תביעה נגד מירס הפרת הסכם

פסק דין 1. בפני תביעה כספית בסכום של 10,000 ₪, בשל הפרת הסכם שגרמה לנזק לפרנסתו של התובע. גרסת התובע 2. 2. על פי גרסת התובע, בשש השנים האחרונות הוא לקוח של הנתבעת. לפני כשנה וחצי עזב את ירושלים ועבר להתגורר בצור הדסה, או אז גילה שבמקום מגוריו החדש אין קליטה במכשירים של הנתבעת. בעקבות פנייתו נאמר לו שבתוך מספר חודשים תתוקן התקלה, ואולם תקלה זו לא תוקנה גם לאחר שחלפה כשנה. 3. 3. בשל קשיי הקליטה ניסה פעמיים לבטל את ההתקשרות בינו לבין הנתבעת ואולם נענה בשלילה. לבסוף נאלץ לסגור את העסק לאחר שלא עלה בידם של לקוחותיו ליצור עימו קשר. העסק נסגר ביום 1/1/07, כפי שעולה ממכתב מנהל החשבונות (מוצג ת/2). 4. 4. התובע ציין שאף שכיום הוא כמעט שאינו משתמש בשירותי הנתבעת, בשל עלות החבילה שרכש בעבר הוא משלם בין 480-500 ₪ לחודש עבור חבילה של 500 דקות לחודש . גרסת הנתבעת 5. 5. בכתב ההגנה טענה הנתבעת שבמסגרת הסכם מיום 14/10/02 התחייב התובע להשתמש בשירותיה במשך תקופה מינימלית של 36 חדשים, וזאת בשים לב לערך המכשירים שמסרה לו. לטענתה, לאור התחייבותו זו, הוא אינו רשאי לבטל באופן חד צדדי את התחייבותו, אלא בכפוף לתשלום דמי יציאה המגלמים נזק הצפוי לנתבעת בעקבות סיום ההסכם לפני תום תקופת ההתחייבות. 6. 6. הנתבעת טענה שסיפקה לתובע פתרונות חלופיים בשל העדר קליטה, כגון ערכה שולחנית או שירות המאשפר קבלת שיחה במכשיר נייח ונייד כאחד. 7. 7. במהלך הדיון שהתקיים בפני הציעה נציגת הנתבעת שהחוזה בין הצדדים יבוטל ללא תשלום דמי יציאה. דיון והכרעה 8. 8. אין מחלוקת בין הצדדים על כך שבאזור מגוריו של התובע אין קליטה. בנסיבות אלו הפרה הנתבעת את ההסכם בינה לבין התובע, שכן היא לא העמידה לרשותו אפשרות סבירה להשתמש בחבילה של 500 דקות אותה רכש. בנסיבות העניין היה התובע רשאי לבטל את החוזה שנכרת בין הצדדים, בעקבות הפרת חוזה מצד הנתבעת והנתבעת לא הייתה רשאית לסרב לבקשותיו בעניין זה. 9. 9. אשר על כן, ובשים לב לסכומים ששילם התובע לאחר בקשתו לביטול החוזה, הנתבעת תבטל את החוזה ללא דמי יציאה באופן מיידי. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 ימים פיצוי בשל הפרת חוזה בסכום של 5,000 ₪ בתוספת של 500 ₪ הוצאות משפט. הפרת חוזהחוזהסלולר (תביעות)