החזרת כסף אחרי קנייה

פסק דין השאלה העומדת לדיון היא: האם על הנתבעת להשיב לתובע את דמי הקנייה של המצלמה אותה רכש התובע מהנתבעת? כללי: הנתבעת הינה חברה העוסקת במכירת מגוון מוצרים בחנויות ובאתרי אינטרנט. התובע רכש מצלמה מהנתבעת. לטענת התובע, ביום 24.5.07 רכש מהנתבעת מצלמת אבטחה מסוג "מצלמה נסתרת בגלאי תנועה CCD SHARP", במחיר של 599 ₪. ביום 10.3.08, לאחר שהמצלמה התקלקלה, פנה התובע לחנות וביקש כי יתקנו לו את המצלמה. בחנות היה בחור בשם "ליאור" אשר פנה אף הוא לעובד אחר בחנות בשם "שלום" והאחרון אמר לתובע כי אין אחריות על מצלמות מהסוג הזה ואף הוסיף כי התובע יבדוק באתר האינטרנט שאין אחריות על המצלמה. התובע אכן בדק באינטרנט אולם מצא כי ישנה אחריות לתקופה של 12 חודשים ואף ציין כי גם על המדבקה אשר מודבקת בגב המצלמה מצויין כי ישנה אחריות לתקופה של 12 חודשים. התובע ביקש מהנתבעת להחליף או לתקן לו את המצלמה אולם כאשר ראה שדרישותיו אינן נענות פנה לבית משפט נכבד זה וביקש כי ביהמ"ש יפצה אותו בגובה הסכום אותו שילם עבור המצלמה ואמר כי הוא ישיב לנתבעת את המצלמה. הנתבעת צירפה לכתב הגנתה את תקנון האתר. מהעמוד האחרון לתקנון אשר צורף עולה כי: "אחריות למוצרי אבטחה ומצלמות אבטחה הינה ל- 3 חודשים בלבד ובתנאי שנרכש ספק כוח באותה רכישה של המצלמה". עוד טענה הנתבעת כי צירוף עמוד האתר ממנו עולה כי על המצלמה ישנה אחריות למשך 12 חודשים הינה טענה שיקרית שכן אין מדובר בעמוד מאתר האינטרנט של הנתבעת אלא מאתר אינטרנט אחר אשר נקרא " פי אלף". לטענת הנתבעת המצלמה שפורסמה באתר פי אלף אינה דומה בכלל למצלמה אותו רכש התובע. לבסוף טענה הנתבעת כי הוצע לתובע לרכוש ספק כוח, אולם הוא סירב בטענה כי ישיג ספק כוח זול יותר בתחנה המרכזית ועל כן טענה כי התובע לא היה זכאי לקבל אחריות למשך 3 חודשים בהתאם לתקנון. שאלת האחריות: בדיון שהתקיים בפני ביום 10/9/08 , העידו התובע ונציג מטעמה של הנתבעת, מר שלום זוהר, מנהל בחברה ( להלן: "זוהר"). התובע שב וחזר על טענותיו כפי שעלו בכתב התביעה, אולם ציין כי אכן הגיש לבית המשפט דף מאתר אחר אשר נותן על אותה מצלמה אחריות של 12 חודשים. מחקירתו הנגדית של התובע עולה כי הוא רכש שלוש מצלמות והוא חשב להפעיל את כולן באמצעות ספק הכח של המחשב בהתאם להמלצת הנתבעת. נציג הנתבעת לא העיד , אולם בסיכומיו טען כי מאחר והתובע לא רכש ספק כוח, מה שמחייב את הפעלת המצלמה בצורה תיקנית, הוא למעשה שרף את המצלמה ועל כן אין על כך אחריות גם לא לפי חוק הגנת הצרכן. סעיף 2(א) לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, ( להלן: "התקנות" ), קובע כי "יצרן של טובין שנמכרו לצרכן יתקן, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט טובין, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי היצרן בלא תמורה". סעיף 13 (א) לתקנות קובע כי "עוסק המוכר טובין לצרכן חייב למסור לו תעודת אחריות מאת היצרן במעמד מסירת הטובין וכן לציין על גבי התעודה את פרטיו ואת תאריך הרכישה". וסעיף 21 לתקנות קובע כי: " אין להתנות על הוראות תקנות אלו, אלא לטובת הצרכן". סעיף 1 לתקנות, אשר הינו סעיף ההגדרות קובע כי: " "טובין" - מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, ובלבד שמחיר הטובין לצרכן גבוה מ-150 שקלים חדשים;" "תקופת האחריות" - תקופה של שנה מיום מסירת הטובין לצרכן, בכפוף להוראות תקנה 5" תקנה 5, שכותרתה "תחילת חיובי היצרן" קובעת כדלקמן: "(א) חיובי היצרן לפי תקנות אלה מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן. (ב) קבע היצרן חובת התקנה או הדרכה, תחל תקופת האחריות במועד סיום ההדרכה או ההתקנה, לפי המאוחר, ובלבד שעד למועד התקנת הטובין לא עשה הצרכן שימוש בטובין שנמסרו לו והטובין נשמרו בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן." נציג הנתבעת לא העיד אודות הוראות ההפעלה, כך שאין כל עדות בפני אודות ההוראות שניתנו לתובע. בנסיבות אלו יש לקבל את תביעת התבוע. סוף דבר: לאור כל האמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן: 1) 1) את הסך 600 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (17.4.08) ועד ליום התשלום בפועל; 2) 2) את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. החזרת כספים