ביטול עסקת קניית מצלמת וידיאו באינטרנט - תביעת פיצויים

פסק דין תביעה בסך 5,000 ₪. התובע גלש באינטרנט באתר של הנתבעת 2, חברה שעיסוקה בהקמה וניהול של אתר אינטרנט העוסק במכירת מוצרים באמצעות רשת האינטרנט, מצלמת וידיאו מהנתבעת 1 שהיא היבואנית. ההצעה באתר האינטרנט היתה לרכוש מצלמה מדגם מסויים. כאשר נוצר קשר בין התובע לנתבעת 1 בעקבות השתתפות התובע במכירה באתר של הנתבעת 2, הציעה הנתבעת 1 לתובע לשדרג את המצלמה מהדגם שרכש לדגם אחר, משוכלל יותר. התובע הסכים. בכתב התביעה הוא מלין על כך שהמצלמה מאותו דגם משודרג שסופקה לו פועלת בשיטת הקלטת וידיאו הנהוגה בארצות הברית ואינה נוהגת בישראל, ועל כן לא הצליח להעביר את מה שצילם לקלטת וידיאו ולצפות בה באמצעות המכשיר שבביתו. לטענתו פנה לנתבעת 1 וביקש החלפת המוצר אולם לא זכה להיענות לבקשתו. הנתבעת 2 התגוננה וטענה שתפקידה מסתיים ביצירת הקשר בין התובע לנתבעת 1 שהיא הספק במצלמה שתוארה באתר ובמחיר שנזכר בו ולא יותר מכך ואילו כל מה שסוכם ישירות בין התובע לנתבעת 1 אחר כך, כמו גם נושא תכונות המוצר, הם באחריות הספק ולא באחריותה כמתווך המפעיל אתר מכירות ברשת האינטרנט. אף שהנתבעת 2 לא התייצבה לדיון, אין לי אלא לקבל טענותיה ולמעשה כאשר קוראים את כתב התביעה לא מצליחים להבין מה בדיוק יכול התובע להלין על הנתבעת 2 לאחר שהסכים שלא באמצעות האתר שלה ושלא בהסכמתה או אפילו בידיעתה להחליף את המוצר שהוצע לו באתר במוצר אחר, שהוצע לו ישירות ע"י הנתבעת 1. על כן דין התביעה נגד הנתבעת 2 להידחות בכל מקרה, ורק משום שלא התייצבה אינני מחייב התובע בהוצאות לטובתה. השאלה שנותרה היא האם זכאי התובע לפיצוי מהנתבעת 1 ואם כן באיזה סכום. מחיר המצלמה עמד על 2,230 ₪ והיא הוזמנה במאי 2004 וסופקה באותו חודש. אין מדובר בטעות דפוס: התביעה הוגשה למעלה מ-3.5 שנים לאחר שהמוצר סופק. במהלך הדיון הלין התובע על כך שהמצלמה שקיבל היא מחודשת ולא חדשה. לטענה זו אין זכר בכתב התביעה אף שהיא עולה ישירות מהחשבונית שהתובע עצמו צירף לכתב התביעה ואשר ברור שקיבל אותה יחד עם המוצר. בין שלפני האספקה ידע התובע שהמצלמה מהדגם המשודרג היא מחודשת, ובין שהדבר נודע לו רק בעת האספקה, אין הוא זכאי לסעד בגין עובדה זו כיום משבחר להותיר את המצלמה בידיו למעלה מ-3.5 שנים עד הגשת התביעה, ומשלא טרח להתייחס לעובדת היות המצלמה מחודשת בכתב תביעתו אף שידע עליה היטב בעת הגשת התביעה. בנסיבות אלה הפגם היחיד שצריך להתייחס אליו במצלמה שקיבל התובע הוא בעובדה שהיא משתמשת בשיטת השידור הנהוגה בארצות הברית. אף שמקובל עלי שיש תפוצה נרחבת למכשירי וידיאו העובדים בכמה שיטות שידור (מולטיסיסטם), ברור לי שהנתבעת 1 היתה צריכה להביא לידיעת התובע כי המצלמה משתמשת בשיטת השידור הנהוגה בארצות הברית ולברר עימו האם יש לו מכשיר וידיאו מתאים או להדריך אותו מה לעשות אם אין ברשותו מכשיר וידיאו מתאים. צריך לזכור שברגע שהנתבעת 1 בחרה להציע טלפונית לתובע לרכוש מצלמה שאינה זו שביקש לרכוש על פי ההצעה שפורסמה באתר האינטרנט של הנתבעת 2, היה על הנתבעת 1 למסור לתובע את הפרטים המלאים של המוצר שהציעה לו טלפונית ולהדגיש תכונות ייחודיות העלולות לגרום לבעיה. לא שמעתי ולא קראתי מפי הנתבעת 1 כי עשתה כן. עם זאת, העובדות הן שהתובע בחר לא לפעול בקצב שהדעת סובלתו וזאת גם אם אקבל טענתו כי "רדף" אחרי הנתבעת 1 משך זמן רב טרם הגשת התביעה. זאת ועוד, הנתבעת 1 הצהירה בכתב הגנתה ובדיון כי היא מוכנה גם כעת להדריך את התובע כיצד לעשות שימוש במצלמה כך שניתן יהיה לצפות בתוצאות, ואף לשלוח לשם כך טכנאי מטעמה אל התובע. בנוסף, אין לי אלא להביע מורת רוח קשה מהעובדה שאדם שרכש מצלמה בסכום של פחות מ-2,500 ₪ לפני 4 שנים והוא מחזיק בה מאז, תובע היום סכום יותר מכפול ממחיר המצלמה. אפילו הדין איתו, סכום התביעה מופרז בצורה קיצונית וגובל בשימוש לרעה בהליך ומכל מקום, בוודאי מבטא חוסר תום לב. כאשר יש אי התאמה בתכונות ממכר, גם אם נראה את המקרה כמקרה של אי התאמה, יש לא רק להודיע עליה בזמן סביר אלא גם לממש את ברירת הביטול תוך זמן סביר. בשום פנים ואופן אין לראות בהגשת תביעה למעלה מ-3.5 שנים לאחר מעשה משום מימוש זכות הביטול תוך זמן סביר. בהתחשב בעובדה שלדעתי הנתבעת 1 לא עשתה את כל הדרוש על מנת לוודא לפני המכירה שהרוכש מבין מה הוא מסכים לרכוש ברכישה טלפונית שאינה תואמת את מה שמלכתחילה הוצע לו, וכן בהתחשב בעובדה שעד עצם היום הזה לא נפתרה בעייתו של התובע, אני מוצא לנכון לחייב הנתבעת 1 בתשלום פיצוי לתובע בסך 500 ₪ נכון להיום וזאת בנוסף לכך שהנתבעת 1 מחוייבת לפעול כפי שהצהירה בפני ולשלוח לתובע טכנאי, במועד שתתאם איתו טלפונית, אשר ידריך את התובע ויעשה כל הפעולות הדרושות כך שהתובע יוכל לצפות במה שיצלם במצלמה באמצעות מכשיר וידיאו ביתי שברשותו. לאור התוצאה אליה הגעתי ולאור הנסיבות שתוארו לעיל, אין צו להוצאות. מחשבים ואינטרנטפיצוייםביטול עסקה (הגנת הצרכן)