סובל מכאבי גב - ביטוח לאומי

פסק דין השופטת ורדה וירט - ליבנה 1. הערעור שבפנינו נסב על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (סגנית השופטת הראשית חגית שגיא; בל 4218/07), אשר דחה את תביעתו של המערער להכיר בתאונה בעבודה על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן גם: "החוק"). 2. המערער קבלן עצמאי לעבודות חשמל במשך 15 שנים, טען כי אירעה לו תאונה בעבודה עת הרכיב גופי תאורה ביום 21.7.02. לטענתו, כאשר ירד מסולם שהציב בתוך בריכה ריקה ממים הסולם זז, כפועל יוצא מכך הוא איבד את שיווי משקלו ונפל מהסולם בגובה של 2.5 מטר בקירוב אל הקרקע. עקב וכתוצאה מהנפילה נחבל בכל חלקי גופו לרבות הברכיים והגב, אך המשיך לעבוד. מר בני ביסטיצר אשר עובד בכפוף למערער, ראה את המערער מטפס על הסולם ולאחר מכן ראה אותו על הרצפה ליד הסולם בתוך הבריכה. ביום 24.7.02 ביקר המערער בקופת חולים אצל רופא המשפחה והאורטופד והתלונן על כאבים בגב ושאינו כשיר לשירות מילואים. המערער לא התלונן על הכאבים בברך, לטענתו משום שחשב שהפגיעה בגב היא הרצינית והכאבים בברך הם ברי חלוף. ביום 4.8.02 התגלה אצל המערער גוש בברך ימין, והמערער נותח בברכו ביום 26.12.02. המערער הגיש למוסד לביטוח לאומי ביום 29.10.03 תביעה בגין פגיעה בברכיים ובגב כתוצאה מהתאונה ביום 21.7.02, דהיינו למעלה משנה לאחר האירוע. 3. בית הדין האזורי קבע, כי המערער לא הוכיח קיומו של אירוע תאונתי בעבודה בהעדר איזכור לנפילה בכל החומר הרפואי, לרבות במסמכי בית החולים. 4. בהתאם לתקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי - דין), התשנ"ב - 1991המוסד לביטוח לאומי ביקש לראות בטיעוניו בעל-פה בקדם הערעור שהתקיים ביום 6.12.06 כסיכומים בכתב והמערער הגיש בתגובה סיכומים בכתב, אשר הועברו למותב לצורך כתיבת פסק דין. 5. בא כוח המערער טען, כי לא ניתן המשקל הראוי לעדות הראיה ששותפו לעבודה ראה אותו נופל בעבודה. זאת ועוד, המערער לא התלונן לאחר התאונה על הכאב בברך משום שהאמין שהוא בר חלוף. כמו כן, הטענה שהגידול בברך נמצא בגופו שנה קודם לכן, היא טעות ברישום רפואי, והמערער לא פנה קודם לכן למוסד לביטוח לאומי היות ולא ידע שקיימת חובת דיווח. 6. בא כוח המשיב טען לעומתו, שהמערער הינו עובד עצמאי אשר אין לו חשש שיבולע לו אם ידווח על התאונה. העד שנחקר בבית הדין האזורי לא ראה את התאונה עצמה, לכן בית הדין האזורי לא ראה בעדותו הוכחה להתרחשותה. בנוסף לכך - על אירוע כה דרמטי כפי שמתואר על ידי המערער סביר היה שידווח לרופא מיד לאחר האירוע, אולם מתיאור הרופא את דבריו של המערער עולה כי סיפר על סיבות אחרות לכאבי גב ולא סיפר על נפילה מסולם. דיון והכרעה 7. על מנת להוכיח פגיעה בעבודה יש צורך להוכיח קשר סיבתי בין התאונה הנטענת לבין מצבו הרפואי של המערער. 9. במצב דברים זה בית הדין נסמך דרך כלל, על המסמכים הרפואיים שהוצאו מיד לאחר האירוע הנטען, שכן אלו נערכו בזמן אמת והם מהווים אינדיקציה לקיומו של קשר בין האירוע הנטען לבין המצב הרפואי. 10. בתיקו הרפואי של המערער יש פירוט לבעיות מהם סובל המערער בגב ובברך ולגורמים למצבו הרפואי, אך לא מוזכרת נפילה מסולם בעבודה. מהמסמכים הרפואיים עולה שהמערער סובל מכאבי גב עשרים שנה ושהגידול בברך הוא תולדה של תחלואה שקדמה לתאונה בעבודה ולהלן נפרט: ביום 24.7.02, קרי שלושה ימים לאחר האירוע ד"ר מרקו עמנואל כתב: "מתלונן על כאבי גב, לפי דבריו קשורים במאמץ, תנועות חדות, שינויי מזג אויר. קיבל צו מילואים. לפי דבריו סובל מכאבי גב מזה שנים ובצילומים נצפו שינויים חולניים באזור C1 - L5." הוא לא דיווח לרופא על נפילה מסולם או על כאבים בברך. בביקור אצל ד"ר ילנה גוכמן מיום 4.8.02 דיווח כי הוא סובל מכאבי גב 20 שנה ושהיתה לו פריצת דיסק לפני שבע שנים. הרופאה איבחנה קיומו של גוש בברך הימנית. ד"ר ילנה גוכמן מציינת ב-15.8.02 שהגוש בברך קיים מזה שנה. כך גם בסיכום המחלה לאחר הניתוח לא מוזכרת הנפילה הנטענת. 11. המערער הציג גם את חוות דעתו של רופא מטעמו, ד"ר דיוויד יפה, אולם לא היה בפניו תיאור הביקור במרפאה מיום 24.7.02, לכן אין לייחס לחוות דעת זו משקל רב. 12. ככלל, אין ערכאת הערעור מתערבת בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית המבוססים על התרשמותה מן העדויות שהיו בפניה. בנסיבות המקרה, לא מצאתי מקום לחרוג מאותו כלל. המערער סומך טענותיו גם על כך שלא קיבלו את עדותו של מר בני ביסטריצר, אולם מעדותו עולה כי לא ראה את הנפילה עצמה, וכי המערער המשיך לעבוד בעבודה פיזית מיד לאחריה. עדות זו בהתחשב בכלל הנסיבות, אינה מספקת על מנת לבסס תשתית לכאורה לקשר סיבתי בין התאונה לבין המצב הרפואי. בא כוח המערער ביקש להסתמך על פסק דין שניתן בעבל 480/99 המוסד לביטוח לאומי - דוד מכלוביץ (ניתן ביום 16.1.03 ) , אין בפסק -דין זה לסייע למערער מאחר ונסיבותיו שונות לגמרי מן המקרה שבפנינו. 13. אשר על כן, לאור האמור לעיל ומטעמיו של בית הדין האזורי דין הערעור להידחות. 14. סוף דבר- הערעור נדחה, ללא צו להוצאות. עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבביטוח לאומי