עדים בתביעת ביטוח רכב

פסק דין בפני תביעתה של התובעת , הדר חברה לביטוח לשיבוב הסכום אותו שילמה למבוטחה , במסגרת פוליסה לביטוח רכב רכוש מקיף, על נזקים שנגרמו לרכב המבוטח באירוע של תאונת דרכים בה היה מעורב גם רכב נהוג בידי הנתבע 1 מבוטח אצל הנתבעת מספר 2. כמו כן תביעה נגדית של הנתבעת 2 כנגד מבוטחה של התובעת , הבעלים של הרכב בו נהג ומבטחתו התובעת . תאונת הדריכם המשמשת יסוד לתביעה ולתביעה הנגדית אירעה בכפק ירקא , ביום 27.9.01 . והצדדים חלוקים לגבי צורת אירוע התאונה . התובעת טוענת בכתב התביעה כי התאונה אירעה : " שעה שהרכב המבוטח היה במצב נסיעה פגע בו הרכב הפוגע תוך שהוא מתעלם מתמרור האט ותן זכות קדימה " בכתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד טענו הנתבעים , התובעת שכנגד כי : " הנתבעת תטען כי בתאריך 27/9/01 בשעה 19:30 עמד רכב הנתבעים בחניה בכפר ירקא. רכב התובעת נסע במהירות מופרזת ופגע ברכב הנתבעים בצדו הימני האחורי , בעודו בעמידה מוחלטת בחניה ". ביום שהיה קבוע לשמיעת עדי הצדדים , התייצב עד ההגנה , ואילו עד התביעה לא התייצב . הצדדים החליטו לשמוע את עדותו של עד ההגנה תחילה . עד ההגנה מר מולא מסעוד ,מעיד בפני כי : " התאונה אירעה בכפר ירקא כאשר אני חונה מחוץ לכביש , מדבר עם אחד מבני המשפחה , שהיה מחוץ לרכב בצד השמאלי שלי . פתאום שמעתי חריקת בלמים חזקה ופגע ברכב . הרכב שלי נפגע מהדלת האחורית והאחורה בצד ימין הרכב " עיון בתמונת הנזק ברכב הנתבעים ,נ/2 רואים אכן כי הרכב פגוע במקום עליו הביע הנתבע 1 , כנף אחורית ימנית. בחקירתו הנגדים , עמד הנתבע על גרסתו כי הוא חנה מחוץ לכביש , וכי בין רכבו לכביש היו לפחות 2 מטר , אם כי הוא מאשר כי ישב ברכב, כפי שאמר גם בעדותו הראשית ודיבר עם בן משפחה . הנתבע אינו יודע מי פגע בו , ורק לאחר התאונה אמרו לו בני המשפחה כי מי שפגע בו "זה הנהג" ( אין מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בעד התביעה מסר קויקס) . הנתבע מסר את שמו של בן המשפחה שעמד ודיבר איתו ,וציין שמותיהם של עוד שניים שראו את התאונה . איש מאותם עדים אל הובא על ידי הנתבעים , התובעים שכנגד כדי לתמוך בגרסתו זו של הנתבע , שהוא גם עד תביעה בתביעה הנגדית. בישיבה נדחית נוספת שמעתי את עדותו של עד התביעה מר עזיז קויקס. עד התביעה מסר בבית המשפט כי : " נהגתי ברכב מהחלק המזרחי של הכפר לכיוון מערב , אחייני שישב לידי שיחק עם הרדיו , עם היד ימין שלי הוריתי לאחייני להפסיק לשחק עם הרדיו ואז פתאום פגעתי ברכב מאחור . אני לא זוכר אם רכב צד ג ' היה בנסיעה או עצירה . ומוסיף: ".... נכון כי הפנית את תשומת לבי עכשיו בחוץ . אבל אני בכלל אל ראיתי את התאונה (מוזר מאד שנהוג ברכב המעורב בתאונה אינו רואה את התאונה ח.י.) . אחייני שיחק ברדיו ומה שמסרתי כאן מסרתי גם לחוקר שהגיע אלי הביתה ." כאשר בא כוח התובעת מבקש לקבל את אישורו כי חתם על הודעה לחברת הביטוח, משיב העד כך : " ההודעה אינה כתב ידי , אני חתום על טופס ההודעה . אני בס"הכ סיימתי כתה ז' לא סיימתי את בית הספר . את ההודעה רשם זה שבא אלי הביתה ." בשלב זה כאשר בא כוחה של התובעת לא היה מרוצה מתשובותיו של העד, ונראה לו כי העד אינו משיב נאמנה על השאלות שלו, בקש להכריז עליו כעד עוין. דחיתי את הבקשה , ונימוקי בעמוד 2 לישיבת יום 21/6/04, זאת בין היתר כי בא כוח התובעת מצא " סתירות" בין דברי העד בפני בית המשפט ובין מסמך שמעולם לא הוגש לבית המשפט, ומעולם לא נחקר מי שרשם אותו מסמך, כוונתי לדו"ח החקירה וההודעה בפני החוקר כי נטען שהעד חתם עליה ? כמו כן השווה בא כוח התובעת בין דברי העד בפני ובין הודעתו במשטרה, וגם הודעה זו במשטרה לא הוגשה , ולא ניתנה לעד האפשרות להגיב עליה . בית המשפט היה מכריז על העד כעד עוין אילו הוכיחה התובעת כי העד אמר דבר והיפוכו בשני מקומות שונים, או שהוא מתחמק ממתן תשובות, או שאינו משתף פעולה עם מבטחתו או שניכר בדבריו כי הוא מחפה על מי שהוא אחר . כאמור לא מצאתי לנכון להכריז על העד כעד עוין רק בגלל שתשובותיו לא מצאו חן בעיני מי שהזמין אותו. במקביל , אני מוכן לצאת מתוך הנחה כי העד מסר למאן דהוא על התאונה וכי אותו אדם רשם את הודעה ת/1 עליה חתם העד. אותו איש שרשם את הודעה מפי העד , בין אם מלה במילה ובין אם רשם את הדברים בקירוב,העד מוסר כי את הרשום בת/1 הוא לא אמר, ועל כן איני יכול לקבוע אפילו כי יש סתירה בין דברי העד בהודעה לבין עדותו בפני . נשארים הדברים שהעד מסר בפני תחת אזהרה . עד התביעה לא הותיר עלי רושם של אדם אמין . מצד אחד הציג העד את עצמו כאדם אנאלפבית, שלא יודע מימינו ומשאלו, היתמם יתר על המידה, בה בשעה שהוא אישר כי שירת בצה"ל שירות מלא. מצאתי גם סתירות בין דבריו של העד בקטעים שונים בעדותו בפני . למשל אמירתו " אני יודע כי הנהג היה ברכב , אבל לא זוכר אם היה בעצירה או נסיעה " הרי למעלה מזה אמר כי לא ראה את התאונה . שתי שורות לאחר תשובתו הקודמת הוא אומר: " אתה שאלת אותי אם היה מי שהוא ברכב , ואני אמרתי לך " לא יודע ". הדבר אינו מתיישב עם אמירתו כי הנהג היה בתוך הרכב . העד נשאל : "לשאלה הקודמת אמרת כי כן היה נהג ברכב של צד ג' , כעת אתה טוען כי לא היה נהג , האם היה או אל היה נהג ?" ומשיב : " אני אמרתי שלא ראיתי דבר." בענין הימצאו של מי שהוא ברכב הנתבעים , דרכו של העד מפותלת ולוליינית, ואינה מעוררת אימון כל שהוא . זאת ועוד הוא טוען כי לידו ישב אחיינו שהוא כיום בן 18 . אותו אחיין לא זומן להעיד כי ישב ליד דודו וכי שיחק ברדיו לפני האירוע . התובעת לא הוכיחה את תביעתה . זאת כי בכתב התביעה טוענה התובעת כי : "6- ביום 27/9/01 שעה שהרכב המבוטח נסע , פגע הרכב הפוגע ברכב המבוטח תוך שהוא מתעלם מתמרור האט ותן זכות קדימה" גרסה זו לא הוכחה ואינה מתיישבת עם דברי עד התביעה על צורת אירוע התאונה הנתבעים לא הוכיחו את תביעתם הנגדית. זאת כי בכתב התביעה הנגדית נטען " ביום 27/9/01 עמד רכב המבוטח בחניה בכפר ירקא הרכב הפוגע נסע במהירות מופרזת ופגע ברכב המבוטח בצידו הימני האחורי , בעודו בעמידה מוחלטת בחניה " גם גרסה זו לא הוכחה , הן לאור דבריו של עד התביעה הנתבע הנגדי כי הפגיעה היתה בכביש , הן לאור מחדלה של התובעת הנגדית להביא את העדים שראו את התאונה לגרסת עד ההגנה , והן לאור מיקום הנזקים ברכב התובעת הנגדית . שתי התביעות נדחות בזה . אסיים בהבעת מורת רוחי מן העובדה כי בא כוח התובעת מצא לנכון לצרף לסיכומיו שני מסמכים שלא הוגשו כראיה במהלך המשפט , ולא בקש ובוודאי לא קיבל רשות לצרפם לסיכומים . כוונתי להודעתו של עד התביעה ( העד שלו ) במשטרה , ושני עמודים מדו"ח החקירה שנעשה ע"י חוקר מטעם התובעת . לא צריך לומר כי התעלמתי משני המסמכים . כל צד ישא בהוצאותיו רכבדיוןביטוח רכבפוליסהעדיםתביעת ביטוח