תביעה נגד מפיקי חתונות

פסק דין התובעים הינם זוג אשר החליטו לבוא בברית הנישואין, לשם הפקת אירוע החתונה שכרו את שירותיה של הנתבעת אשר הינה מארגנת ומפיקת אירועים. בכתב התביעה טענו התובעים כי הנתבעת הפרה בצורה בוטה וגסה את התחייבויותיה, וגרמה להם לעוגמת נפש רבה. כך למשל טענו התובעים כי לאחר שחתמו הצדדים על ההסכם, הם העבירו את רשימת סידורי הישיבה לנתבעת וכן רשמו כי יש להזמין 15 מנות גלאט כשר. במועד האירוע לא סופקו בכלל מנות הגלאט כשר, ודבר זה הסב לתובעים עוגמת נפש רבה ואי נעימות כלפי האורחים אשר לא יכלו לאכול מהאוכל ללא ההכשר המתאים. עוד נטען כי על פי ההסכם היה על הנתבעת לספק בר משקאות תוצרת חוץ, כפי שהופיע ברשימת המשקאות תוצרת חוץ עליה חתמו הצדדים. אלא שביום האירוע, חלק מהמשקאות שהופיעו ברשימת המשקאות תוצרת החוץ, לא היו ולא היה ניתן להביאם. בנוסף, התובעים טוענים כי לפני אירוע החתונה שלהם הם הוזמנו לשני אירועים אחרים בכדי לעמוד על טיב האוכל, סידור השולחן, מתן השירות וכו'. אז הם הבחינו כי בכל מרכז שולחן ישנו בקבוק יין, אולם, באירוע שלהם לא היה יין בכל מרכז שולחן והאורחים היו צריכים לגשת לבר בכדי לקבל כוס יין. עוד נטען כי בעניין הסדרת החשמל, האחריות הייתה מוטלת על הנתבעת, אלא שביום החתונה ביקשה הנתבעת מהתובעים לטפל בעניין זה, בניגוד להתחייבויותיה של הנתבעת, ובכך גרמה לתובעים ללחץ מיותר ביום חתונתם. עוד הוסיפו וטענו התובעים כי ביום האירוע, מנהל האירוע אשר עימו סיכמו שיהיה נוכח וינהל את האירוע לא הגיע, ועל כן היתה תחלופה רבה של מנהלי אירוע ביום החתונה, דבר אשר גרם לאי סדרים ותקלות רבות. גם לעניין השף שהיה צריך לצאת עם חצוצרה בעת הוצאת הקינוחים, טענו התובעים כי התחייבות זו לא קוימה. עוד טענו התובעים כי הנתבעת לא הביאה עימה עובד קבוע לשירותים, שיהיה אחראי על ניקיונם של השירותים במהלך כל האירוע. דבר זה העלה תגובות רבות וביקורות מצד האורחים. בנוסף, הנתבעת הבטיחה לתובעים כי יחולקו שלגונים ברחבת הריקודים, אך גם את התחייבות זו לא קיימה הנתבעת. בשל כל ההפרות הללו ועבור עוגמת הנפש אשר נגרמה לזוג ביום חתונתם הם תובעים את הנתבעת בסך 17,800 ₪. כתב הגנתה הודתה הנתבעת כי אך ורק מנות הגלאט כשר לא סופקו לתובעים , כל יתר הדברים אשר טענו התובעים אינו נכון. כך טוענת הנתבעת כי לגבי בר המשקאות תוצרת החוץ , לא היה חסר אף משקה שהופיע ברשימה וכי לזוג או מי מטעמם היתה אפשרות לבדוק את רשימת המשקאות והם לא עשו זאת. לטענת הנתבעת, כאשר הגיעה נציגת המשפחה וביקשה משקה אחר אשר לא הופיע ברשימה, היא נענתה שהיות וזה לא מופיע ברשימה , כעת לא ניתן יהיה להביא את המשקה. לגבי בקבוקי היין טענה הנתבעת כי לא סוכם עם הזוג כי על כל שולחן יעמוד בקבוק יין שכן לטענת הנתבעת דבר זה מהווה בזבוז, מכיוון בקבוקים רבים נותרים חצי מלאים, ובאירועים מסוג זה שהיה לתובעים מקובל כי בקבוקי היין נמצאים בבר ומלצרים מוזגים לאורחים יין על פי בקשתם. לגבי החשמל והתאורה טענה הנתבעת כי היא לוקחת על עצמה את האחריות לעסוק בנושא החשמל והתאורה במקום בתיאום מראש וסגירה של הזוג מול הגורמים האחראים בקיבוץ לעניין החשמל, כך טוענת הנתבעת כי אם הזוג היה סוגר ומסכם את הנושא עם גורמי הקיבוץ קודם ליום האירוע , לא הייתה מתגלה הבעיה אשר לה טענו התובעים. לגבי ניהול האירוע טענה הנתבעת כי אכן מנהל האירוע שהיה אמור לנהל את החתונה לא היה , החליפו אותו שני מנהלי אירועים אחרים והאירוע נוהל בצורה מדויקת ומסודרת . לגבי השף טענה הנתבעת כי בעת שיצאו הקינוחים יצא השף בליווי חצוצרה. לגבי ניקוי השירותים נטען כי השירותים נוקו בתחילת האירוע, במהלך ובסוף האירוע ואם היו מתקבלות תלונות במהלך האירוע הם היו נענים להם מיד, אבל אף אחד גם לא התלונן על חוסר הניקיון בשירותים. ולגבי השלגונים טענו כי דבר זה לא סוכם בכלל עם הזוג. לבסוף הנתבעת שבה וחזרה על התנצלותה לגבי מנות הגלאט כשר והסכימה לפצות את הזוג רק עבור נזק זה. התובעים הגישו כתב תשובה אשר בו הם חוזרים על טענותיהם כשם שהופיעו בכתב התביעה. בדיון שהתקיים בפני ביום 15/6/08 הסכימו הצדדים כי אני אפסוק ע"פ כל החומר המצוי בתיק. מחומר הראיות עולה כי לא סופקו 15 מנות גלאט כשר, כך שהתובעים זכאים לפיצוי בגין כך, אשר יכלול את עלות המנות ואת עגמת הנפש בגין אי הספקתן. מנהל האירוע שהיה צריך לנהל את האירוע לא הגיע לנהל את האירוע, ובמקומו הגיעו שני מנהלים אחרים. בכך יש הפרה של ההסכם עם התובעים, שכן מנהל האירוע שהיה אמור להיות באירוע ישב עם התובעים וסיכם עימם את מהלך האירוע, ואילו שני המנהלים האחרים ידעו מה צריך לעשות רק ממידע שקיבלו ממי שהיה צריך לנהל את האירוע. דבר זה מזמין תקלות. לאור האמור לעיל, אני רואה לפצות את התובעים בסך של 7,000 ₪, כשסכום זה כולל פיצויים בגין עגמת נפש, בגין התקלות שנגרמו בחתונה. סוף דבר: לאור כל האמור, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, כדלקמן: 1) 1) את הסך 7,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (28/2/08) ועד ליום התשלום בפועל; 2) 2) את הוצאות המשפט בסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. הפקהאירועים (תביעות)