פיצוי על קניית ארון ריק

פסק דין התובעת עותרת לחייב את הנתבעת לשלם לה סך של 5,555₪ בגין ארון פינתי שרכשה ואשר נמצא פגום. יצויין, שסכום התביעה מורכב מסכום שווי הארון- 1850 ש"ח; מסכום הרכבת הארון- 350 ₪; וכן מפיצוי בגין עוגמת נפש. התובעת טענה בכתב התביעה- כך גם בדיון- כי הזמינה מהנתבעת ארון קיר וארון פינתי. לטענתה, משהחל המרכיב בהרכבת הארון נאמר לה כי דלתות הארון אינן מתאימות. לאחר כחודש חזר המרכיב עם דלתות חדשות, אשר צבען אינן תואם את צבע המסגרת של הארון. אותה עת נאמר לתובעת, על ידי המרכיב, כי לא ניתן להרכיב את הדלתות כיוון שהצירים אינם מתאימים. עוד נטען על ידי התובעת כי מבקר איכות מטעם הנתבעת אשר הגיע לבדוק את הארון ואשר ניסה להרכיבו אמר לה כי לא ניתן להרכיב את הארון. התובעת בעדותה חזרה על האמור בכתב התביעה, והוסיפה, כי משראתה שלא ניתן היה לתקן את הארון ביקשה מהנתבעת לאפשר לה לקבל את כספה בחזרה בתמורה להחזרת הארון. הנתבעת טענה בכתב ההגנה- כי לאחר שהוחלפו הצירים בארון נותר לה להחליף את דפנות הארון ולכוונו. לטענתה, באם תאפשר לה התובעת, תבצע את התיקון האמור. נציג הנתבעת מר אבי חיים (להלן:"אבי") בעדותו חזר על האמור בכתב ההגנה, והוסיף, כי צבע הדלתות והדפנות שונים וזאת בהתאם לדגם שהוזמן על ידי התובעת. לטענתו, הם מודעים לתקלות הקיימות בארון ובכוונתם להגיע לתובעת ולתקנם כשם שעשו עד היום. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים ושמעתי עדויותיהם, אני מעדיפה את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעת. שכן, אין מחלוקת באשר להימצאותם של פגמים בארון, כך, שהנתבעת- בכתב ההגנה ואבי בעדותו- מודים כי מכרו לתובעת ארון פגום. במצב דברים האמור לעיל, אני מורה כלהלן: העסקה נשוא התביעה- התבטל, וזאת בכפוף לכך שהארון יוחזר לנתבעת כנגד השבת כספה של התובעת, דהיינו, סך של 1,850 ₪ כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום רכישת הארון- 22.04.07 ועד מועד התשלום בפועל כנגד החזרת הארון לנתבעת. עוד אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים שלהלן: סך של 500 ₪ בגין עוגמת נפש. סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות המשפט, כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. העתירה לחייב את הנתבעת לשלם פיצוי בסך 350 ₪ בגין הרכבת ארון נדחית, שכן הנתבעת לא הוכיחה, לרבות באמצעות חשבונית תשלום, שהסכום אכן שולם על ידה. פיצוייםרהיטים (תביעות)