הוצאות אשפוז בחו"ל - ביטוח

פסק דין עניינה של תביעה זו, פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל משופר שרכש המנוח, מאת כלל חברה לביטוח בע"מ ודיקלה חברה לביטוח בע"מ (להלן - "חברות הביטוח"), באמצעות קופת חולים כללית. בית החולים בקליפורניה, Tent Healthcare Corporation (להלן - "בית החולים"), תובע בתביעה זו, את עיזבון המנוח ואשתו, חברות הביטוח וקופת חולים כללית, לתשלום הוצאות האשפוז והטיפול במנוח מיום אשפוזו ב-28.10.99 ועד ליום פטירתו בבית החולים ביום 25.11.99. סכום התביעה הועמד על 2,000,000 ₪ נכון ליום 14.1.01. המנוח, יליד 1922, אושפז ביום 10.5.99 במחלקה פנימית בבית חולים אסף הרופא, בשל כאבים בחזה, כאבי ראש וקוצר נשימה. ביום 10.6.99, שוחרר המנוח מבית החולים ללא אבחנה ברורה. ביום 12.7.99, אושפז המנוח פעם נוספת במחלקה פנימית בבית חולים אסף הרופא, בשל חשד לצירוזיס של הכבד וכן אירוע מוחי. במסגרת האשפוז בוצעה למנוח בדיקת CT של המוח. באותה עת לא הועלה חשד ולא אובחן גידול במוחו של המנוח. במכתב השחרור מיום 21.7.99, הומלץ, בין היתר, לבצע ביופסיית כבד וכן "CT מוח ביקורת בעוד כשבוע". ביופסיית הכבד בוצעה ביום 26.7.99, אך בדיקת CT מוח לביקורת לא בוצעה. בחודש אוקטובר 1999, ביקשו המנוח ואשתו לנסוע לארה"ב לטקס ברית המילה של נכדם. ביום 18.10.99, רכשו השניים, מאת קופת חולים כללית בה היה המנוח מטופל, את פוליסת הביטוח הנדונה. באותו יום אף הוציא רופאו של המנוח בקופת החולים, מכתב לחברת אל-על ובו נרשם כי המנוח נמצא בטיפולו וכי "מדובר בחולה הסובל מאי ספיקת כבד וכליות. החולה חלש ביותר. זקוק לכסא גלגלים". כאמור, עד אז ואף באותה עת, לא אובחן גידול במוחו של המנוח ורופאו אישר כי אין כל מניעה לכך שהמנוח ייסע לחו"ל. פוליסת הביטוח כללה ויתור על סודיות רפואית מצד המבוטח והצהרה קצרה שלו לפיה למיטב ידיעותיו, אין כעת שום סיבה שהוא יאושפז או ייבדק או יקבל טיפול רפואי כלשהוא אחר בחו"ל. בפוליסה נקבע, בין היתר, כי חברת הביטוח "תפצה את המבוטח בגין הוצאות אשפוז שנגרמו עקב מחלה... שהמבוטח חלה... בה לראשונה בחו"ל במשך התקופה". הפוליסה סייגה התחייבות זו בחריגים ובסעיף 4 לחריגים נקבע, כי לא תחול חובת תשלום בגין תביעות הנובעות מ: "מחלה או מום גופני שהמבוטח היה לוקה בהם בהיכנס ביטוח זה לתוקפו או במשך ששה חודשים לפני כן. 'המונח היה לוקה בהם' יכלול אף טיפול תרופתי המיוחס למחלה או למום הגופני האמור. למען הסר ספק, מובהר, כי ניתוח לב, השתלת איברים והשתלת קוצב לב אינם נכללים בביטוח זה לגבי אנשים אשר לקו בעבר במחלת לב, וכן כאשר אינם סמוכים לאוטם שריר הלב שאירע בחו"ל. צינתור לב אינו נכלל, אלא אם בא בסמוך לאוטם שריר הלב שאירע בחו"ל, בין אם היה למטרות אבחנה ובין אם למטרות טיפול. מוצהר ומוסכם בזה כי בניגוד לאמור בסעיף 4 ל'חריגים' פוליסה זאת מכסה הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות, הפסד כרטיס נסיעה, הוצאות לשהות נוספת, קיצור הנסיעה, או הפסקתה, הוצאות קבורה והעברה, הכל כמוגדר בפוליסה, גם במקרה שינוי פתאומי ובלתי צפוי, שלא היה כמותו בשנה הקודמת ליום תחילת הביטוח, במצב בריאותו של המבוטח, מחמת מחלה קיימת, וכאשר הטיפול בשינוי כזה היה הכרחי בחו"ל. הרחבה זו לא תכסה: א. מחלה שחלה בה החמרה בשנה הקודמת ליום תחילת הביטוח ו/או שלא היתה מיוצבת בשנה זאת, וכן מחלת הכשל החיסוני הנרכש (איידס). ב. מחלת הסרטן שטרם חלפו שלוש שנים תמימות מאז החלים ממנה המבוטח. ג. מחלה שבגינה עמד המבוטח לפני התערבות רפואית או כירורגית אקטיבית או בדיקת בירור בלתי שגרתית..." גבול האחריות על-פי הפוליסה נקבע לסכום של 500,000$ ולגבי מחלות