האם אפשר לקבל פיצוי על קבלת מוצר באיחור ?

פסק דין בפני תביעה אשר הוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות ועניינה נזק בגין הספקת מוצר באיחור. 1. 1. התובע הזמין מטבח מהנתבעת לביתו החדש שנבנה ע"י קבלן לאחר שפנה לנתבעת על פי הפנייתץ הקבלן. מועד הספקת המטבח, לפי המוסכם בין הצדדים, היה עד למסירת מפתחות הבית החדש לתובע [יום 12.6.2007]. 2. 2. לטענת התובע, המטבח שהותקן בביתו החדש כלל דלתות שצבען היה שונה מצבע גוף ארונות המטבח, טענה שאושרה ע"י מבקר האיכות מטעם הנתבעת. לכן היה על הנתבעת להחליף את הדלתות ואמנם הנתבעת פעלה להחלפתן, אלא שסיימה העבודות רק 12 ימים לאחר מועד מסירת הבית לתובע, דהיינו באיחור. 3. 3. עובר לכל אלה, ולטענת התובע, התקשר הוא בהסכם שכירות ובו התחייב בפני השוכרים להשכיר את ביתו, כשהוא כולל מטבח. האיחור בהתקנת דלתות הארונות גרם, לטענת התובע, לנזקים רבים ובהם הפחתת דמי השכירות בחודש הראשון עקב המטבח הלא מושלם, אובדן ימי עבודה של התובע אשר נאלץ מספר פעמים להגיע לאתר הבניה בו נבנה ביתו, כאשר נציגי הנתבעת לא הגיעו באותם מועדים שסוכמו מראש, וכן הוצאות נילוות לנסיעות אלו. בגין כל אלה תבע התובע סכום של 7500 ₪ . 4. 4. הנתבעת בהגנתה לא הכחישה את השוני בצבעי הדלת, אך ציינה כי בהזמנת המטבח הוזמן עשוי מעץ טבעי ובשל כך ייתכנו הבדלי גוונים בעץ. כן טענה כי מדובר בפרויקט בן 100 יחידות דיור בהן התקינה הנתבעת מטבחים לשביעות רצון הדיירים, למרות עיכובי בניה שנוצרו ע"י קבלן הבניה ולא היו בשליטת הנתבעת. הנתבעת אישרה כי נגרם עיכוב בהתקנת הדלתות, אך זה נבע לטענתה מכך שלאחר שפורקו דלתות המטבח, הושארו הצירים במטבח התובע, וכאשר חזרו נציגי הנתבעת לראשונה להתקין מחדש את דלתות המטבח המתוקנות, נעלמו הצירים, דבר שמנע אפשרות להתקין את הדלתות וגרם לדחיית ההתקנה למועד מאוחר יותר. כן טענה הנתבעת כי מלאכת תיאום המועדים עם התובע לא היתה קלה, והיה קשה לאתר מועד מוסכם להשלמת התיקונים, דבר שהיקשה אף הוא על עמידה בלוח הזמנים. הנתבעת אף טענה כי לא היתה כל מניעה לכך שהשוכרים ייכנסו לבית התובע במועד, שכן לא מדובר בפגם אשר מונע מדיירים לגור בצורה סבירה בבית, היות וארונות המטבח קיימים וכל שחסר להם הינו דלתות בלבד. כן טענה כי לו היה התובע מעדכן את הנתבעת אודות נזקיו הצפויים, היו הדלתות מורכבות לאלתר וללא דיחוי. 5. 5. לאחר שנערך דיון ובו הביע כל צד את עמדתו, הצעתי לצדדים להגיע להסדר על בסיס צרכני מחוץ לכתלי בית המשפט, אלא שהדבר לא הסתייע, ולכן ניתן בזאת פסק הדין. 6. 6. התובע הוכיח כי הנתבעת הפרה את ההסכם עימו בכך שלא סיימה להתקין את המטבח במועד המתחייב מההסכם שבין הצדדים. על כן, ככל שנגרם לתובע נזק בגין איחור זה, על הנתבעת לפצותו. התובע לא הוכיח כראוי את נזקיו הנטענים: התובע לא הגיש מסמכים וראיות התומכות בהפסד חלקי של דמי השכירות: לא צירף את חוזה השכירות ואת האסמכתאות שאכן השוכרים לא שילמו לו דמי שכירות, לא הביא לעדות את השוכרים ואף לא הגיש כל מסמך מטעמם. התובע אף נמנע מלצרף כל מסמך המעיד על אובדן ימי עבודה ועל עלות אותם ימי עבודה אבודים. התובע הציג התכתבות עם הנתבעת ואף שוכח כי נאלץ להשקיע זמן מה שפניות אליה ולצורך המתנה להגעת עובדיה לתיקון הארון. על אלה יפוצה על פי אומדן כללי של נזקי המטרד והטירחה הכרוכים בכך. הנני אומדת את סך נזקיו אלה בסך 700 ₪. סכום זה כולל אף את הוצאות המשפט. לפיכך, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 700 ₪בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. יש לשלם סכום זה עד יום 20/6/08. צרכנותפיצוייםקבלת מוצר באיחורשאלות משפטיותמוצר