דלק מהול - תביעה ייצוגית

החלטה 1. התובעים הם צרכני דלק שהגישו תובענה ייצוגית כנגד חברת "דלק" וכמה תחנות דלק באיזור ירושלים ובעליהם (המשיבים 9-2), וזאת בטענה שתחנות הדלק מכרו דלקים מהולים באופן שגרם נזק לרכבים ומהווה מירמה. התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה הוגשו לאחר שפרשה של מהילת דלק נטענת פורסמה בתקשורת. בשלב זה טרם החל הדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית. 2. בשנת 2007 הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בירושלים (ת.פ. 3052/07) נגד המשיבים 9-2 פרט למשיבה 3, ונגד אחרים בין היתר בגין מהילת דלק החל משנת 2003. על רקע זה הוגשה הבקשה נשוא החלטה זו, להורות על עיכוב הליכים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית עד למתן פסק דין חלוט בהליך הפלילי הנ"ל. בבקשה נטען כי המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלה העובדתית של מהילת הדלק, כאשר שאלה זו תוכרע בהליך הפלילי. המבקשים טוענים כי יש בידם ראיות לכאורה להוכחת טענותיהם, ובין היתר מסתמכים על החלטת בית המשפט העליון בערר שהגישו המשיבים 9-2 (למעט משיבה 3) על ההחלטה לחלט ולהקפיא נכסים מרכושם, ובהחלטה זו נקבע כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע העבירות הכרוכות במהילת הדלק. המבקשים טוענים כי מדובר בתובענה בעלת חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה, ואין להתיר מצב שבו המשיבים ינצלו לרעה את פער המידע בינם לבין המבקשים, שלא יהיה קל להם להוכיח את טענותיהם, וכאשר ממילא העניין יתברר בהליך הפלילי. כך פסק בית המשפט העליון בע"א 2173/05 היועץ המשפטי נ' BG Assistance Ltd., תק-על 2006(1) 2109, כי יש לעכב את ההליכים האזרחיים בעניין "הפנסיה הגרמנית" עד להכרעה בהליך הפלילי בעניין זה. כב' השופט א. גרוניס פסק כי קיים קשר הדוק בין המסכת העובדתית בהליך האזרחי לבין זו שבהליך הפלילי, ולתוצאות ההליך הפלילי עשויה להיות השפעה על ההתדיינות האזרחית. בנוסף, כך נפסק באותו עניין, קיים גורם נוסף המטה את הכף לטובת עיכוב ההליכים: פער המידע המוצג במסגרת ההליך הפלילי לבין זה שביהמ"ש נחשף אליו בהליך אזרחי, ומדובר במידע רב שאיננו מצוי בידי התובעים האזרחיים, באופן שעלול להגרם עיוות דין כתוצאה מהיעדר מידע (פיסקאות 6-5). עיכוב ההליכים מתחייב מכך שבשני העניינים נדונות שאלות דומות בין אותם צדדים, בעיקרו של דבר; יעילות הדיון והחסכון במשאבי זמן והוצאות מחייבת שלא לנהל דיון כפול באותן שאלות; והשאיפה למנוע מצב של קביעות שיפוטיות סותרות בשתי הערכאות. שיקולים אלו נקבעו בפסיקה כגורמים שיש להביאם בחשבון בבקשה לעיכוב הליכים, לצד השיקול של מאזן הנוחות (רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ נ' קפלן, תק-על 2002(1) 860). 3. המשיבים 9-2 לא הגיבו לבקשה, אך המשיבה 1, חב' "דלק" עומדת על המשך ההליכים בתיק, ולמעשה מבקשת למחוק על הסף את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, שכן לטענתה המבקשים מודים שאין בה כל ממש. העילה למחיקה על הסף לא ברורה, שכן המבקשים בהחלט אינם מודים שאין בידם ראיות לכאורה להוכחת טענותיהם, והבקשה טרם התבררה. לגופה של בקשה, טוענת "דלק" כי אין להתיר מצב שבו מוגשות תביעות ללא כל בסיס עובדתי, על מנת "לתפוס מקום בתור", וכי עיכוב ההליכים יגרום לחב' "דלק", שהיא חברה ציבורית נזק מסחרי, בשל היותה של תביעה בסכום של כחצי מיליארד ₪ תלויה ועומדת נגדם למשך פרק זמן ארוך. חב' "דלק" טוענת כי אין סיבה לעכב את ההליכים כאשר ניתן למחוק את התביעה, ובאופן שניתן יהיה לחדשה אם המשיבים יורשעו בהליך הפלילי. 4. לאחר ששקלתי טענות הצדדים החלטתי כי יש להעתר לבקשה. ה"פתרון" של מחיקת התובענה עד להכרעה בהליך הפלילי איננו יכול להתקבל, שכן ספק אם ניתן יהיה להגיש תובענה חדשה בשל חלוף תקופת ההתיישנות. התובענה מתייחסת למהילת דלק נטענת החל משנת 2003, וקיים חשש ממשי שעד למתן הכרעה בהליך הפלילי תתיישן התביעה כולה או ברובה. מנגד, שיקולי יעילות הדיון, החסכון במשאבי זמן והוצאות, החשש מהכרעות סותרות ופער המידע בין הצדדים, אשר עלול להוביל לעיוות דין - מחייבים כולם להעתר לבקשה. אלו הם השיקולים שנקבעו בפסיקה המפורטת לעיל, ובדרך דומה הלך בית המשפט בפרשת "הפנסיה הגרמנית". אין טעם לקיים הליך בירור אזרחי בשאלות שתתבררנה בהליך הפלילי, וכאשר קיימת אפשרות שהכרעה בהליך הפלילי תייתר את הצורך בקיום ההליך האזרחי, ולמצער תקצר את ההליך האזרחי באופן משמעותי אם יהיה צורך להמשיך בו. אשר למאזן הנוחות, הרי שקיומה של תובענה ייצוגית תלויה ועומדת בוודאי מכביד על חברה ציבורית, ועל כל בעל דין. אולם כנגד שיקול זה עומדים השיקולים האחרים המצדיקים את עיכוב ההליכים, בהתאם לבקשת התובעים שלא נתקלה בהתנגדות כלשהי של המשיבים האחרים. 5. לאור כל האמור לעיל הבקשה מתקבלת. ב"כ המבקשים ייעדכן את בית המשפט בנוגע להתפתחויות בהליך הפלילי, ולפי שעה ההליכים בתיק מעוכבים עד מתן החלטה אחרת. אין צו להוצאות. תביעה ייצוגיתדלק