חיוב על סרטים שלא הוזמנו - הוט

פסק דין לפניי תביעה לתשלום 17,800 ₪ כפיצוי בגין עוגמת נפש שהסבה הנתבעת לתובעת. רקע וטענות הצדדים 1. 1. ביום 11/07/06 רכשה התובעת מהנתבעת שירותי טלוויזיה בכבלים תמורת דמי מנוי חודשיים בסך 207 ₪. התובעת התחייבה לשלם את מחוייבותה באמצעות הוראת קבע שפתחה (להלן: ההתקשרות" "הוראת קבע"). 2. 2. לטענת הנתבעת היא עברה מקום מגורים והודיעה לנתבעת על המעבר. היא הפסיקה את הוראת הקבע, יום אחד הייתה תקלה בקליטה והנתבעת התנתה את תיקון התקלה בתשלום של 340 ₪, כמו כן שלחה לה הנתבעת בקשות תשלום שונות בסכומים שונים שהגיעו עד ל 2,352 ₪. 3. 3. התובעת טוענת שהיא נכה 100% והטלוויזיה היא החברה היחידה שיש לה, היא אינה יודעת כמה היא חייבת לנתבעת. חייבו אותה על סרטים שהיא לא ראתה, בקיצור הנתבעת הסבה לה עגמת נפש אדירה שהיא מכמתת אותה בסך 17,800 ₪. 4. 4. הנתבעת טוענת כדלקמן : א. א. החל מהחודש השני להתחברות חזרה הוראת הקבע בהעדר כיסוי מספיק, לאחר מכן חזרה הוראת הקבע מפני שבניגוד להסכם המינוי ביטלה התובעת באופן חד צדדי את הוראת הקבע. ב. ב. חרף פניות חוזרות ונשנות של הנתבעת לא הסדירה התובעת את חובה. ג. ג. בטעות בוצעו חיובים עבור הזמנות של סרטים שלא נרכשו אך התובעת זוכתה בגין כל החיובים שבין התאריכים 04/09/06 - 16/09/08, מני אז שהוחלף הממיר הליקוי שגרם לטעות לא נרשמו כל טענות מצד התובעת בנדון. ד. ד. ביום 31/10/06 נותקה התובעת משירותי הכבלים היות ולא הסדירה את אמצעי התשלום ולא פרעה את חובה. ה. ה. נכון להיום חובה של התובעת הוא 1,299.73 ₪ . ו. ו. לתובעת יש חוב עבר במסגרת הסכם אחר שבין הצדדים. ז. ז. מוסר תשלומיה התשלומים של התובעת ירוד ובאופן שיטתי אינה עומדת בהתחייבויותיה. דיון 5. 5. כתב התביעה אינו נהיר, התובעת רשמה בכתב יד שהיא מצרפת תביעה מפורטת אך היא לא צרפה כל תביעה. 6. 6. את עיקרי תלונותיה של התובעת ניתן לדלות בקושי רב מקריאה במכתב שכתבה לנתבעת, שם היא אומרת, בין היתר, כדלקמן: א. א. שהיא מסרה לנתבעת הוראת קבע חדשה. ב. ב. עקב תקלה בממיר נמחקו לה נקודות שצברה באחד מהמשחקים האינרטאקטיביים בשם "מי רוצה להיות מיליונר". ג. ג. היא בזבזה שעות רבות בשיחות עם נציגי הנתבעת לפתרון תקלות וליקויים. 7. 7. לטענת התובעת שהיא נתנה הוראת קבע חדשה אין תמיכה במסמך של הבנק הרלוונטי, התובעת לא שילמה את חיוביה החודשיים בכל אמצעי תשלום אחר. 8. 8. מעדותה בבית המשפט (דיון שהתקיים ביום 20/07/08 ) לא ניתן היה להבין האם התובעת שילמה בהוראת קבע את חיובה, ודומה שהיא אינה עוקבת אחר חיוביה לנתבעת ואינה יודעת איזה סכום חבה. 9. 9. משלא שילמה התובעת חיוביה לנתבעת ניתקה הנתבעת כדין את התובעת משירות הכבלים. 10. 10. לאור העובדה שהנתבעת מודה שהייתה תקלה בממיר ושהיא גבתה שלא כדין עבור סרטים שלא נרכשו, אני מורה לנתבעת לפצות את התובעת בסך 150 ₪ בגין עוגמת הנפש. 11. 11. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של הנתבעת לנקוט בהליכים ולגבות ככל שישנו את חובה של התובעת כלפיה. טלויזיה