אוכל מקולקל במלון הקאות שלשולים

פסק דין תביעה בסך 15,000 ש"ח שהוגשה במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות, ועניינה עוגמת נפש שנגרמה לתובעת שהתארחה במלון הנתבעת, לאחר שאכלה, לדבריה, מזון שגרם להקאות ושלשולים, ואשר בעקבותיו פונתה התובעת לבית החולים יוספטל באילת בשל זיהום בדרכי העיקול. הנתבעת מכחישה את התביעה ואת הקשר הסיבתי שבין מזון המלון לבין מחלת התובעת, וטוענת כי מערך הביקורת והתברואה של המלון, לרבות המזון בו, עומד בתקני בריאות מחמירים, וזולת התובעת לא הופנו ולא נתקבלו מאורחי המלון, 820 אורחים באותה עת, כל תלונה שהיא. בנסיבות אלה, טוען המלון, קנטרנית תביעת התובעת, מוגזמת ומופרכת מיסודה. במסגרת דיון שנערך בפניי, הסכימו הצדדים למתן פסק דין לפשרה בהתאם לסמכות בית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. כידוע, בפסק דין כאמור לא ניתנים בדרך כלל נימוקים, דבר לו הסכימו גם הצדדים. לאחר ששקלתי אפוא את דברי הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובצרופותיהם, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 2,500 ש"ח לסילוק תביעתה. הסכום האמור כולל אף את הוצאות המשפט. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. בית מלוןאוכל (תביעות)בתי מלון (תביעות)