פיצוי על קניית כורסת טלויזיה

פסק דין ביום 12/03/07 רכשו התובעים פרטי ריהוט שונים מאת הנתבעת ובין היתר רכשו כורסת טלוויזיה עשויה עור כנגד סך של 2,690 ש"ח. התובעים טוענים, כי בסמוך לאחר קבלת הכורסא החלו תפריה להיפרם ונתגלו בה ליקויים נוספים, כאשר אין מחלוקת, כי מי מטעם הנתבעת הגיע אל בית התובעים והנתבעת אף מצאה לנכון להחליף את גב הכורסא שנשחק, למרות שלטענתה שחיקה זו נגרמה משפשוף גב הכורסא בקיר או בדלת הסמוכה לה. אלא שהנתבעת לא נתנה מענה לתפרים הפרומים ולקרעים, שנתגלו בכורסא ומכאן התביעה שבפני. התובעים טוענים, כי זכותם לקבל ממכר תקין ושמיש ומשלא סופקה להם כורסא ראויה, כי אז מבקשים הם להחליפה או לבטל את המכר. הנתבעת טוענת, כי הקרעים והתפרים הפרומים שבכורסא נובעים אך משימוש לא הולם של התובעים וכי אין לחייבה בפיצוי כלשהו. הצדדים הגישו לתיק תמונות. מתמונות התובעים נלמד, כי בכורסא אכן תפרים פגומים וקרעים במקומות שונים, כמו גם שפשופים, ככל הנראה מקיר סמוך. מתמונות הנתבעים נלמד, כי בגב הכורסא שפשוף מקיר סמוך. התמונות האמורות לעיל ילמדוני, כי הליקויים בכורסא נובעים הן מהיותה לקויה בבסיסה, שכן אין מקום לקבוע, כי כורסא ובה תפרים פרומים הנה ראויה ואינני מקבלת את טענת הנתבעת, כי תפרים פרומים אלה נובעים משימוש לא ראוי של התובעים ובני ביתם. התפרים הפרומים מלמדים דווקא על איכות בעייתית. יחד עם זאת; תמונות שונות המלמדות על שפשופים בכורסא ילמדו, כי התובעים אינם נוהגים בזהירות בפריט ריהוט זה. שילוב האמור לעיל (קרי, הליקויים בכורסא יחד עם אופן השימוש של התובעים בה) מביאני לכלל מסקנה, כי בענייננו אין להורות על החלפת המוצר ואין להורות על ביטול העסקה, אלא יש לפצות התובעים בגין הליקויים האמורים. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי בסך כולל של 1,500 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום 23/01/08 ועד לתשלום בפועל. פיצוייםרהיטים (תביעות)טלויזיה