ריפוד ספה פגום - תביעה

פסק דין עסקינן בתביעה לפיצויים כספיים, בגין נזק אשר התובעים- מר וגברת וקנין, טוענים כי נגרם למערכת ישיבה אותה רכשו מן הנתבעת- א.ב. סקאי סחר בינ"ל בע"מ, ימים ספורים לאחר שסופקה לכתובתם. להלן טענות הצדדים כפי שהועלו בכתבי התביעה וההגנה על נספחיהם ובדיון פני בית-המשפט:- לטענת התובעים, ביום 26.03.2007, קיבלו לביתם מערכת ישיבה, אותה רכשו מן הנתבעת בסכום של 4,000 ש"ח ביום 11.03.2007. אין חולק על שווי מערכת הישיבה- 4,000 ש"ח. בהתאם לגרסת התובעים, יומיים בלבד לאחר שסופקה להם מערכת הישיבה, ריפוד הספה נפרם וידיות העץ נשברו. או אז, פנו אל הנתבעת בתלונה ונתבקשו ליצור עמה קשר לאחר ימי חול המועד (האירוע ארע במהלך חג הפסח). אכן- כך טוענים התובעים, הם פנו אל הנתבעת מייד לאחר חול המועד ונענו כי נציג שירות ייצור עמם קשר. לאחר מספר ימים-כך סיפרו, נודע להם מן החברה כי יישלח נציג שירות אשר יבדוק את תלונתם ונציג אכן נשלח- אך לא לפני קושי רב, לטענתם, בתיאום מועד ביקורו. התובעים סברו כי נציג השירות אשר נשלח לביתם לבחון תלונתם, התנהג בצורה מחפירה, מעליבה ומזלזלת. כן הדגישו את העובדה כי הלה הטיח בהם את האשם בנזק אשר נגרם למערכת הישיבה והואיל וכך, סרב להעניק להם שירות. התובעים הוסיפו כי ביום 14.07.2007, סרו אל חנות הנתבעת להעלות טענותיהם, אך נתקלו בסירוב עיקש לטפל בעניינם. עוד ציינו כי חמישה ימים מאוחר לכך, פנתה אליהם נציגת הנתבעת והודיעה כי ניתן לתקן את מערכת הישיבה- אך זאת בתמורה לתשלום. התובעים בקשו להדגיש את העובדה כי הנזקים אשר נגרמו למערכת הישיבה לא קרו בשל שימוש בלתי סביר בה ולא יכלו להיגרם באופן כאמור שכן מאז שהובאה לביתם, לא שהו בו בעטיו של חג הפסח. לכתב התביעה של התובעים, צורף מכתב מעורך דינם מיום 20.06.2007, אשר הועבר אל הנתבעת. בהתאם למכתב זה, דחו התובעים את הצעת הנתבעת לתיקון הנזקים בתמורה לתשלום וראו את העסקה כמבוטלת. עוד, במכתב זה, דרשו התובעים מהנתבעת לסור לביתם על-מנת לקחת את מערכת הישיבה ולהשיב להם את סכום העסקה, בתוספת של 1,000 ש"ח בגין עוגמת נפש ושכר טרחת עורך דין בסך של 500 ש"ח בתוספת מע"מ, תוך שבעה ימים. בנוסף, צרפו התובעים לכתב תביעתם חוות דעת מקצועית מהרפד- מר דוד מעטוף, אשר העיד על עצמו כמי שמשמש מנהל בחברת רהיטים גדולה ועוסק בתחום זה כ-24 שנים, לפיה בשתי ספות מערכת הישיבה "נמצאו ממצאים המעידים על עור סינטטי באיכות ירודה מאוד- עור סינטטי דק מאוד! שאינו מותאם לסוג העור המולבש על הסלון". עוד ציין מר מעטוף בחוות דעתו כי הצעת החברה לתפור את האזורים הקרועים "אינה מתאימה לסוג דמוי העור הסינטטי". לטענת הנתבעת, איש השרות אשר נשלח לביתה- מומחה לתיקון רהיטי סלון מעור מזה כשלושים שנה, התרשם כי "הקרעים והשפשופים שנוצרו בספה הינם מסוג הדורש חברת ביטוח ולא שירות באחריות" שכן פגמים כאמור, יכלו להיווצר "אך ורק כתוצאה מרשלנות ושימוש בלתי סביר". לגישתה, הקרעים בין הכריות, השפשופים ויתר הפגמים, יכול שנגרמו מקפיצות ילדים על הסלון ו"ממשיכה לא נכונה". עוד הוסיפה הנתבעת כי לאחר שקיבלה את מכתב עורך דינם של התובעים, שלחה נציג חברה לבחון פעם נוספת את מערכת הישיבה. לגישתה כעולה מבחינת התמונות אשר צולמו בבית הלקוחה, הסלון "עבר התעללות" ואין היא רואה עצמה אחראית לנזקים אשר נגרמו באופן אשר אינו נובע, בהתאם להבנתה, משימוש סביר. הנתבעת ציינה כי ביום 26.7.2007, נשלח לעורך דינם של התובעים מכתב המפרט את עמדת החברה כפי שמובאת לעיל. עוד הוסיפה הנתבעת כי לגישתה, התנהלותה וטיפולה בנושא היה תקין, שכן לא התעלמה מפניות התובעים, שלחה נציגים מטעמה ואף ניסתה להביא העניין לפתרונו. הנתבעת צרפה, בין היתר, לכתב ההגנה, חוות דעת וצילומים, אשר לגישתה תומכים בעמדתה. לצדדים הוצע הליך של גישור, טרם הדיון בבית המשפט. הנתבעת דחתה הצעה זו. לאחר שעיינתי בתכתובות בין הצדדים לעניין, בחוות הדעת ובתמונות המצורפות והתרשמתי התרשמות בלתי אמצעית מן העדים, מצאתי לקבל את גרסת התובעים. לא סביר כי השפשופים והקרעים נוצרו כתוצאה משימוש בלתי סביר שהתרחש בתוך מספר ימים שכן אלה נראים יותר כתואמים ייצור לקוי ואיכות עור ירודה וזאת ניתן לקבוע בעיקר לאור הנזק אשר נגרם לאורך קווי התפר. בנוסף, לא ניכר כי הקרעים אשר נגרמו יכלו להיווצר, אלא מפעולה של משיכה הפוכה של כריות מערכת הישיבה- דבר אשר אינו תואם את התרשמותי הבלתי אמצעית מהתובעים ומגרסתם ובמיוחד מהעובדה כי הנזק, כאמור, נגרם בתוך מספר ימים, אשר בחלקם לא היו התובעים בביתם. הווה אומר כי אין זה סביר כי אדם- נורמטיבי כנתבעים- ירכוש ריהוט סלון חדש, אך על-מנת להזיק לו ולהשחיתו ימים ספורים לאחר רכישתו או יותיר לילדיו לקפץ עליו עם רכישתו- כגרסת הנתבעת. אשר על-כן, הריני מורה כי הנתבעת תשלם לתובעים, סכום של 4,000 ש"ח בתוספת של 700 ש"ח הוצאות, לא יאוחר מיום 10.08.2008; שאם לא כן, תחויב בתוספת ריבית והצמדה כחוק, מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. רהיטים (תביעות)