כיור פגום - פיצוי על נזקים

פסק דין עיקרי התביעה: 1. 1. בפני תביעה כספית, בגין כיור אותו רכש התובע מהתנבעת ואשר הסב לו נזקים. התובע טען, כי התברר לו, כי רכש כיור פגום ומזוייף מאת הנתבעת. לנוכח זאת, נגרמו לו נזקים לארונות המטבח, בשל חלחול מים, כתוצאה מסדק נרחב בכיור וכן נאלץ לרכוש כיור אחר. 2. 2. לטענת הנתבעת, פג מועד האחריות בן שנה, על הכיור. לפיכך, אין היא נושאת באחריות כלשהי לפגם הנטען בכיור. בנוסף נטען, כי האחריות לנזקים שנגרמו לכיור, מוטלת על התובע, בשל שימוש לקוי בו והזנחה. 3. 3. התובע טען, כי לפני שלוש שנים, רכש מהנתבעת מוצרים שונים וביניהם, כיור. לפני כשנה נדהם לגלות, כי בכיור נפער סדק באורך של כ-20 ס"מ. לדבריו, בבדיקה יסודית מצא, כי דופן הכיור עשוי פלסטיק ולכן הוא נסדק. לדבריו, מבדיקה של נציג "סחר בע"מ" התברר לו, כי החברה לא שיווקה את הכיור מאחר וחסר עליו הלוגו. מכאן הוא למד, שהכיור אינו הכיור המקורי שהוזמן על ידו. פניותיו אל הנתבעת בנדון היו לשווא ולא זכו למענה, למרות שגם היתה פנייה גם של המועצה הישראלית לצרכנות, לנתבעת. 4. 4. בניגוד לעדות נציג הנתבעת,שלא בדק את הכיור, העיד התובע, כי נציג הנתבעת שביקר בביתו טען בפניו, כי הכיור פגום ומזוייף (עמ' 1 שורה 6). עוד הוסיף, כי הפגם בכיור קרה כשנה וחצי לאחר ההרכבה ועומדת לו הזכות להשתהות בהגשת התביעה. יתירה מכך, לאחר שפנה התובע לנתבעת בתלונה, היא שלחה אליו נציג מטעמה ולא העלתה כל טענה כנגדו בדבר חלוף הזמן ממועד הרכישה או בדבר תום תקופת האחריות. 5. 5. נציג הנתבעת אישר בעדותו, כי למרות שהכיור נקנה בשנת 2004, הנתבעת אכן שלחה נציג לבית התובע, לברר את טענותיו. לדבריו, אין לנתבעת כתב אחריות, אך אחריותה היא לשנה בלבד על כל מוצר שנמכר (עמ' 2 שורה 7). לעניין הנזק לכיור העיד, כי למרות שהם לא יודעים כיצד התובע השתמש בכיור (עמ' 2 שורה 9), כנראה שנזרק על הכיור משהו כבד והוא נסדק (עמ' 2 שורה 4) וכי התובע לא הוכיח כי נגרם נזק כלשהו לארונות. כמו כן, נטען כי התובע לא הקטין את נזקו, מאחר והוא ידע שיש לו סדק והמשיך להשתמש בכיור. זאת ועוד, לפנים משורת הדין הציעה לתובע, הנחה מיוחדת, ברכישת כיור חדש ממנה. מסקנות: 6. 6. אין מחלוקת בין הצדדים, כי אכן נגרם נזק לכיור. הדבר עולה מעדויות התובע ומעדות נציג הנתבעת (עמ' 2 שורה 4). הדבר גם עולה מפסקה ה' לבקשת הנתבעת לביטול פסק דין שניתן בהיעדרה. 7. 7. לעניין תוקף האחריות על הכיור, שמעתי את עדות נציג הנתבעת על כך, שלא ניתנת תעודת אחריות על ידה לרוכש, וכי האחריות היא, לשנה בלבד. 8. 8. מהתנהלות הנתבעת, אני למדה, כי בטרם הגשת התביעה, לא ראתה עצמה הנתבעת פטורה מאחריות לכיור ואף שלחה נציג מטעמה לתובע. כך גם עלה מעדות התובע, כי הנתבעת לא טענה בפניו כי חלף המועד של תקופת האחריות. לפיכך, אני קובעת, כי הנתבעת בהתנהגותה, נטלה על עצמה את האחריות לכיור שנרכש ממנה על ידי התובע במועד בו התלונן בפניה על סדק בכיור ואין מסמך לאשש את טענתה בדבר תקופת אחריותה, לשנה בלבד. על כן אני קובעת, כי היה על הנתבעת לדאוג לתיקון הכיור או להחלפתו באחר. 9. 9. שמעתי את עדות התובע על הפגם בכיור. מנגד, נציג הנתבעת שבדק את הכיור לא התייצב לעדות. לפיכך, לא עלה בידי הנתבעת להפריך את עדות התובע על הפגם שהתגלה בכיור. יחד עם זאת, התובע לא הוכיח את טענתו על כך שנמכר לו כיור מזוייף. התובע לא הגיש תמונות של הכיור להוכיח כי אין עליו לוגו וכן לא אישור מ"סחר בע"מ" על כך שהכיור מזוייף, לכאורה. גובה הנזק: 10. 10. התובע העיד בתחילה, כי נגרם נזק לארונות (עמ' 1 שורה 4) ולאחר מכן השיב, כי עדיין לא ידוע לו האם נגרם נזק לארונות וכי בכדי לברר זאת, יש לעקור את הארונות (עמ' 1 שורה 5). התובע טען, כי הוא רכש כיור חדש בשל הסדק בכיור נשוא התביעה. לפיכך, סביר להניח כי בעת ההחלפה, היה עומד על נזקי הארונות, אם היו כאלה. מעבר לכך, היה על התובע להקטין את נזקו עם גילוי הסדק בכיור ולא להמשיך ולהשתמש בו ובכך לגרום, לכאורה, לנזק לארונות. נזק, שלא הוכח כאמור. 11. 11. הנתבעת טענה בבקשה לביטול פסק הדין, כי התובע שילם 700 ₪ ברכישת הכיור. לאור קביעותי בדבר אחריות הנתבעת לכיור ולפגמיו, אני קובעת כי דין התביעה להתקבל. אך זאת רק בנוגע לצורך בהחלפת הכיור ולא בשל נזקים עקיפים או בגין זיוף שלא הוכח. 12. 12. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת לשלם תובע פיצוי בסך 700 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 300 ₪, כולל אגרת בית משפט. 13. 13. התשלומים ישולמו תוך 30 יום מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. פיצוייםתביעות מטבחים