ארון אמבטיה פגום - תביעת פיצויים

פסק דין ביום 4.9.2007 הזמינו התובעים מהנתבעת ארון אמבטיה כולל כיור במחיר של 1,900 ₪. במועד ההזמנה שילמו התובעים לנתבעת מקדמה בסך 200 ₪. מועד האספקה נקבע ליום 17.10.2007, אולם לבקשת התובעים הובטח כי מועד האספקה יהיה ביום 1.10.2007. לטענת התובעים, הארון לא סופק להם במועד ונציגי הנתבעת ביקשו מהם להמתין. רק ביום 24.10.2007, לאחר שמועד האספקה חלף, נציגת הנתבעת יצרה קשר עימם ומסרה כי הסחורה הגיעה. עת הגיעו התובעים לחנות, ביקשו לראות הסחורה טרם קבלתה. נאמר להם כי מדובר בארון חדש שהגיע והורכב, אך הסתבר להם כי מדובר בארון שהינו מתצוגה ובעל פגמים ולכן סירבו לקבלו. התובעים פנו לבעל החנות אשר הציע להם לקבל כספם חזרה תוך יחס מזלזל. לטענת התובעים לא קיבלו כל הסבר באשר למועד אספקה חלופי או הסבר לגבי אי אספקת הארון, וכל שנאמר להם הוא כי אין ארון. כן טוענים התובעים כי ביצעו עבודות הכנה הכוללות חשמל, מים וביוב בהתאם לארון שהוזמן מהנתבעת וכן בשל אי האספקה, ובהיעדר כיור באמבטיה נאלצו להסתפק בתנאי היגיינה ירודים ולהשתמש בכיור במטבח. לפיכך, דורשים התובעים לקבל פיצוי כספי בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם וכן החזר המקדמה ששילמו לנתבעת בסך 200 ₪. לטענת הנתבעת, לאחר ביצוע ההזמנה ביקשה התובעת להקדים את מועד האספקה ליום 1.10.2007, אולם מבירור עם הספק התברר כי חל עיכוב באספקת הארון וכי זה יסופק רק בסוף חודש אוקטובר. ביום 25.10.2007 הגיע הארון לחנות ולפני מסירתו לתובעים ביקשה התובעת לבדוק את הארון באולם התצוגה והגיעה למסקנה כי הארון פגום. במעמד זה, הובהר לתובעת כי הארון תקין ללא כל פגם וכי הארון והכיור מגיעים באריזות נפרדות. לטענת הנתבעת, הואיל והתובעת לא ראתה את כל היחידה מורכבת עם הכיור, התרשמה כי היחידה פגומה. בנוגע לטענת התובעים הנוגעת לעבודות ההכנה, טוענת הנתבעת, כי לא קיימים הבדלים לגבי עבודות ההכנה, לכל ארון אמבט שגודלו החל מ-60 ס"מ ועד 200 ס"מ. כן טוענת הנתבעת, כי הוצעו לתובעים שתי חלופות: ביטול העסקה והחזר כספי או החלפת דגם הארון לדגם יקר יותר ב-10% ללא תוספת כספית מצד התובעים, אולם התובעים סירבו לשתי החלופות ובחרו להגיש תביעה. בדיון שנערך בפני העידה התובעת, כי לאחר שמועד האספקה חלף, פנתה לנתבעת ונענתה כי חלו עיכובים בשל החגים. ביום 24.10.2007 הייתה בסביבת החנות, ביררה לגבי אספקת הארון ונאמר לה כי הארון הגיע ולמחרת יביאו אותו לדירתה. לכן נכנסה לחנות ולשאלתה היכן הארון שהגיע, נאמר לה לעלות למעלה ושם ראתה שהארון שמבקשים להביא לה, לא היה ארוז כדוגמת ארון אחר שהיה בחנות, אלא ארון שעמד קודם לכן בתצוגה. לעדותה, אף לבעלה אשר הגיע לחנות לבצע מדידות לארון נאמר לעלות למעלה והוא אכן עלה למעלה למדוד את אותו ארון עם שריטות אשר הציגו בפניה עת הגיעה לחנות. לעדותה, לו הארון היה חדש הרי שהיה עליו להגיע באריזה. הוסיפה התובעת והעידה כי ביום 6.11.2007 לאחר שחיפשו ארון בדגם זהה, רכשו בחנות אחרת דגם זהה במחיר יקר פי שניים ממחיר הארון אצל הנתבעת. ארון זה סופק לאחר 11 ימים והגיע ארוז. לעדותה, הסיבה לכך שחיפשה דגם זהה נבעה מביצוע עבודות הכנה הכוללות את סגירת החלון הקיים על מנת שהמראה תתאים וכן ביצעו עבודות חשמל היות ובארון שהוזמן יש קרניז עם מנורות (ספוטים). התובע העיד, כי הגיע יחד עם אשתו כדי לראות את הארון שהגיע לחנות ונוכח לגלות כי מדובר באותו ארון שהיה בתצוגה. לעדותו, יודע כי מדובר באותו ארון שהיה בתצוגה מאחר וזיהה את אותן שריטות שהיו בארון שהיה בתצוגה עת הגיע לערוך מדידות. נציג הנתבעת