קודמות כמוגדר בסעף 4 ל"חריגים" - לסכום של 200,000$. המנוח ואשתו נסעו לארה"ב. הם השתתפו בברית המילה של נכדם ואולם במהלך שהותם בארה"ב, ביום 28.10.99, איבד המנוח את הכרתו ואושפז במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים בקליפורניה. בעקבות אשפוזו של המנוח והבדיקות שנעשו לו ובכללן בדיקת MRI, התברר כי המנוח סובל מגידול סרטני במוחו. המלצת הרופאים בבית החולים הייתה לבצע ניתוח דחוף להסרת הגידול בטרם תישקל אפשרות הטסת המנוח חזרה ארצה. ביום 1.11.99 בוצע הניתוח אולם מצבו של המנוח התדרדר והוא נפטר ביום 25.11.99. עם אשפוזו של המנוח, הציגו בני משפחתו לפני בית החולים את פוליסת הביטוח. על-פי רישומי בית החולים נעשו ניסיונות אשר לא צלחו, על ידי בית החולים, ליצור קשר טלפוני עם חברות הביטוח באמצעות מספרי טלפון הרשומים בפוליסה. מספרי הטלפון מיועדים להתקשרות פנים ארצית. לפוליסה אמנם צורף דף ובו מספר טלפון עם קידומת בינלאומית, אך ההוראות לידו נרשמו בשפה העברית (ת/ג). רק ביום 2.11.99 נוצר קשר בין בית החולים לנציג חברות הביטוח. במהלך הימים הבאים התנהלו בין השניים מגעים במסגרתם הודיע נציג חברות הביטוח, כי עליהם לברר אם אין מדובר במחלה קיימת אשר איננה מכוסה על ידי הפוליסה. כעבור כשנה, ביום 7.11.00, שלחה חברת הביטוח לתובע מכתב המודיעו כי תביעתו נדחית מכיוון שאינה מכוסה על ידי הפוליסה שהוצאה למנוח. מכאן התביעה שלפנינו. ביום 25.11.04, הגיעו כל הצדדים להסכמה לפיה יפסוק בית המשפט בתביעה: "לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, בפסק דין מנומק, בטווח שבין 50,000$ לבין 200,000$ ארה"ב. כמו כן מוסכם כי הסכום שייפסק ישולם לתובעת ע"י הנתבעות 3-5, או מי מהן, בלבד, וכי התשלום שייקבע במסגרתו בפסה"ד ימצה את מלוא תביעות התובע דנן כנגד כל הנתבעים כולם". כן הסכימו הצדדים כי בטרם ייתן בית המשפט את החלטתו, יוכל כל צד לטעון את טענותיו ולהציג מסמכים בעניין. לאחר שמיעת טענות הצדדים, להלן החלטתי: 1. תמימת דעים אני עם דעת הרוב בע"א (ת"א) 786/84 הפניקס הישראלי חברה לביטוח נ' רייך, לפיה, מחלה קיימת, לעניין סעיף 4 לחריגים, נבחנת על פי ידיעת הצדדים בעת ההתקשרות, ולא לפי המצב האובייקטיבי שנתגלה בדיעבד. הואיל ובמקרה הנדון, לא ידעו הצדדים בעת ההתקשרות, כי למנוח גידול סרטני בראש, לא חל על המקרה הנדון החריג בסעיף 4 לפוליסה, וחברות הביטוח חייבות לפצות את המנוח בגין הוצאות האשפוז ללא ההחרגה האמורה. 2. העובדה שהמנוח לא ביצע את בדיקת ה-CT הנוספת לפני נסיעתו, אין בה כדי לשנות ואין היא בגדר "בדיקת בירור בלתי שיגרתית". כאמור, באותה עת לא נחשד ולא אובחן גידול סרטני במוח. מדובר היה בבדיקת ביקורת בלבד שלא נועדה לאבחן גידולים אלא להצביע על מצב המוח בעקבות האירוע המוחי. (ראו חוות דעת פרופ' אברמסקי; ואישור הנסיעה על ידי הרופא המטפל חרף העובדה שהבדיקה לא בוצעה). 3. לאחר עיון בהוראות הפוליסה ובדברי ההסבר באנגלית למבוטח ולבית החולים (ת/ג), לא מצאתי כל פגם בהתנהגות המנוח ו/או בית החולים בכל הנוגע למסירת הודעה לחברות הביטוח. 4. אשר לביצוע הניתוח בחו"ל - משבוצע הניתוח בחו"ל, על-פי חוות דעתם של רופאי בית החולים בחו"ל ומשחוות דעת זו עולה בקנה אחד עם עמדתו של מומחה ישראלי מוכר, די בכך כדי להצדיק את הדבר, אף אם מומחים מוכרים אחרים סבורים אחרת. 5. לעניין הסכום שעל חברות הביטוח לשלם לבית החולים- לאחר שהתחשבתי בכל האמור לעיל, בגבול האחריות על-פי הפוליסה, בטענות הצדדים, בראיותיהם בנושא, בהסכמת הצדדים ובעובדה שהוסמכתי לפסוק על דרך הפשרה, אני קובעת כי הסכום יעמוד על 175,000$ של ארה"ב לפי השער היציג. רפואהביטוח נסיעות לחו"להוצאות אשפוז