, קרי - "החבילה הראשונה", והשנייה - מסלול דומה אליו מתווספות שתי מדינות - אלבניה ומקדוניה. התובעים בחרו בסופו של יום את המסלול השני, והטיול תוכנן לצאת ביום 13.7.07. 8. הנתבע בקש לציין בכתב הגנתו כי כוונתם המקורית של התובעים הייתה לטוס לאותם יעדים כמו אלו של "החבילה הראשונה", וכי אילו האופציה השנייה לא הייתה יוצאת בסופו של דבר אל הפועל, אזי היו "נאלצים" התובעים לנפוש באותם יעדים שבהם התכוונו בלאו הכי לנפוש לפי תכנונם המקורי. 9. כעבור זמן מה ממועד ביצוע ההזמנה, נתקבלה הודעה ע"י צד ג' לתביעה אצל הנתבע כי תאריך הטיול נדחה, וכן שעת יציאת הטיסה, והנתבע מיד הודיע על כך לתובע, אשר הסכים לשינויים אלו. 10. יום לפני הטיסה היעודה קבל התובע מהנתבע הודעה על כי מסלול הטיול משתנה, אם כי היעדים נותרים בעיניהם (מה ששונה הוא רק כיוון המסלול ולא תוכנו) , וכן נדחית שעת הטיסה (על דחייה זו אמר הנתבע כי שינויים בשעות הטיסה אינם בשליטתו ובאחריותו, וכי אלו יכולים להשתנות תדיר, כפי שמופיע בדפי ההנחיות שניתן לנופשים). 11. הנתבע בקש לציין כי טענתו של התובע בכתב תביעתו ולפיה השינויים ברגע האחרון במסלול הטיול ובשעות יציאת הטיסה הביאו לאובדן יום טיול שלם, איננה טענת אמת, שכן בעקבות שינוי זה התובעים לא הפסידו אף לא אתר אחד בו היו אמורים לבקר לפי התכנון המקורי, וכן לא הפסידו אף לא ארוחה אחת ולילה אחד. 12. עוד הוסיף הנתבע כי התובעים הועברו ללא ידיעתו למסלול הטיול הראשון, זה הזהה ל"חבילה הראשונה", אשר אליה נתכוונו התובעים בתחילה לצאת. ביטול זה נעשה מחמת שלא היו די נרשמים למסלול המורחב יותר הכולל את אלבניה ומקדוניה. אמנם הנתבע ידע, ואף הודיע על כך לתובעים, על שינוי מועד הטיול ועל שעת יציאת הטיסה, אך הוא לא ידע על שינוי מסלול הטיול, וזו הסיבה להגשת הודעת צד ג' כנגד "מסביב לעולם". ב. הדיון: 13. התובעים בקשו לחזור ולציין כי הם בחרו במסלול הטיול הכולל את אלבניה ומקדוניה בהיותן ארצות מיוחדות וכן לאחר שהנתבע שכנעם שהוא מארגן אישית הטיול, וכי כל חברה אחרת לא מעורבת בארגון זה. התובעים אמרו כי לצערם הם לא בקרו באף לא אחת משתי מדינות אלו, דבר שלמעשה הביא את המסלול שלהם להיות זהה למסלול האחר, הסטנדרטי, המוצע ע"י סוכני נסיעות אחרים. התובעים ציינו עוד כי הנתבע אישר להם לאחר ששבו ארצה כי אכן הייתה טעות ברישום הטיול שלהם. 14. לדברי התובעים, הנתבע ידע כי המסלול המורחב הכולל את אלבניה ומקדוניה בוטל בגלל מיעוט נרשמים, אך מחשש שמא משיוודע להם דבר ביטול המסלול, ירצו לבטל כליל את נסיעתם, הסתיר זאת מהם הנתבע, ולא הודיע להם על השינוי מהותי זה. עוד אמרו כי העיכוב הגדול בשעת הטיסה לא נבע מתקלה בחברת התעופה כי אם בשינוי מסלול הטיול, וזאת ידע הנתבע מבעוד מועד, אך בחר שלא לשתף התובעים. 15. התובעים ציינו עוד כי שני מסלולי הטיול היו שונים זה מזה, וכי רק 4 אתרים היו חופפים בין שני הטיולים, הא ותו לא, ואין להציג שני המסלולים כמסלולים חופפים לכל דבר ועניין פרט לאלבניה ולמקדוניה, כפי שניסה הנתבע לעשות. 16. התובעים התייחסו בדיון אף לטענת הנתבע ולפיה תמוהה ביותר תביעתם לאור העובדה ששלחו מכתב תודה למדריך הטיול, ואמרו כי אין לקשור בין תביעתם לבין מכתב התודה, שכן תודתם הייתה נתונה למדריך בין היתר בגלל שהיה מודע לבעיה אליה נקלעו, וניסה כמיטב יכולתו להנעים להם הטיול. 