טען כי לאחר ההזמנה נאמר לתובעת כי אין את הארון במלאי, וכי תוכל לקחת ארון אחר, שווה ערך, או לקבל בחזרה את המקדמה ששילמה. התובעת ביקשה להמתין לאספקת הארון שהוזמן, אולם הארון, אשר אמור להגיע מסין, לא הגיע. לאחר כחודש וחצי הגיע הארון שהזמינה התובעת, אולם התובעת טענה שלא מדובר בארון שהזמינה. מטיעוני הצדדים במהלך הדיון עולה, כי המחלוקת היסודית ביניהם נוגעת לשאלה האם הארון שאותו ביקשה הנתבעת לספק לתובעים ביום 25.10.2007 הינו ארון חדש, שהגיע בהתאם להזמנה שנערכה, או ארון מתצוגה. הואיל ונושא קבלת הארון, שהוזמן עבור התובעת מהיצרן, אמור להיות מתועד במסמכים אצל הנתבעת, אפשרתי לנתבעת להציג לבית המשפט תיעוד לעניין טענתה כי הארון שביקשה לספק לתובעת ביום 25.10.2007 הוא אכן ארון חדש שהוזמן והגיע מהיצרן, ולא ארון מתצוגה. חרף פרק הזמן שחלף ממועד הדיון, הנתבעת לא הגישה כל מסמך לעניין זה. במצב דברים זה, דין התביעה להתקבל. התובעת הרימה הנטל להוכיח, כי מקור הארון שהנתבעת ביקשה לספק לה הוא מאולם התצוגה. התובעת הגיעה במפתיע לחנות הנתבעת ועל פי עדותה, לאחר שביקשה לראות את הארון שהזמינה הראו לה ארון שעל פי ידיעתה עמד בתצוגה. תימוכין לגרסתה של התובעת ניתן למצוא בעדותו של התובע אשר העיד כי הארון שהוצג בפניהם כארון שהגיע על פי הזמנתם הינו אותו הארון אשר נמצא בתצוגה. את הארון שהיה בתצוגה הוא מכיר מאותו מועד בו הגיע לחנות הנתבעת כדי לבצע מדידות. התובע העיד כי זיהה על גבי הארון את אותן השריטות שהיו על גבי הארון שנמצא בתצוגה. מנגד, הנתבעת לא הגישה כל מסמך הסותר את טענת התובעת לפיה הנתבעת ביקשה למכור לה מוצר מתצוגה בעוד שהזמינה מוצר חדש, וזאת על אף שניתנה לה ההזדמנות לעשות כן. בידי הנתבעת צריכים להיות המסמכים התומכים בטענתה לגבי קבלת הארון שהוזמן עבור הנתבעת. לנוכח מסקנה זו יש לקבוע, כי הנתבעת הפרה את ההסכם שנכרת בין הצדדים, לפיו התחייבה לספק לתובעים ארון לאמבט, כמפורט בהזמנה. היה על הנתבעת לוודא, בטרם נערכה העסקה ובטרם קיבלה מהתובעים את דמי המקדמה, כי אומנם ניתן לספק לתובעים את הארון. לנוכח ביטול ההסכם בין הצדדים, על רקע הפרתו על ידי הנתבעת, זכאים התובעים לקבל בחזרה את המקדמה ששילמו. בנוסף, זכאים התובעים לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהפרת ההסכם. התובעים הוכיחו כי נגרם להם נזק כתוצאה מביטולו של ההסכם. לנוכח עבודות ההכנה אשר בוצעו בהתאם לדגם הארון שהוזמן מהנתבעת, כגון: עבודות החשמל וסגירת החלון, לא היה בידי התובעים לרכוש ארון שונה, והיה עליהם למצוא ארון דומה. התובעים טרחו עד שמצאו ארון דומה, ותמורתו שילמו מחיר גבוה יותר. בנסיבות האמורות, התובעים זכאים גם לפיצוי כספי. את שיעור הפיצוי יש לאמוד על רקע היקף הנזק שנגרם לתובעים, הנובע מהטרחה שנגרמה להם וכן מכך ששילמו מחיר גבוה יותר תמורת ארון בגודל דומה (אף שיש גם לתת את הדעת לכך שיתכן כי הארון החלופי שנרכש אינו זהה באיכותו לזה שהוזמן מהנתבעת וההבדל במחיר נובע גם מהבדל מסוים באיכות). לאחר ששקלתי את נסיבותיו של המקרה אני מוצא לנכון להעריך את נזקי התובעים ולהעמיד את סכום הפיצוי, לרבות בקשר להשבת המקדמה, על סך של 1,400 ₪. הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים הבאים וזאת תוך 30 יום מהיום: - סך של 1,400 ₪, כאשר סך זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל ממועד הגשת התביעה, יום 28.10.07 ועד למועד התשלום בפועל. - סך של 600 ₪, בגין אגרת בית משפט והוצאות משפט, כשסך זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל. פיצוייםרהיטים (תביעות)