חופשה בחו"ל - חדר לא מתאים במלון

פסק דין 1. 1. בפני תביעה כספית בסכום של 10,000 ₪, בשל נזקים שנגרמו לתובעים בעקבות רכישת חבילת נופש מאת הנתבעת. גרסת התובעים 2. 2. לטענת התובעים, ביום 16.8.07 פנה התובע לנציג הנתבעת לשם רכישת חבילת נופש לתורכיה, עבור זוג ו - 3 ילדים, לתאריכים 19/8/07 עד 23/8/07. 3. 3. כאשר הגיע לשדה התעופה, הוברר לו להפתעתו כי טיסת השיבה לארץ הוקדמה לשעה 13:00 במקום 23:59. הוא פנה מיידית לדוכן הדקה ה-90 בשדה התעופה, ושם נאמר לו שהדבר יטופל בעת שהותו בחו"ל. 4. 4. כשהגיעו לחו"ל נשלחו כל בני משפחתו בטעות למלון אחר, ורק לאחר מכן הוחזרו למלון היעד. 5. 5. במלון ג'ואי התברר להם שבניגוד להזמנתם לא הועמד לרשותם חדר משפחתי ועל כן נאלצו להעביר את הלילה הראשון בחדר סטנדרטי ובצפיפות רבה. רק ביום שלמחרת בשעה 16:00 קיבלו את החדר המשפחתי שהזמינו. 6. 6. למרות ניסיונות שנערכו בחו"ל לשנות את שעת השיבה לארץ, לא הצליחו לעשות כן, ובשל השינויים במועדי הטיסות אבדו למעשה יום חופשה שלם. גרסת הנתבעת 7. 7. בכתב הגנתה טענה הנתבעת שהיא משמשת מתווכת בלבד בין רוכש חבילת הנופש ובין הספק. הנתבעת הטעימה שמדובר בהזמנה שבוצעה יומיים בלבד לפני מועד הנופש, וכי פרטי הטיסות והמלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד. עוד טענה שהודגש בפני התובעים, שהפרטים אינם סופיים והם עשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן של הטיסות ופרטי ספק התעופה. 8. 8. הנתבעת הדגישה שמדובר בטיסות ובחבילת נופש הזולים לאין שיעור מחופשות שבהן הטיסות הן באמצעות חברת תעופה סדירה. גרסת צד ג' 9. 9. בכתב ההגנה מטעם צד ג' נכתב שחבילת הנופש הוזמנה בתאריך 16/8/07 ל-4 לילות במלון ג'ואי נשירה בחדר משפחה. מלכתחילה אושרה הזמנה לטיסה יוצאת בשעה 05:00 וחזרה בשעה 13:00, ואולם המועדים אשר צוינו על ידי הנתבעת ונמסרו לתובעים כלל לא היו נכונים. עוד נטען שההזמנה הייתה לחדר משפחתי ועל כן אישור ההזמנה שניתן לתובעים על ידי הנתבעת, לפיו הוזמנו עבור התובעים שני חדרים, אינו נכון. בשל כל אלה טענה חברת צד ג' שהנתבעת מתנהלת באופן לקוי וחסר. 10. 10. מברור שערכה צד ג' עם הספק המקומי מצאה שהתובעים הגיעו כקבוצה גדולה של נוסעים למלון בשם ג'ואי נשירה וכי לא הייתה כל עצירה במלון אחר. 11. 11. לגבי בית המלון טענה צד ג' שהינה המתווכת בלבד וכי את התשלום עבור החבילה העבירה הנתבעת במישרין לבית המלון וכי המלון חייב את צד ג' עבור ההזמנה המקורית, היינו עבור חדר משפחה. צד ג' הודתה בכך שכיון שהתובעים לא קיבלו בלילה הראשון חדר משפחתי, מן הראוי לפצותם בשל מרכיב זה. יחד עם זאת טענה, שמדובר בחבילת נופש שעלותה וכל מרכיביה הינה 4,031$ ל-5 נוסעים הכוללת טיסות הלוך ושוב, שהייה של 4 לילות במלון המדורג 5 כוכבים על בסיס הכל כלול, העברות, דמי רישום, מיסים והיטלים. כן טענה שהתובעים ניצלו את החבילה במלואה. עוד טענה שהפיצוי הנתבע הינו פיצוי מופרז בהתחשב בסכומים ששילמו ובתמורה שקיבלו. 12. 12. צד ג' טענה שהייתה מוכנה לזכות את התובעים כשירות ללקוח ולפנים משורת הדין בסכום של 87$ ואף שאין היא נושאת בנטל האחריות לאירועים הנטענים בכתב התביעה וכי לא קיבלה זיכוי מהספק המקומי או מהמלון בחו"ל. דיון והכרעה 13. 13. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי ששורת התקלות עליהם הצביעו התובעים מצדיקה מתן פיצוי. לא בכל מקרה ימצא בית המשפט ששינוי במועדי הטיסות בטיסות צ'ארטר, המוזמנות במסגרת חבילת נופש, יצדיק פיצוי. טיסות אלו מעצם טיבן צפויות לשינויים, וזוהי אחת הסיבות למחירן הנמוך. יחד עם זאת, על סוכן הנסיעות לידע את רוכש חבילת הנופש באופן מלא ומדויק על תנאי חבילת הנופש שאושרה לו, אף להעמידו על כך שצפויים שינויים. 14. 14. מהמידע המצוי בפני, ומטענות התובעים וצד ג' כאחד, עולה שלא נמסר לתובעים מידע נכון ומלא בדבר מועדי הטיסות, בדבר החדר שהוזמן,ובדבר האפשרות לשינויים. 15. 15. באמדן הפיצוי יש להביא בחשבון את העובדה שהתובעים אכן רכשו את חבילת הנופש בדקה ה- -90, במועד שלא נותרו הרבה חלופות או אפשרויות לשנות את בחירתם. כמו כן, גם לאחר שינוי מועדי הטיסות, עדיין מדובר בחבילת נופש בת 4 לילות. 16. 16. בנסיבות העניין אני סבורה שעל הנתבעת לפצות את התובעים בשל העדר מידע מדויק לגבי הטיסות והחדרים שהוזמנו, וכן עבור התקלה שאירעה בלילה הראשון, כיון שהתובעים לא קיבלו חדר בהתאם להזמנתם. אני קובעת את הפיצוי על דרך האמדן לסכום של 2,000 ₪. הנתבעת תשלם לתובעים את הסכום האמור, בתוספת הוצאות משפט בסכום של 500 ₪, וזאת בתוך 30 ימים. בית מלוןבתי מלון (תביעות)