פיצוי על מיקרוגל

פסק דין ביום 19.6.05 התובע רכש מכשיר מיקרוגל תוצרת PILOT. למכשיר ניתן כתב שירות ואחריות של הנתבעת, למשך שלוש שנים. לטענת התובע בכתב תביעתו, במהלך שנת 2007, החל המכשיר להחליד וחלקו הפנימי החל להתקלף עד כדי חוסר אפשרות להשתמש כלל במכשיר. ביום 3.7.07, בעת שמכשיר המיקרוגל היה עדיין בתקופת האחריות שניתנה על ידי הנתבעת, מסר את המכשיר לתיקון, אולם ביום 9.7.07 השיבה לו הנתבעת כי האחריות למוצר לא חלה במקרה זה לאור שימוש בלתי נאות במכשיר. ביום 10.7.07, פנה התובע בכתב לנתבעת בדרישה לתיקון המכשיר אשר התגלה בו הפגם, וציין כי המכשיר נוקה באופן תדיר וכי בהוראות התחזוקה לא אוזכר אופן ניקוי פנים המכשיר ולכן על החברה לתקנו. בתגובה השיבה הנתבעת במכתב, כי בבדיקה מקיפה ויסודית התגלה כי החלודה והקילופים נוצרו עקב תחזוקה ירודה של המכשיר. לטענת התובע, בתשובתה לא תיארה הנתבעת את הבדיקה המקיפה והיסודית שנעשתה ושעל בסיסה קיבלה את החלטתה. כן טוען התובע, כי הואיל ובהוראות התחזוקה של המכשיר לא צוין אופן ניקוי פנים המכשיר והואיל והמכשיר נוקה באופן תדיר, הרי שאין בסיס לטענת הנתבעת כי המכשיר טופל שלא בהתאם להוראות וכי היה עליה לתקן את המכשיר. מוסיף התובע וטוען, כי בניגוד להוראות התחזוקה של המכשיר נשוא התביעה, אשר לא כללו כל הוראה בנוגע לניקוי פנימי של המכשיר, קיימות הוראות תחזוקה של מכשיר מיקרוגל נוסף שרכש התובע, מכשיר מתוצרת GRUNDIG אשר בגינו ניתנה לו אחריות על ידי הנתבעת, ובהן צוין במפורש כי יש לנקות את המכשיר באופן סדיר ואי ניקיון עלול לדרדר את מצבו הפנימי של המכשיר. התובע צירף לתביעתו את הוראות התחזוקה הנוגעות לשני המכשירים כתמיכה לטענתו. לטענת הנתבעת בכתב הגנתה, בבדיקה המקיפה והיסודית שנעשתה למכשיר על ידי צוות טכנאים מיומן נמצאה חלודה משמעותית והתקלפות בתא האפייה, נזקים שאינם יכולים לנבוע מדבר, מלבד הזנחה רשלנית מצד התובע שנמשכה פרק זמן ממושך. לטענתה, על מנת שהמכשיר יגיע למצב בו נמצא בבדיקה, היה על התובע לעשות בו שימוש חורג ולחילופין לא לנקותו באופן תדיר תוך השארת שאריות מזון בתוכו ולחלופין להשאירו במקום טחוב ללא תחזוקה. הנתבעת צירפה לכתב הגנתה תמונות המכשיר המעידות על מצבו עת הגיע לבדיקה בנתבעת. כן טוענת הנתבעת, כי בהתאם לממצאים נמסר לתובע כי באם יתוקן המכשיר, יחויב עבור תיקונו. הואיל ועלות התיקון גבוהה ביחס למחירו הכולל הוצע לתובע לרכוש מכשיר חדש במחיר מוזל, אולם התובע סירב. לטענת הנתבעת, כאשר מדובר בליקוי במוצר כתוצאה מרשלנות או זדון, לרבות שימוש בניגוד להוראות, הנתבעת זכאית לדרוש תשלום בעבור התיקון. כן טוענת הנתבעת, כי על פי תנאי תעודת האחריות שנמסרה לתובע וצורפה כנספח לכתב התביעה, צוין במפורש כי האחריות לא תחול אם המכשיר "היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות". בניגוד לטענת התובע, הוראות התחזוקה והניקוי שקיבל התובע מפרטות במפורש איזה שימוש יש לבצע במכשיר וממה יש להימנע. באשר