הנחה תלמידים אוטובוס אילת

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, ביום 15/8/06 הזמין התובע, שהיה באותה עת תלמיד בית ספר תיכון, באמצעות אביו, שני כרטיסי נסיעה באוטובוס של הנתבעת לאילת ליום 16/8/06. הכרטיסים נועדו לתובע ולחברו, תלמיד אף הוא. בעת ההזמנה נאמר על ידי אביו של התובע למוקדנית של הנתבעת כי מדובר בתלמידים והכרטיסים נרכשו באמצעות כרטיס אשראי בסכום של 130 ₪, המהווה סכום לאחר הנחה לתלמיד. 2. לטענת התובע, כאשר הגיע ביחד עם חברו לאוטובוס והציג את כרטיסי התלמיד, למרבה תדהמתם התנפל עליהם נהג האוטובוס בצעקות רמות, לעיני כל הנוסעים, וסירב למסור לידיהם את הכרטיסים בטענה שכרטיס התלמיד שלהם אינו תקף, ואף כי ההנחה לתלמיד אינה תקפה בחודשים יולי-אוגוסט. בלית ברירה שילמו התובע וחברו פעם נוספת עבור הכרטיסים על מנת לא לפגוע בחופשתם באילת. 3. התובע דורש סכום כולל של 10,000 ₪ וכן הוצאות משפט, מבלי לפרט את נזקיו. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים, לרבות עדותו של מר שלמה בן קיקי נהג האוטובוס, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל, אם כי באופן חלקי בלבד. אין ספק כי בעת הזמנת הכרטיסים על ידי אביו של התובע, כאשר צויין במפורש בפני המוקדנית נציגת הנתבעת כי מדובר בתלמידים, היה על נציגת הנתבעת להודיע למזמין כי בחודשים יולי - אוגוסט אין תוקף להנחה לתלמידים, ולעניין זה אין נפקא מינא אם בידי המזמין כרטיס תלמיד תקף אם לאו. משלא הודיעה נציגת הנתבעת כאמור למזמין - גרמה לתקלה נשוא התביעה. 5. לאור האמור אני קובעת כדלקמן: א. על הנתבעת להשיב לתובע את הסכום ששולם בעת ההזמנה בסך 130 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום ההזמנה (15.8.06) ועד לתשלום המלא בפועל. ב. כמו כן, על הנתבעת לפצות את התובע בשל אי הנוחות שנגרמה לו לאחר שנהג האוטובוס סירב לאפשר לו ולחברו לנסוע, וזאת מבלי לקבוע שהנהג התנהג בגסות ובחוסר אנושיות כטענת התובע. הואיל והתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת מלוא הנזקים הנטענים על ידו - נראה שפיצויי ראוי ונאות בנסיבות העניין יהיה בסכום של 1,000 ₪. ג. הסכומים האמורים לעיל ישולמו לתובע תוך 21 ימים. ד. הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. דיני חינוךאוטובוס