תביעה נגד רונית רפאל בגין טיפולים

פסק דין התובעת תובעת מהנתבעת סך של 17,000 ש"ח משום שלדבריה הובטח לה על ידי הנתבעת שהיא תקבל טיפולים שיסירו את כל הצלקות מפניה ובפועל הטיפול לא עשה כן. הנתבעת טוענת כי מעולם לא הובטחה לתובעת הצלחה של 100%, ההיפך הוא הנכון, בפירוש צויין שתוצאות הטיפול לא דומים לאלה של ניתוח פלסטי. לטענת הנתבעת, התובעת קיבלה את הפיצוי בגין תלונותיה על אף שהם לא היו מוצדקות. העידו בפני התובעת ונציג הנתבעת ולאחר שמיעת העדויות באתי למסקנה שיש לחייב את הנתבעת בסכום של 2,600 ש"ח בלבד. הנתבעת המציאה את ההסכמים בין הצדדים מהם עולה כי בפירוש לא הובטח לתובעת שהצלקות (קמטים) יוסרו במלואם. בנוסף לאמור עצם העובדה שדובר בטיפולים שנמשכו על פני שנים והתובעת שילמה במהלכם סכומי כסף נוספים מעידה שתלונות התובעת נולדו רק בשלב מאוחר יותר וככל הנראה לצורך הגשת התביעה. מאידך מהמסמכים עצמם עולה שבשלב כלשהו הנתבעת הבטיחה לתובעת פיצוי בדרך טיפול הדגשת שפתיים. בסופו של דבר התובעת לא קיבלה טיפול זה ואף לא הוצגה הסכמה בכתב של התובעת שטיפול כזה ינתן לביתה במקום לה, כפי שטוענת הנתבעת. על עלות הטיפול ניתן ללמוד ממכתב ביתה של התובעת שצורף לכתב ההגנה, מדובר בטיפול בסכום של 2,600 ש"ח. הנתבעת כאמור הסכימה לתת פיצוי זה לתובעת אך לא נתנה אותו בפועל לתובעת ואף לא המציאה מסמך כלשהו ממנו עולה שהתובעת הסכימה לוותר על הפיצוי או להעביר לאחר. בנוסף לכל האמור יש לציין שהתובעת לא הצליחה להראות בדרך כלשהי מה היה מצבה לפני הטיפול ומה מצבה לאחריו. התובעת לא הצליחה להוכיח שהטיפול לא הצליח (כאמור מלבד הטיפול שהובטח לה כפיצוי). לאור כל האמור ומאחר והתובעת לא קיבלה את הפיצוי שהובטח לה ולאור המחלוקת בין הצדדים נראה לי כי לא ניתן לחייב את התובעת לקבל עתה את הטיפול עצמו והיא זכאית לקבל את ערך הטיפול ומאחר וערך הטיפול הוכח על פי המכתב של ביתה של התובעת, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 2,600 ש"ח וכן את אגרת ביהמ"ש בסך 170 ש"ח , סכומים אלה ישולמו על ידי הנתבעת לתובעת תוך 30 יום שאם לא כן הם יצברו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום. רשלנות רפואית (ניתוח פלסטי / אסתטיקה)תביעות רשלנות רפואית