לטענת התובע הנוגעת לשוני בין הוראות התחזוקה של שני המכשירים טוענת הנתבעת, כי מדובר בטענה חסרת בסיס, היות ומדובר בשני מכשירים שונים אשר על אף הדמיון ביניהם, אינם אותו מכשיר. כמו כן, בהנחה ומדובר היה באותו מכשיר, גם במקרה כזה עולה מהוראות התחזוקה הקיימות כי יש להימנע מלהשאיר שאריות מזון וכי יש לדאוג לניקיון המכשיר. בתום הדיון הראשון שנערך בפני אפשרתי לכל אחד מהצדדים להציג חוות דעת של מומחה ביחס לטענות הנוגעות לליקויים במכשיר. הנתבעת הגישה מכתב הנושא כותרת "חוות דעת", שנרשם על ידי עובד החברה ובו נכתב כי החלודה והקילופים שנצפו בתא האפייה במכשיר נוצרו כתוצאה ממצב תחזוקתי ירוד של המכשיר. התובע הגיש הודעה לתיק בית המשפט לפיה לאחר שפנה למספר מעבדות לשם קבלת חוות דעת, התברר כי אף מעבדה לא מעוניינת לתת כל חוות דעת כנגד הנתבעת. לפיכך, המלצתי לצדדים להגיע ביניהם לפשרה מבלי להטריח עצמם לדיון נוסף, אולם משלא הגיעו לידי פשרה נערך בפני דיון נוסף. התובע העיד, כי מסר את המכשיר לתיקון במעבדה ולאחר מספר ימים התקשרו אליו וביקשו להגיע לקחת את המכשיר ללא שתיקנו אותו. בתוך המכשיר השאירו פתק שהייתה רשלנות. לעדותו, כשקיבל את חוברת האחריות, לא היה קיים בה החלק של התחזוקה אלא הוספו שני הסעיפים הנוגעים לכך בתקופה מאוחרת יותר לרכישת המכשיר על ידו. אשתו של התובע העידה, כי היא זו שעשתה את השימוש במכשיר. באופן כללי אינם נוהגים לעשות שימוש תדיר במכשיר מיקרוגל (לדבריה, בגלל הקרינה) והיא השתמשה במיקרוגל לחימום פיתות ולחמים בלבד. אשתו של התובע העידה מפורשות, כי ניקתה את המכשיר בסמרטוט וכן עם תכשיר ניקוי רגיל. כאשר החלו קילופים של הדפנות הפסיקה את השימוש במכשיר המיקרוגל. בתחילה היתה התנפחות של הצבע ואז החלה התקלפות וחלודה. לעדותה, בהתחלה הקילופים לא היו משמעותיים, אך בהמשך כאשר העבירה סמרטוט, הדפנות התקלפו ומיד הפסיקה להשתמש במכשיר. לאחר ששמעתי את עדויות התובע ואשתו והתרשמתי מהן ולאחר שבחנתי את כתבי הטענות והמסמכים המצורפים להם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אין מחלוקת בין הצדדים כי הליקוי במכשיר המיקרוגל התגלה במסגרת תקופת האחריות. הצדדים העלו טענות ביחס להוראות התחזוקה שצורפו למכשיר המיקרוגל. אינני סבור כי המחלוקת בין הצדדים בהקשר זה רלבנטית להכרעה בתביעה. גם אם לא צוין בהוראות התחזוקה של המכשיר אופן ניקוי פנים המכשיר, הרי שבכל מקרה לא היה התובע פטור מלפעול באופן סביר בעת השימוש במכשיר. שימוש סביר במכשיר מיקרוגל מחייב שמירה על נקיונו של המכשיר, ובפרט הימנעות משימוש במכשיר אם הצטברו שאריות מזון על דפנות תא האפייה של המכשיר. עיון בתצלומים של המכשיר, מבלי בדיקה של המכשיר עצמו, אינו יכול ללמד באופן ברור, על מקור הליקוי. בתצלומים נראים קילופים ניכרים וכן חלודה בדפנות המכשיר. בתצלומים לא נראות שאריות של מזון בתוך תא האפייה. המחלוקת בין הצדדים נוגעת, אפוא, לשאלה האם נעשה במכשיר שימוש סביר, ועל כן הליקוי