שמלת כלה פגומה - האם אפשר לקבל פיצוי ?

פסק דין 1. 1. בפני תביעה כספית בסכום של 6,380 ₪, בשל עוגמת נפש שנגרמה לתובעת בעטיים של פגמים בשמלת הכלה ובצמיד ששכרה מהנתבעת. גרסת התובעת 2. 2. בכתב התביעה טענה התובעת שביום 12.7.07 שכרה מהנתבעת שמלת כלה תמורת סכום של 5,800 ש"ח. במסגרת העסקה שכרה התובעת מהנתבעת גם צמיד. על אף שביקשה ששמלת הכלה תהיה צנועה, נפרם המעילון שנתפר אליה מספר פעמים. כדי להתקינו התאחר טקס החופה. במשך כל האירוע נאלצה התובעת מדי פעם בפעם לצאת ולתפור את השמלה. כמו כן נגרמה לה בושה גדולה כיון שהחתונה הייתה חתונה דתית וגופה נחשף לעיני האורחים. 3. 3. נטען שאף שבמהלך המדידות טענה התובעת שהצמיד גדול מדי, נאמר לה שהוא מתאים. ואולם מייד עם תחילת האירוע החליק הצמיד מידה, נפל ונשבר, כך שקישוט חשוב להשלמת הופעתה נמנע ממנה. 4. 4. במהלך הדיון טענה התובעת שהפרימה החוזרת ונשנית של השרוולון הלחיצה אותה במהלך כל האירוע והיא נכנסה למצב נפשי קשה בשל כך. כמו כן ציינה שביקשה מראש שיתפרו את השרוולון לשמלה ונאמר לה שלא תדאג כיון שבסלון מתלבשות גם כלות דתיות. גרסת הנתבעת 5. 5. בכתב ההגנה נטען שסכום של 5,800 ₪ שולם לא רק עבור השמלה אלא גם עבור יום שירות לכלה הכולל מניקור, איפור, פינוק בספא שבמלון, וארוחת צהרים. 6. 6. לגבי השמלה נטען שהתובעת רכשה שני פריטים נפרדים: שמלת כלה, ושרוולון, שהוא מעין ג'קט קצר, כפי שניתן ללמוד מטופס ההזמנה. לבקשתה של התובעת, חוברו שני הפריטים בתפירה ידנית עדינה. בשל אופייה של תפירה זו ציידה הנתבעת את התובעת בסיכות בטחון וכן בחוט תפירה כדי שתוכל לבצע חיזוקים במהלך החתונה. 7. 7. הנתבעת ציינה שהשמלה עצמה לא נקרעה ולא נפרמה. 8. 8. נטען שבסלון הכלות קיים מגוון רחב של שמלות צנועות שהוצעו לתובעת, ואולם היא העדיפה לבחור בשמלה ובשרוולון, וטענה שהשרוולון נועד לכבד את המשפחה. 9. 9. במהלך הדיון שהתקיים בפני טענה נציגת הנתבעת שמכל השמלות שהוצגו לה בחרה התובעת בדגם שאותו רכשה. כשאמרה שהוא חשוף מדי הוצעו לה שתי חלופות: האחת, ביצוע חיבור שמולבש על השמלה מבפנים. השנייה, שרוולון המונח מעל השמלה הדומה במהותו לג'קט, הובהר לתובעת שיש אפשרות שהשרוולון יזוז עם תזוזות הידיים. נציגת הנתבעת הציגה בפני את השמלה שלא נלבשה מאז האירוע, וכן את השרוולון. 10. 10. נציגת הנתבעת הצביעה על כך שבתמונות שהוצגו לי רואים שהתובעת מרימה את ידיה במכוון, כמו כן רואים שהיא מתכופפת ומזיזה את השובל הארוך של השרוולון כדי שניתן יהיה לראות את גבה. דיון והכרעה 11. 11. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ואת ראיותיהם מצאתי שהתביעה לא הוכחה בכל הנוגע לשמלה. התרשמתי שהתובעת העדיפה במודע שמלה שאינה צנועה, אשר הייתה לטעמה, על פני שמלות אחרות שהוצעו לה. גם לגבי כיסוי השמלה עצמה, העדיפה לבחור השרוולון על פני החלופה השניה שהוצעה לה של תפירת חלק פנימי לשמלה. 12. 12. כפי הנראה, הצטערה התובעת בדיעבד על בחירתה, ואולם אין בכך כדי להטיל אחריות על כתפי הנתבעת. ניתן להבחין שהשרוולון לא חובר לשמלה חיבור של קבע, אלא בתפירת יד, ושהתובעת הייתה מודעת לכך והסכימה לכך . התרשמתי שהנתבעת הודיעה לתובעת שמדובר בתפירה רופפת, אף ציידה אותה בסיכות ביטחון ובחוט תפירה כדי שיהיה באפשרותה לבצע חיזוקים במהלך האירוע. 13. 13. ראוי לציין שהתובעת לא צירפה תמונות המשקפות את הופעתה באירוע, אלא תמונות מבוימות שנועדו לשם הצגתן בתביעה זו. ברור שהיא מזיזה את השובל הארוך של השרוולון במכוון כך שניתן יהיה לראות את גבה, ואולם מטיב החיבור בין שני המרכיבים לא נובע שהיה על השרוולון להיות מחובר לשמלה בצורה הרמטית והדוקה. 14. 14. לעומת זאת, הנזק שנגרם לצמיד לא הוכחש. אני אומדת את שוויו של הצמיד והנזק שנגרם לתובעת בשל שבירתו בסכום של 500 ₪ הנתבעת תשלם לתובעת את הסכום האמור תוך 30 ימים. כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסכום של 350 ₪ במועד האמור. אירועים (תביעות)פיצוייםשאלות משפטיות