מכתב הפסקת עבודה זמנית

##דוגמא למכתב הפסקת עבודה זמנית:## "הרינו לאשר כי העובד: ____________ת.ז. ______________עובד בחברתנו ________כ____________. עקב חופשת הקיץ, הנ"ל יפסיק את עבודתו החל מהתאריך ____________ועד ____________ העובד הנ"ל יחזור לעבודה סדירה בחברתנו בתאריך __________. ##להלן תקציר פסק דין בנושא הפסקת עבודה זמנית:## הוגשה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות, עקב תקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעת וסיומה. בעקבות קבלת מכתב הפסקת עבודה זמנית, בסוף חודש יולי, התובע התייצב במשרדי הנתבעת ביום 2/8/13 ושוחח עם מנהל הנתבעת. התובע נשאל מדוע ביקש זאת אם לטענתו, מכתב הפסקת עבודה זמני הוא מכתב הפיטורים. לדבריו, באותה עת לא היה בטוח שהמכתב מיום 28/7/10 הוא מכתב פיטורים ולכן, ליתר בטחון, ביקש מהנתבעת מכתב פיטורים. בכתב התביעה טען התובע כי בתקופת העבודה האחרונה קוצצו שעות העבודה למשמרות בנות 6 שעות וכן כי הושאר בביתו ימים רבים ללא עבודה. לטענתו, מיום 18/7/10 לא קיבל משמרות כלל וכששוחח עם מנכ"ל החברה, נאמר לו שאין עבודה עבורו. התובע טוען שביקש מכתב פיטורים אך זה לא נמסר לו וכי ביום 28/7/10 פנה למשרדי החברה וקיבל מכתב הפסקת עבודה זמנית. התובע טוען כי יש לראות בכך כהתפטרות בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים. הנתבעת טוענת כי לא הופחתו שעות העבודה של התובע בחודש יולי, כטענתו. בחקירה נגדית, התובע הופנה לתלוש השכר לחודש יולי 2010 בו מופיעה עבודה במשרה מלאה ובנוסף שעות נוספות. לטענתו, באותה עת היו ימים שלא שובץ כלל והעבודה היתה שונה מהעבודה שביצע בנתבעת כל השנה. לדבריו: "בחודשים קודמים עבדתי כל יום ופה יש פתאום ימים שאני לא עובד. למה אני צריך להשלים את השעות בשעות נוספות". לעניין מכתב הפסקת עבודה זמני בחודש אוגוסט, טוענת הנתבעת כי לו התובע היה מעוניין, היו מספקים לו עבודה. התובע לא הגיב למכתב. כפי שעולה מעדותו, לאחר השיחה במשרדי הנתבעת, "הבין" כי מכתב הפסקת עבודה זמני הוא מכתב פיטורים והסתפק בכך. בית הדין לעבודה ציין כי ככל שמדובר בהתפטרות על רקע נסיבות שאינן מצדיקות המשך העבודה, הרי שהנתבעת תיקנה את הפגם בסמוך להתפטרות והזמינה את התובע לשיבוץ מחדש. לפיכך, התובע אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 11 (א) לחוק המצדיקים תשלום פיצויי פיטורים. למותר לציין כי מכתב הפסקת עבודה זמני אינו בגדר מכתב פיטורים ואף לו היה כזה, הרי שהמכתב מיום 3/8/10 מבהיר באופן מפורש שאין מדובר בפיטורים. ממילא, בכתב התביעה לא נטענה טענה לפיטורים אלא להתפטרות. סיכום האמור לעיל מעלה כי התובע הוכיח שבחודש ספטמבר 2008 עבר יותר ימים מאשר אלה המדווחים בדו"ח הנוכחות הממוחשב של הנתבעת. התובע הוכיח זאת על ידי דוחו"ת עבודה ידניים שצורפו לתצהירו. עוד הוכיח כי עבור חודש זה שולם שכר מינימום לשעה, על פי שעות העבודה שבדו"ח הממוחשב. הא ותו לא. לאור האמור, ולאור העובדה שהנתבעת לא מסרה גירסה ברורה אודות השכר לשעה של התובע ומספר השעות שעבד, אנו קובע ים שחישוב הפנסיה יערך לפי שכר עבודה למשרה מלאה – 186 שעות, כפול 22 ₪ לשעה (כפי שטען התובע בסיכומים). סכום זה כפול מספר חודשי העבודה מביא לסך 7,488 ₪. על פי רישומי הנתבעת, סה"כ הופרש לפנסיה סך 2,638 ₪. בית הדין לעבודה פסק כי על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה בסך 4,850 ₪. התביעה התקבלה בחלקה ולתובע נפסקו הסכומים הבאים: א. החזר ניכויים מהשכר בסך 750 ₪. ב. החזר ניכויים מהשכר בסך 950 ₪. ג. דמי הבראה בסך 2,883 ₪. ד. דמי חגים בסך 3,496 ₪. ה. הפרשי שכר עבודה בסך 17,447 ₪. ו. שעות נוספות בסך 29,298 ₪. ז. פדיון חופש בסך 5,612 ₪. ח. פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה בסך 4,850 ₪. מסמכיםמכתב התפטרות / הפסקת עבודההפסקת עבודה