נזק לבגדים כביסה - פיצוי

פסק דין התובע עותר לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 12,821 ₪ וזאת בשל כך שהנתבעת, עת סיפקה שירותי כביסה למכון ספא שברשות התובע, גרמה לבלאי למגבות, חלוקי אמבט וסדינים (להלן:"הכביסה") ועוד- כביסה שנשלחה לנתבעת לא הוחזרה לרשות התובע (להלן:"החוסרים"). אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובע חייב לנתבעת סכום כסף בגין שירותים שסיפקה לו, סכום זה הוא מקזז מסכום התביעה. התובע טען בכתב התביעה- כך גם בדיון- כי הנתבעת גרמה לבלאי לכביסה זאת בשל כך שנמצאו בכביסה כתמי חלודה וקרעים. לטענתו, משהגיע אל הנתבעת נכח לראות כי הכביסה ששייכת לו, נמצאת יחד עם כביסה של לקוחות אחרים וכי הנתבעת מכבסת את הכביסה במכונות ישנות עם חלקי פח חדים וחלודים. עוד טען התובע כי נתבקש על ידי מנהלת- ענבל שמה- שעבדה אותה עת אצל הנתבעת- כי ישלח את רשימת החוסרים לה הוא טוען והוא יפוצה בהתאם. משלא קיבל פיצוי כפי שהובטח לו נפגש עם, נציג הנתבעת וזה אמר לו כי ירכוש עבורו את החוסרים וזאת כנגד תשלום חלק מהחוב אותו היה חייב לנתבעת עבור שירותיה וכי את יתרת החוב ישלם התובע עת קבלת החוסרים- מה שבפועל לא קרה. זאת ועוד- טען התובע כי לא עבר לחברה אחרת לקבלת שירותי הכביסה וכי לא שילם לנתבעת את מלוא החוב מהחשש שמא הנתבעת לא תשיב לא את החוסרים. התובע בעדותו חזר על האמור בכתב התביעה, והוסיף, כי מבדיקה שערך, הכביסה שלו נמצאה במחסנו של לקוח אחר. מדובר בכביסה שניתנת לזיהוי שכן על כל פריט מצוי סימון מהיכן נרכש. לטענתו, עובדיה של הנתבעת מושכים את הכביסה החוצה מתוך המכונות החלודות ובכך גורמים לכתמים ולקרעים. ועוד- הנתבעת לא החזירה לתובע את הכביסה וזאת בכדי שלא יבחין בקרעים ובכתמים ומכאן נבעו החוסרים. הנתבעת טענה בכתב ההגנה- כי לא הובטח לתובע - על ידי איש מטעמה- כי יפוצה בגין נזקיו. לטענתה, לא ייתכן שנגרמו לתובע החוסרים להם הוא טוען שכן תהליך הכביסה של הנתבעת הינו תהליך מאד מסודר וייחודי אשר מלווה בהליך של בקרה ואיכות. ועוד- משנודע לנתבעת על תלונותיו של התובע, ביקשה ממנו כי יפרט עבורה את הנזקים והחוסרים ואף שלחה נציג מטעמה על מנת לבחון את טענותיו. אך בניגוד לטענות התובע לא הבטיח הנציג פיצוי כלשהו ועם זאת הגם שנכח הנציג לראות כי אין כל ממש בטענות התובע הציע- לפשרה- ליתן זיכוי בסך של 1,000 ₪ בלבד. זאת ועוד- טענה הנתבעת כי התובע היה שבע רצון מעבודתה זאת אנו למדים לדעת מהמשכת עבודתו של התובע עם הנתבעת. נציג הנתבעת, מר נבון חונה (להלן:"נבון") בעדותו חזר על האמור בכתב ההגנה, והוסיף, כי התובע טוען להיקף פעילות קטן ועם זאת מגיש חשבוניות בסך של 17,000 ₪. לטענתו, הכביסה עלולה להיקרע כשם שהיא נקרעת בבית, וכי במפעל להבדיל מבבית העובדים לא תמיד זהירים. ועוד- טען נבון כי הוא משוכנע כי הנתבעת אינה אחראית לקרעים. נציג הנתבעת, מר אורי חונה (להלן:"אורי") בעדותו חזר על האמור בכתב ההגנה, והוסיף, כי משהגיע למשרד התובע אכן נכח לראות את הנזקים להם הוא טוען. לטענתו, בכדי לשמור על יחסי עבודה תקינים הוצע לתובע פיצוי בסך 900 ₪ אך התובע דחה זאת. עוד טען אורי כי יתכן והיתה בעיה נקודתית בפן הטכני התפעולי. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים ושמעתי עדויותיהם, אני מעדיפה את גרסת התובע על פני גרסת הנתבעת. שכן, גרסת התובע אחידה ועקבית ואילו גרסת הנתבעת ונציגיה מעלה תמיהות ושאלות שאין עליהן תשובות. הנתבעת בכתב ההגנה סותרת עצמה- תחילה טענה כי לא הוצע לתובע כל פיצוי ובהמשך מציינת היא כי נציג מטעמה הציע, כפשרה- 1,000 ₪ זיכוי, מכאן מתבקשת השאלה, מדוע הציע זיכוי הגם שנכח לראות- לטענתה - כי אין כל ממש בטענות התובע?? לא זו אף זו, מדוע הציע הזיכוי באם אינה אחראית כלל לנזקים ולחוסרים?! לנתבעת הפתרונים!!! זאת ועוד- נציגי הנתבעת בעדותם מודים כי הנתבעת אחראית לנזקים ולחוסרים, זאת אנו למדים מדברי נבון אשר טען כי כביסה לעיתים נקרעת במכונה וכי במפעל העובדים לעיתים לא זהירים. ולא זו אף זו, אלא שאורי בעדותו טען כי היתה בעיה נקודתית בפן הטכני התפעולי. בשים לב לתוצאה הגעתי לעיל, אני מקבלת את התביעה, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע: סך של 5,810 ₪ - כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 02.12.07 ועד התשלום בפועל. סך של 2,039 ₪ - כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 08.10.07 ועד התשלום בפועל. סך של 4,553 ₪ - כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 03.10.07 ועד התשלום בפועל. סך של 800 ₪ - כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 14.11.07 ועד התשלום בפועל. סך של 837 ₪ - כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 12.07.07 ועד התשלום בפועל. סך של 899 ₪- כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 11.07.07 ועד התשלום בפועל. סך של 2,000 ₪ בגין הוצאות המשפט, כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. מהסכומים הנ"ל יקוזז סכום החוב של התובע- 5,041 ₪ כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 27.1.08 ועד התשלום בפועל. בגדים (הגנת הצרכן)פיצויים