מקורו במכשיר בלבד או שמא נעשה במכשיר שימוש בלתי סביר כך שהאחריות שניתנה על ידי הנתבעת, אינה עומדת בתוקף. במחלוקת זו, הנני מקבל את עדות התובע ועדותה של אשתו כמהימנות עליי ומשכנעות בכל הנוגע לכך כי השימוש במכשיר המיקרוגל היה רגיל וסביר. התרשמתי כי התובע ואשתו מתארים נכונה בעדותם את דרך השימוש והטיפול במכשיר המיקרוגל, כמו גם את מהלך הדברים הנוגע לגילוי הליקוי. התרשמתי כי מדובר באנשים מסודרים, ולעניין זה השלכה גם לגבי אופן הטיפול במכשיר. אילו לא היו משוכנעים כי אכן עשו שימוש רגיל וסביר במכשיר נושא התביעה, היו מסתפקים ברכישת מכשיר חלופי ולא היו מטריחים עצמם להגשת תביעה ולהתדיינות ארוכה מול הנתבעת בעניין זה. באשר למכתב שצורף על ידי הנתבעת, לא שוכנעתי כי יש מקום לבסס ההכרעה במחלוקת על יסוד מכתב זה. המכתב שהוגש לתיק בית המשפט אינו ערוך כחוות דעת על פי דין, ועל כן לא אוכל לקבלו כראיה. מתן כותרת של "חוות דעת" למכתב אינה הופכת מכתב כאמור לחוות דעת מקצועית, הקבילה כראיה לאמור בה. בנוסף, כותב המכתב לא התייצב להעיד על תוכן המכתב בבית המשפט. הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח העובדה כי כותב המכתב הינו עובד של הנתבעת, דבר אשר מעלה ספק גם לגבי האובייקטיביות של כותב המכתב. כך או כך, לא ברור מהמכתב האמור, האם כותב המכתב בדק בעצמו את המכשיר, ואם כן מתי עשה כן. כאמור, המכשיר הוחזר לתובע מיד לאחר שהועבר לתיקון אצל הנתבעת. נראה כי הטענות שפורטו במכתב שהוגש על ידי הנתבעת מבוססות רק על בדיקת תצלומי המכשיר ואינן מבוססות על בדיקת המכשיר גופו. הנה כי כן, במאזן הראיות, יש בידי בית המשפט לקבל טענת התובע, לפיה נעשה שימוש סביר ורגיל במכשיר המיקרוגל. לפיכך, מן הראוי גם לדחות טענות הנתבעת, כפי שהועלו, בין היתר, בסעיף 11 לכתב ההגנה, כי ניכר במכשיר "מעבר לכל ספק שהוזנח באופן רשלני ופושע" וכן כי התובע "לא ניקה את המכשיר יותר משנתיים והמכשיר החליד". הנתבעת הפרה את חובתה על פי כתב האחריות לתקן את המכשיר ועל כן זכאי התובע לפיצוי. באשר לגובה הפיצוי, אין להתעלם מהעובדה כי המכשיר היה בשימושו של התובע במשך כשנתיים לערך מיום רכישתו ועד למועד בו פנה לנתבעת בדרישה לתקנו. אילו היתה הנתבעת פועלת בהתאם להתחייבותה ומתקנת המכשיר, היה התובע מקבל לידיו מכשיר תקין, אך משומש. לפיכך, יש לחשב את גובה הפיצוי על רקע ערכו של המכשיר ובפרט לנוכח השימוש והבלאי הסביר שכבר נוצר במכשיר. על רקע המפורט לעיל, אני קובע את סכום הפיצוי המגיע לתובע מהנתבעת בדרך של אומדנא, ואני מוצא להעמידו על סך של 500 ₪. הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים וזאת תוך 30 יום מהיום: - סך של 500 ₪, כשהסך האמור נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל ממועד הגשת התביעה, יום 28.8.07, ועד למועד התשלום בפועל. - סך של 400 ₪, בגין הוצאות כלליות והוצאות משפט, כשהסך האמור נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצויים