איך מוכיחים פיטורים ?

פסק דין 1. בפני תביעה בדיון מהיר שהוגשה ביום 26.3.00 לתשלום פיצויי פיטורים בסך של 6,400 ש"ח בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. 2. בכתב התביעה טענה התובעת כי עבדה אצל הנתבעת החל מיום 13.10.1998 ועד ליום 13.2.2000, סה"כ שנה ו-4 חודשים וכי פוטרה מעבודתה. כן טענה התובעת כי משכורתה האחרונה כבסיס לחישוב פיצויי פיטורים עמדה על סך של 4,800 ש"ח. לכתב התביעה צירפה התובעת את המסמכים כדלקמן:- א. מכתב מיום 18.1.2000 חתום על ידי התובעת ומופנה לגב' אורלי עינת, מנהלת אדמיניסטרטיבית של הנתבעת שכותרתו "תשובה למכתב 18 בינואר 2000" (להלן - מכתב התובעת מיום 18.1.2000). ב. מכתב מיום 19.1.2000 של הנתבעת מופנה לתובעת שכותרתו " הודעתך מיום 13 בינואר 2000" (להלן - מכתב הנתבעת מיום 19.1.2000). ג. מכתב מיום 27.1.2000 חתום על ידי התובעת מופנה לגב' אורלי עינת, מנהלת אדמיניסטרטיבית של הנתבעת שכותרתו "תשובה למכתבך הרשום מתאריך 19 בינואר 2000" 3. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי לא פטרה את התובעת וכי התובעת היא זו שהתפטרה מעבודתה ביוזמתה ביום 13.1.2000, ועל כן אינה זכאית לפיצויי פיטורים. עוד טענה הנתבעת כי היא מודה בתקופת העבודה הנטענת על ידי התובעת (כולל הודעה מוקדמת). 4. מאחר ונציגי הציבור שהוזמנו כדין לא הופיעו לדיון, החלטתי לקיים את הדיון בהעדרם, וזאת על מנת שלא לדחותו. בפני העידו התובעת ומטעם הנתבעת העידו הגב' אורלי עינת, מנהלת כ"א בנתבעת, (להלן - אורלי), אנג'ליקה חיימוב (להלן - אנג'ליקה) ואהובה עודי (להלן - אהובה). כמו כן הוגשו לתיק המסמכים הבאים: אישור רפואי מיום 2.2.2000 (ת/1). ב. אישור רפואי מיום 26.1.2000 (נ/1). ג. אסופת מכתבים מיום 18.1.2000, 19.1.2000, 27.3.2000 ו -3.2.2000- (נ2/ א-ד). ד. תעודת מחלה מיום 17.1.2000 (נ/3). ה. תעודת מחלה מיום 2.2.2000 (נ/4). 5. בעדותה בפני חזרה התובעת על האמור בכתב התביעה, לעניין תקופת עבודתה ומשכורתה, והוסיפה כי במהלך חופשת מחלה שלחה לה הנתבעת מכתב שבו נאמר כי התפטרה מעבודתה, כאשר לא התפטרה בשום צורה, וכי בתגובה לכך שלחה מכתבים רשומים לנתבעת בהם ציינה כי לא התפטרה, אינה מתפטרת וכי בכוונתה לחזור לעבודה בתום תקופת המחלה. אך למרות זאת, הוסיפה התובעת, המשיכו להתנהג אליה כאילו התפטרה. בחקירתה הנגדית, אישרה התובעת כי הייתה לה ביום 13.2.00 שיחה עם אורלי וכי נכנסה למשרדה על מנת לדבר אתה על עומס העבודה, אך הכחישה את טענתו של ב"כ הנתבעת, כי באותה שיחה הודיעה על התפטרותה. עוד הכחישה התובעת את טענתו של ב"כ הנתבעת, על פיה, לפני שנכנסה למשרדה של אורלי ישבה עם אנג'ליקה וסיפרה לה כי היא "הולכת להתפטר", והוסיפה: "אנג'ליקה היא בעלת אינטרס היא עובדת עם המנהלת אורלי עינת. אני גם לא הייתי אצל אנג'ליקה בחדר כפי שטענת" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 10-12). לשאלתו של ב"כ הנתבעת, על פיה, אהובה אומרת כי התובעת היתה עם אנג'ליקה כאשר אהובה נכנסה לחדר ושלושתן שוחחו על כך שהתובעת מבקשת להתפטר - ענתה התובעת: "לא נכון. גם לאהובה יש אינטרס" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 14-16). לשאלה מתי חזרה לכושרה לעבוד ענתה התובעת: "אני הייתי חולה בזמן ששלחו את המכתבים. אני עד היום לא הבראתי יש לי כאבי ראש ומגרנות" (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 17-19), וכאשר נשאלה אם יש לה אישורים רפואיים מעבר לתאריך 13.2.2000 הציגה בפני בית הדין אישור מיום 2.2.2000 (ת/1) ציינה כי מעבר לאישור זה אין לה אישורים רפואיים נוספים והוסיפה כי את ת/1 לא המציאה לנתבעת. כן אישרה התובעת לבקשת ב"כ הנתבעת, כי לנתבעת המציאה אישורים רפואיים יומיים עד לתאריך 13.2.2000 והוסיפה שיש לה אישורים רפואיים בהם נאמר שאינה יכולה לחזור לעבודה, והאשור הרפואי הנושא את התאריך 26.1.2000 שבו נאמר, בין השאר, כי התובעת אינה מסוגלת לעבוד מיום 25.1.2000 ועד 2.2.2000 - סה"כ 9 ימים הוגש לתיק וסומן נ/1. בהמשך חקירתה הנגדית אישרה התובעת כי קיבלה את אסופת המכתבים נ2/ (א-ד). לשאלת ב"כ התובע בהקשר לאמור במכתב מיום 18.1.00, בו מודיעה התובעת שתיצור קשר עם המשרד כאשר מצבה הבריאותי ישתפר ענתה התובעת: "ביום הראשון שחליתי יצרתי קשר טלפוני והודעתי שאני חולה ולא יכולה להגיע. לא הבראתי ולכן לא הגעתי לעבודה... זה הכל היה אותה מחלה" (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 6-11). 6. אורלי (מנהלת כ"א של הנתבעת) העידה כי ביום 13.1.2000 הגיעה אליה התובעת לשיחה והודיעה לה שהיא מתפטרת, והוסיפה כי באותה שיחה ביקשה ממנה התובעת שתיתן לה מכתב שבו תציין כי פיטרה אותה על מנת שתוכל לקבל דמי אבטלה, אך היא סירבה ואמרה לתובעת שזה נוגד לחוק וכי לא תוכל לעשות זאת. עוד הוסיפה העדה כי באותה שיחה סוכם כי התובעת תעבוד עד ליום 13.2.2000 שזו תקופת ההודעה המוקדמת. בהמשך העידה מנהלת כ"א כי ביום 15.1.2000 שהיה יום א' בשבוע הגיעה התובעת לעבודה אך לא ענתה לטלפונים בטענה שעליה לסיים מטלות חשובות באותו יום, וכאשר הזכירה לתובעת כי עליה לקבל ממנה מכתב התפטרות בכתב היא ענתה "אל תדאגי את תקבלי". עוד העידה אורלי כי ביום ב' לא הגיעה התובעת לעבודה, ולאחר שלא ניתן היה לאתרה בביתה, היא חזרה טלפונית לאורלי שהבהירה לה באותה שיחה שעזרתה נחוצה מאד וביקשה שלפחות ניתן יהיה להשיגה בטלפון. עוד הוסיפה אורלי כי התכתובת עם התובעת מדברת בעד עצמה. התובעת ויתרה על חקירתה הנגדית של העדה. אנג'ליקה שהעידה, כאמור, מטעם הנתבעת, התייחסה לענין סיום עבודתה של התובעת ואמרה כי כיומיים לפני שהפסיקה התובעת להגיע לעבודה, היא נכנסה לחדרה וסיפרה כי אינה יודעת כיצד לומר לאורלי שהיא רוצה להתפטר מהעבודה וכי הציעה לה לכתוב מכתב ולהניח על שולחנה של מנהלת כ"א ואז בבוקר כאשר תראה את המכתב תקרא לתובעת לשיחה לגבי המשך השיחה העידה אנג'ליקה כדלקמן: "...ואז אהובה שהיא המזכירה השניה ניגשה אלינו גם והצטרפה לשיחה ואמרה לתובעת אולי תגשי לאורלי ותדברי איתה לפני שאת כותבת את המכתב, ויכול להיות שהיא תשוחח אתך ואת תישארי בעבודה. ואז אהובה חשבה אולי תכנס לדבר עם אורלי ויגיעו למסקנה שאולי תשאר כן בעבודה ואז אורלי הגיעה ונכנסה אליה ושוחחו ואז התובעת יצאה והיא אמרה שהיא הודיעה לה שהיא מתפטרת, ואורלי הסכימה לבקשתה להתפטר" (עמ' 4 לפרוטוקול שורות 13-20). גם לגבי עדה זו ויתרה התובעת על חקירה נגדית. עדה נוספת מטעם הנתבעת שהעידה בפני היא גב' אהובה עודי (להלן - אהובה) שספרה כי כאשר הגיעה לעבודה ביום בו התפטרה התובעת ראתה את התובעת ואת אנג'ליקה משוחחות וכאשר שאלה מה קרה התובעת אמרה לה "שהיא נגשת לאורלי להתפטר" העדה הוסיפה כי: "זה מה שאני שמעתי אז אמרתי שתלך לאורלי ותדבר אתה לפני שהיא תחליט סופית..." (עמ' 4 לפרוטוקול שורה 25, עמ' 5 לפרוטוקול שורות 1-3). גם כאן ויתרה התובעת על חקירה נגדית. 7. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה. התובעת חזרה על האמור בכתב התביעה ועל עדותה וביקשה לקבל את התביעה. ב"כ הנתבעת הפנה את בית הדין לתכתובת בין הצדדים ולעובדה שהתובעת התכחשה לכל קיום שיחה שהיא ערב הפגישה עם אורלי. ב"כ הנתבעת הוסיף כי בפני בית הדין שתי גירסאות כאשר גירסתה של הנתבעת עליה העידה אורלי נתמכת בשתי עדות נוספות שהעידו שהתובעת ביקשה להתפטר, ואחת מהם העידה כי התובעת לאחר שיצאה מחדרה של אורלי אישרה את העובדה שהתפטרה. עוד הוסיף ב"כ הנתבעת כי ממכתביה של התובעת ניתן ללמוד שהיא הודיעה על התפטרותה ולאחר מכן חזרה בה ונאחזה במחלתה שהיתה כמחלה שבגינה לא תחזור לתקופת בהודעה המוקדמת. לעניין אישורי המחלה הדגיש ב"כ הנתבעת כי אין אישורי מחלה מעבר לתאריך 13.2.2000 - מועד סיום תקופת ההודעה המוקדמת דבר המצביע על כך שמישהו דאג לאישורים עד למועד שבו אמורה היתה לעבוד, וביקש לדחות את התביעה. 8. לאחר ששמעתי, בחנתי והתרשמתי מהעדויות שהובאו בפני בית הדין, עיינתי בפרוטוקול הדיון ובמסמכים שהוצגו לתיק אני קובעת כדלקמן:- א. כלל הוא כי המוציא מחברו עליו הראיה, ועל כן התובע נושא בנטל ההוכחה לגבי כל יסודותיה העובדתיים של עילת תביעתו ואילו הנתבע נושא בנטל ההוכחה לגבי כל יסודותיה העובדתיים של טענת הגנתו. התובעת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה באשר לנסיבות הפסקת עבודתה, כפי שנטענו על ידה ונסתרו על ידי עדי הנתבעת. איני מאמינה לגירסתה על פיה פוטרה מעבודתה. ב. לעומת זאת, אני מקבלת את גירסתה של הנתבעת כי התובעת הודיעה ביום 13.2.2000 למנהלת כ"א של הנתבעת כי היא מבקשת להפסיק את עבודתה בנתבעת. גירסה זו של הנתבעת, שבאה לידי ביטוי בעדותה של אורלי, מנהלת כ"א, שהייתה אמינה, בהירה וסדורה, נתמכה בעדותן של אנג'ליקה ואהובה והיא עולה מהתכתובת שבין הצדדים. ג. יצויין כי אמינות גירסתם של עדי הנתבעת לא נבחנה בחקירה שכנגד שכן התובעת ויתרה על חקירתם הנגדית של עדי הנתבעת. מאחר ועיקר תכליתה של החקירה שכנגד היא העמדת מהימנותו ואמינות גירסתו של העד במבחן של אמת, עדות שלא הועמדה במבחן החקירה שכנגד חסרה, לדעת המלומדים, "שלב חיוני בכל הקשור להערכתה ולקביעת משקלה הראייתי, ועל כן כאשר היריב מרצונו ומתוך מודעות לתוצאות מעשהו מוותר על חקירה נגדית הדעת נותנת שיש לראותו כמי שאינו חולק על גירסת העד ואכן - זהו הכלל" (יעקב קדמי, על הראיות, עמ' 1441). הגם שלא נעלמה מעיני העובדה שהתובעת לא היתה מיוצגת, מן הראוי, לטעמי, לייחס משקל לעובדה שהיא נמנעה מלחקור את עדי הנתבעת, ועל כן יש לראותה כמי שאינה חולקת על דבריהם. ד. משכך פני הדברים התביעה נדחית. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך של -.750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וזאת תוך 30 יום מהיום. ניתן לבקש רשות ערעור מנשיא בית הדין הארצי לעבודה תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין. שאלות משפטיותפיטורים