מחיר על מוצר שונה מהמחיר בקופה - תביעת פיצויים

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובעת בשל פער מחירים בין מה שמופיע על גבי המוצר הנמכר על ידי הנתבעת לבין מה שנדרשה לשלם בפועל בקופה. לטענת התובעת, בתקופה שבין 2/11/07 ועד 6/12/07 רכשה מוצרים (רוטב צ'ילי וזיתים סוריים) שעל גביהם היתה מדבקה הנושאת מחיר מסוים ואילו בקופה נדרשה לשלם מחיר גבוה יותר. לגבי רוטב צ'ילי טוענת התובעת כי המחיר שהופיע על המוצר היה 7.95 ₪, ואילו בפועל נדרשה לשלם 10.45 ₪. לגבי הזיתים הסוריים - המחיר על המוצר היה 8.95 ₪ ואילו בפועל נדרשה לשלם 9.95 ₪. 2. התובעת דורשת פיצוי של 10,000 ₪ בטענה שהיא עורכת את קניותיה באותו הסניף של הנתבעת במשך כ-20 שנים, בסכומים לא מבוטלים, ותמיד יוצאת משם בהרגשה שעליה לבדוק את החשבוניות, שאם לא כן תחוייב שלא כדין. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, היא עושה מאמץ בלתי פוסק, יום-יומי, לבדיקה חוזרת ונשנית כי מחירי הקופה יותאמו למחירים המופיעים על גבי המוצר. לטענתה, הרשת מקבלת הודעה על מחירי הקופה מהיצרנים ומחלקת המחשב מעדכנת את מחיר המוצר במחשב המרכזי באופן אוטומטי. מאידך, עדכון המחיר על גבי המוצר עצמו נעשה באופן פיזי באמצעות "אקדח מחירים", ולעתים חולף זמן עד שעובדי הסניף מעדכנים את המחיר. כאשר מתגלה טעות - היא מתוקנת ללא דיחוי, והקופאיות מונחות להתחשב במחיר הנמוך יותר. עוד נטען, כי במקרה דנן הושב לתובעת ההפרש במלואו מיד עם גילוי אי ההתאמה, מנהל הסניף אף התנצל בפניה טלפונית, והוצע לה פיצוי - בקבוק יין. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה שדין התביעה להתקבל באופן חלקי. אמנם התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת מלוא סכום תביעתה, דהיינו לא הביאה כל ראיה מעבר לחשבוניות המתייחסות לרוטב הצ'ילי והזיתים הסוריים, שההפרש לגביהם מסתכם בפחות מ-10 ₪ - אך אין למעשה מחלוקת שהיתה קיימת, בשני מקרים, אי התאמה לרעת התובעת. נראה שאין זה סביר לדרוש מצרכן, שעורך את קניותיו ברשת גדולה מסוג הנתבעת ולעיתים קונה עשרות מוצרים בבת אחת, שבעת התשלום בקופה יעמוד וישווה בין המחירים שעל גבי המוצרים לבין המחירים שמופיעים בחשבונית. זכותו של הלקוח לסמוך על הרשת שבעת עדכון המחירים, בין אם לטובתו ובין אם לרעתו, הדבר יופיע מייד על גבי המוצר וזאת על מנת שיוכל לכלכל את קניותיו בהתאם. בהתנהלות הנתבעת יש משום מעילה באמון שהצרכן אמור לתת ברשת גדולה מסוגה של הנתבעת, ועליה לעשות כל מאמץ על מנת שמקרים מן הסוג נשוא התביעה לא יישנו. 5. לאור האמור, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת, תוך 30 ימים, סכום של 500 ₪ בתוספת 200 ₪ הוצאות משפט. פיצוייםמוצר