חוק בגדי עבודה

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997 (להלן:"חוק בגדי עבודה") עניינם הגנה כללית של הגוף בעבודה עם חומצות, תמיסות בסיסיות, חומרים ביולוגיים מזיקים, חמרי חיטוי וחומרי נקוי משתכים; עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים; יצור ועיבוד מוצרי זכוכית; ניקוי משטחים בחומר מותז בלחץ אויר; עבודה בתאי קירור, חדרי קירור ומחסני קירור; עבודה בחשיפה ישירה לקרני השמש, לקרינה על סגולה ולקרינה תת אדומה; עבודות ריתוך; עיבוד של מתכת מלובנת, עבודות התכה, יציקה, כבישה וערגול בחום; עבודות ניקוי וחיתוך עצמות של בעלי חיים; עבודה עם סכין שמצריכה תנועה של הסכין כלפי הגוף וקובע בגדי עבודה להלן: סינרים להגנה מפני פגיעות מיכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור; ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור; ביגוד להגנה מפני קרינה וזיהום רדיואקטיבי; ביגוד להגנה מפני קרינה בלתי מיננת; ביגוד מגן חסין אש; סרבל בטיחות; ביגוד מחומם. לפי חוק בגדי עבודה (תקנות הבטיחות בעבודה) הגנת כל הגוף מפני פגיעה של כלי תעבורה מחייבת ביגוד מחזיר אור או חלקי ביגוד מחזירי אור בעבודות שדורשות הבחנה ברורה מרחוק של המצאות העובדים באתר העבודה כגון: עבודות בכבישים, מדרכות ומסילות ברזל ובשוליהם - כגון סלילה ואחזקה, צביעה ופיקוח, התקנה ואחזקה של אמצעים ואבזרים וכן עבודות פינוי אשפה, נקיון ואיסוף אשפה, הסרת מכשולים ומטרדים אחרים בכביש והכוונת תנועה בכביש. חוק בגדי עבודה (תקנות הבטיחות בעבודה) קובע כי בעבודות בגשם, בקור או בחשיפה ישירה לשמש יש לספק לעובד ביגוד הגנה מפני פגעי מזג אויר ביגוד עבודהחוק