תביעה נגד ניופאן קניית טלוויזיה LCD

פסק דין 1. התובע ואשתו רכשו מהנתבעת שתי טלוויזיות LCD. הטלביזיות נרכשו ביולי 2007 בסניף ניופאן בראשון לציון. לטענת התובעים, הבהירו בעת הרכישה כי הטלביזיות דרושות לתקופה מאוחרת יותר, לאחר שיבוצע שיפוץ. אולם נציגת הנתבעת מסרה שאין בעיה גם אם הם ישארו בקופסא אצל התובע עד למועד ההתקנה, גם אז יש אחריות. 2. ב- 15/11/07 הגיע מתקין מטעם הנתבעת בשם חביב, לבצע התקנה. שתי האריזות היו סגורות ועליהן מדבקה שלפיה נפתחו ע"י הנתבעת לצורך החלפת תקע. המתקין הוא שפתח את האריזות ושתי הטלביזיות נראו תקינות. 3. לאחר סיום ההתקנה והפעלת הטלביזיה נתגלה כי יש שבר פנימי במסך הטלביזיה הגדולה. המתקין התקשר בו במקום, ליידע את הנתבעת. במעמד זה גם ציין בפני התובעים כי העניין מוכר וידוע וקורה אחת ל - 50 התקנות. עוד ציינו כי ניסו לאתר את הפרטים של המתקין חביב, אך הנתבעת סירבה למסור אותם. 4. התובעים הביאו לבית המשפט את אריזת הטלביזיה על מנת שבית המשפט יתרשם כי אין חבלה חיצונית באריזת הטלביזיה וציינו כי יתכן שהחבלה הפנימית נגרמה דווקא כאשר הנתבעת הוציאה את הטלביזיה לצורך החלפת התקע. 5. עד כאן הדברים מפי התובע. 6. הנתבעת טוענת כי אינה אחראית לשבר. הטלביזיות עמדו 4 חודשים אצל התובעים ונראה שנחבלו באותה תקופה. הנתבעת מציינת עוד כי בשיחה טלפונית עם נציגת הנתבעת, הדס, אמר לה התובע כי הטלביזיה הוזזה ממקומה, בניגוד לנטען בכתב התביעה. אשר למתקין חביב - הוא אינו עובד עוד אצל הנתבעת ואין היא יכולה לספק את פרטיו האישיים. כמו כן, הנתבעת אינה מוציאה את הטלביזיה מן האריזה לצורך החלפת התקע, אלא פותחת חור באריזה (יצוין כי חור כזה לא נמצא ע"י נציג הנתבעת באריזה שהובאה כאמור, לבית המשפט). 7. נציגת השירות הדס, עמה דיבר התובע טלפונית, העידה כי התובע אמר לה שהטלביזיה הוזזה ממקומה, שכן החדר נצבע. 8. אשת התובע העידה כי אמנם גררה מעט את הטלביזיה על מנת לשטוף את החדר אך היא לא הרימה אותה ולא היתה יכולה להרים אותה, שכן היא מאוד כבדה, מה גם שהיתה בחודש תשיעי להריונה. התובע העיד עוד כי המובילים מטעם הנתבעת הם שהניחו את הטלביזיות בחדר מלכתחילה וכי מדובר בחדר שלא נערך בו שיפוץ. הטלביזיה לא הוצאה מן החדר והוחזרה אליו (כנטען), למעט גרירתה מעט ע"י האשה כאמור בתוך החדר שבו הונחו ע"י מובילי הנתבעת. המתקין חביב הוא שהוציא את הטלביזיה מהחדר שבו הונחה מלכתחילה. 9. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים וטענותיהם, אני סבורה כי דין התביעה להתקבל. נתתי אמון בגרסת התובע ואישתו. הנתבעת מצדה לא הביאה את המתקין, מר חביב, לעדות. מעבר לאמירה הסתמית שלפיה אין הוא עובד עוד עימה, לא ניתן כל פירוט לגבי מאמצים שנעשו, אם נעשו, לאיתורו של מר חביב, ולא הובהר מדוע לא ניתן לאתרו. להזכיר, מדובר בעובד לשעבר של הנתבעת. למעשה לא ערכה הנתבעת עם מר חביב כל ברור וככל שערכה ברור, לא הביאה בפני בית המשפט את תוצאותיו. אין ספק כי עדותו של מר חביב, המתקין, חשובה לברור עובדות התיק. אי הבאת העד הרלוונטי יוצרת הנחה שאילו היה מובא, היה מחזק את גרסת התובע. 10. התביעה, אפוא, מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובעים סך של 9,700 ₪ (עלות מכשיר הטלביזיה שנפגמה, לפי הקבלה שצורפה לתביעה), בתוספת החזר אגרה וכן הוצאות משפט בסך 600 ₪. לא מצאתי לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש, שלא הוכחה. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום, בהמחאה שתשלח לכתובת התובע לפי כתב התביעה בדואר רשום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. באפשרות הנתבעת לקחת את הטלביזיה הפגומה בתוך 10 ימים ממועד קבלת פסק הדין אצלה, בתאום מראש עם התובע. לאחר מועד זה לא יהיה התובע חייב עוד להחזיק במכשיר הטלביזיה הפגום ולנתבעת לא תיהיה כל טענה או דרישה בעניין זה. למען הסר ספק, הסכום שנפסק אינו תלוי בפועלה של הנתבעת לגבי הטלביזיה הפגומה. טלויזיה