תביעה נגד בזק בינלאומי על חיוב אינטרנט

פסק דין 1. 1. בפני תביעה כספית בסכום של 4,240 ₪ בשל הוצאות על חיובי אינטרנט, עוגמת נפש וכן הוצאות רפואיות שנגרמו כתוצאה מכך. גרסת התובעת 2. 2. על פי האמור בכתב התביעה, בן דודה של התובעת, מר לאוניד לכין, יצר קשר עם הנתבעת לקבלת חשבון אינטרנט עבורה, אף מסר את פרטי כרטיס האשראי שלה. יחד עם זאת, לאחר שמצא תנאים טובים יותר בחברה אחרת, לא אסף את המודם מהנתבעת ולא השתמש באינטרנט. במשך כל אותה שנה ניסה ליצור עם הנתבעת קשר, אך לא הצליח לעשות זאת, דבר שגרם לו להתקף לב. 3. 3. במהלך הדיון שהתקיים בפני הוסיפה התובעת וטענה שבשל נסיון העבר לא היתה מתקשרת עם הנתבעת בהתקשרות כלשהי, ורק בשל מצבה הבריאותי באותה עת התקשר בן דודה בשמה. לטענתה היא עצמה מעולם לא הסכימה להתקשרות, ועל כן לא היה כל מקום לחייב את כרטיס האשראי שלה. לטענתה רכשה במקביל חבילת אינטרנט מחברה אחרת, והשתמשה בשירותיה במהלך כל התקופה. גרסת הנתבעת 4. 4. הנתבעת טענה בכתב ההגנה שהגישה כי כפי שעולה מכתב התביעה, התקשר עמה בן דודה של התובעת והתחבר מרצונו ועל פי בקשתו לשירותי הנתבעת. 5. 5. על פי רישומיה של הנתבעת המגעים שהיו בינה לבין התובעת ובן דודה היו כדלקמן: (1) ביום 26.10.06 פנה מר ליאוניד לכין אל הנתבעת בבקשה לרכוש חבילת גישה לרשת האינטרנט. נציג המכירות הציע חבילת גלישה בתעריף של 69.89 ₪ לחודש. בן הדוד אישר שברצונו לרכוש את החבילה ומסר את כרטיס האשראי של התובעת; (2) ביום 7.12.06 נודע לנתבעת בעקבות רשומת ניתוק שנשלחה אליה מחברת הכבלים שהוא ביקש להתנתק מחברת הכבלים, המשמשת אותו גם לגלישה ברשת האינטרנט. ביום 18.12.06 התקשר נציג הנתבעת אל בן הדוד במטרה לברר את פשר הניתוק. בשיחה שהתקיימה עמו עלה שהוא ממשיך לקבל את שירות האינטרנט לשביעות רצונו; (3) ביום 25.7.07 פנה מר לכין למחלקת שירות לקוחות וביקש הסבר לגבי מבנה החשבונית החודשית, וזה ניתן לו; (4) ביום 6.9.07 פנתה התובעת אל הנתבעת וטענה לראשונה שלא ביקשה להצטרף לחבילת השירות וביקשה שתשיב לה את הסכומים שגבתה ממנה. נציג הנתבעת הסביר לה שאין מקום להשיב לה כספים שנגבו כדין, כיון שהשירות ניתן לה בהתאם להסכם ההתקשרות; (5) ביום 29.10.07 פנתה התובעת פעם נוספת אל הנתבעת וביקשה לבטל את השירות לאלתר. לבקשתה בוטל הסכם ההתקשרות. 6. 6. הנתבעת טענה שמעולם לא הובטח לבן דודה של התובעת שאם לא יאסוף את המודם לא יגבו ממנו כספים. הגביה מתחילה ברגע תחילת ההתקשרות, כיון שהנתבעת מקצה לרוכש החבילה תשתית ושירותים שונים. התשלום אינו על פי היקף השימוש בפועל או עצם השימוש. כמו כן טענה הנתבעת שמעיון בדפי כרטיס האשראי ניתן לראות שהעסקה הראשונה המופיעה בכל דף חיוב הינה תשלום לנתבעת ועל כן הייתה הנתבעת רשאית לפנות בכל עת ולבטל את החבילה. 7. 7. עוד טענה הנתבעת שאין כל בסיס לתביעה בשל הוצאות רפואיות. דיון והכרעה 8. 8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מצאתי שגביית הכספים נעשתה כדין. בן דודה של התובעת לא התייצב לדיון להעיד על נסיבות ההתקשרות ולבסס את טענותיה הקשות של התובעת, לפיהן הובטח לו שלא יחויב בסכום כלשהו אם לא יאסוף את המודם. עולה מהנתונים שמדובר בהתקשרות מרצון. בן דודה של התובעת מסר את כרטיס האשראי שלה, אשר את פרטיו מסרה לו מרצונה, ועל כן הוא חויב בהתאם לתנאי החבילה. עולה מהנתונים שהציגה הנתבעת על בסיס פלטי המחשב שבן דודה של התובעת פנה אל הנתבעת פעם אחת וביקש הבהרות על מבנה החשבונית. באותה הזדמנות הוא לא ביקש לבטל את החבילה. גם כאשר התקשר אליו נציג הנתבעת באופן יזום הוא לא ביקש לבטל את החבילה. התובעת הייתה רשאית בכל עת לפנות ולבטל את השירות, ואולם היא לא עשתה כן. 9. 9. יחד עם זאת לא מצאתי כל הסבר מניח את הדעת לכך שהחבילה לא נותקה ביום 6.9.07, כאשר התובעת פנתה לנתבעת וטענה שמעולם לא ביקשה להצטרף לשירות. ניתן לראות זאת כבקשה לביטול ההתקשרות בחבילה, באותו מועד היה על הנתבעת לבטל את החבילה, או לוודא שהתובעת רוצה ומסכימה להמשך השירות למרות טענותיה. גם אם נפלה אי הבנה באותו מועד, היה על הנתבעת להשיב סכום בשל התקופה שמיום הפניה ב-6/9/07 לאחר שהחבילה בוטלה בדיעבד, עוד לפני פנייתה של התובעת לבית המשפט. 10. 10. אשר על כן הנתבעת תשלם לתובעת בתוך 30 ימים את הסכומים שגבתה עבור התקופה שמיום 6.9.07 ועד לביטול העסקה, בתוספת של 500 ₪ הוצאות משפט. מחשבים ואינטרנטספקי אינטרנט (תביעות)בזק