17. מנגד טען הנתבע בדיון כי תכניתם הראשונה של התובעים הייתה לנסוע למדינות "החבילה הראשונה". כמו כן הוסיף ואמר כי רק בחודש יוני נודע לו מצד ג', "מסביב לעולם", כי תאריך היציאה לטיול המיועד הוזז, ומיד יצר קשר הנתבע עם התובעים על מנת לוודא אם יש להם בעיה עם השינוי. משנאמר לו על ידיהם כי אין להם כל בעיה, אזי מסר הודעה על כך לצד ג'. לדבריו, יומיים לפני הטיסה היעודה, נודע לו על השינוי בשעת הטיסה, אך לא היה כל אזכור לדבר השינוי במסלול הטיול. הנתבע ציין כי אין לו כל שליטה על שעות יציאת הטיסות, שכן עניין זה הינו עניין פנימי - תחבורתי של חברת התעופה, וכי יכולים היו התובעים ליצור עמו או עם שותפו בסוכנות הנסיעות קשר מיד עם היוודע להם דבר שינוי המסלול, ומיידית היה דואג להם למדריך חלופי אשר ייקח אותם לכל אותם יעדים שהתכוונו לפקוד אותם ע"פ תכניתם. 18. התובעים ציינו כי לא יכולים היו ליצור קשר עם הנתבע, כפי שאמר, שכן אף הוא שהה בחו"ל אותה עת ממש, ולא היה בנמצא אצלם מס' הטל' שלו. ג. הכרעה: 19. עניין לנו בתביעה בגין עוגמת נפש שנגרמה ל-2 התובעים עקב שינוי יעדי טיול מוזמן ביעדי טיול אחרים, ובתביעה לפיצוי בגין נזקים אלו. 20. לאחר עיון בכתבי טענות הצדדים, שמיעת עדויותיהם בפני, ועיון ולימוד הראיות שצרפו לתביעות, אני קובעת כין דין התביעה להתקבל כנגד הנתבע, וכן דין התביעה כנגד צד ג', באמצעות הודעת צד ג', להתקבל, משמע - צד ג' יחוב בפיצוי לתובעים. הנימוקים לקביעתי זו הם כדלקמן: 21. משהתחייב הנתבע לספק לתובעים את החבילה אותה הזמינו בעת ביצוע ההזמנה, שומה עליו לעמוד בהתחייבות זו, ככל שהדבר תלוי בו. אין לקבל טענתו של התובע כי הנזקים שנגרמו לתובעים, אם נגרמו כלל, הינם מינוריים ביותר, שכן תוכניתם הראשונית הייתה לטייל במסלול בו טיילו בסופו של דבר, ורק לאחר שנודע על דבר קיום המסלול המורחב יותר, בחרו הם את המסלול המורחב יותר. אל לו לנתבע לנהל מחשבות התובעים וכוונותיהם. עליו לצאת מנקודת הנחה כי מרגע שויתרו על החלופה הראשונה שהציע להם ("החבילה הראשונה"), ובחרו בחלופה השנייה, אין שום סיבה שהיא שהם יסכימו שוב לקבל החלופה הראשונה. לפרמטרים של מחירי החלופות ומשך הטיול אין כל משמעות - על הנתבע היה לתת לתובעים את הקרדיט שבחירתם הינה בחירה מושכלת המבוססת על סדרי עדיפויות השמורים עמם, ואל היה לו להכתיב להם מה טוב להם ומה עולה בקנה אחד עם האינטרסים שלהם, שכן, כאמור, אין לו כל סמכות לעשות כן משבחרו ליהנות מ"החבילה המורחבת". 22. למרות כל האמור לעיל, אני מאמינה לגרסת הנתבע כי לא ידע על שינוי מסלול הנסיעה, ואילו ידע כן היה מעדכן את התובעים בדיוק באותו אופן בו עדכנם באשר לשינוי מועד יציאת הטיסה. 23. לאחר שמיעת העדויות בהעדר כתב הגנה מצד צד ג' לתביעה, "מסביב לעולם", ואף בלא שטרחה להתייצב לדיון (הוצג בפני אישור מסירה כדין), אני קובעת כי חברת "מסביב לעולם" היא זו אשר אחראית לכשל בהעברת המידע אודות שינוי מסלול הטיול לתובעים, ואילו היא הייתה מיידעת הנתבע בזמן אודות שינוי זה, וכאמור בפס' 4 שלעיל, היה הנתבע מעדכן התובעים בזמן על שינוי זה, ואפשר שהיו הם מכלכלים מעשיהם מאחרת. 24. היה על צד ג' לתביעה לעדכן הנתבע בשינויים במסלול הטיול, בזמן סביר לפני הטיול, וזה האחרון היה מוסר מידע זה לתובעים כפי שמסר להם המידע על השינויים בשעות יציאת הטיסות. 25. לאור כל האמור לעיל אני קובעת כי התביעה כנגד הנתבע מתקבלת, וכן מתקבלת הודעת צד ג' שהגיש הנתבע כנגד "מסביב לעולם". 26. לפיכך אני קובעת כי הפיצוי בסך 2,000 ₪ לטובת כל תובע, ואשר ישולם על ידי ע"י צד ג', "מסביב לעולם". 27. כמו כן אני משיתה צו להוצאות לטובת התובעים בסך 500 ₪ לכל אחד. 28. סך נזקיהם של התובעים עומד על 2,500 ₪. סכום זה ישולם לכל אחד מהתובעים ע"י צד ג', "מסביב לעולם", תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, ולא - ישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק. נופשפיצוייםטיול מאורגן (תביעות)