פיצוי חופשת סקי

פסק דין 1. זוהי תביעה כספית ע"ס 6,000 ש"ח, אותה הגישו התובעים, נוסעים בחבילת תיור לסקי בטורקיה, אותה שיווקה הנתבעת. 2. בפרוספקט הנתבעת צויינה במקום בולט בראש העמוד הפסקה הבאה: "בלעדי לנוסעי אופיר טורס: נציג ישראלי, צילום הגלישה בוידאו, ביה"ס הטוב ביותר באתר". 3. לטענת התובעים, הרי שלמרות האמור בפרוספקט, הרי שהגלישה לא תועדה בוידאו ומשכך הם מבקשים הפיצוי האמור. 4. נציג הנתבעת טען כי המשמעות של המילים "צילום הגלישה בוידאו" לא נועדה לצורך תיעוד כמזכרת לנוסעים, אלא כחלק מתהליך ההדרכה והלימוד, אף שהודה כי אכן עקב תנאי מזג אויר ותקלה בציוד, הגלישה לא תועדה בוידאו. עוד בא בטרוניה לתובעים שלא טרחו לפנות לנציג החברה במקום וכי בחרו להגיש תביעה ללא שניסו למצות קודם לכן פנייה ישירה לחברה, שאם היו בוחרים לעשות כן, היו זוכים לפיצוי בדרך של הנחה עתידית בנסיעתם הבאה. 5. התובע מס' 2, שהעיד בדיון, מסר כי הסיבה לכך שבחרו בנתבעת כחברת הנסיעות היתה, גם ובעיקר, נוכח האמור בפרוספקט, וכי היה ברור להם שהצילום בוידאו אמור לשמש כמזכרת. את נציג החברה באתר פגשו אך בתחילת הנופש ובסופו. ובאשר למזג האויר, הרי שהוא היה תקין לחלוטין ובתי ספר אחרים שפעלו באתר כן צילמו את הנופשים במכשיר וידאו. 6. אין בידי לקבל את פרשנות נציג הנתבעת, לפיה האמור בפרסום בפרוספקט, עניינו כי מדובר בצילום וידאו לצרכי הדרכה בלבד, וכך ניתן להבין האמור. דעתי היא כי הקורא הסביר מבין משמעות האמור כפי שכך הבינוהו התובעים, דהיינו תיעוד לצורך מזכרת. ומכל מקום, גם על פי פרשנות הנתבעת את האמור, בפועל לא היה צילום וידאו כלשהו, אף לא לצרכי הדרכה. מכאן שהנתבעת לא עמדה בהתחייבותה ביחס לתובעים. עם זאת, הסכום הנתבע נראה לי מוגזם, שהרי בכל יתר תנאי העסקה עמדה החברה, ועניין החסר בתצלום הוידאו ככל שציער את התובעים, אין הוא מזכה אותם בפיצוי בשיעור אותו תבעו. 7. אני מקבל התביעה בחלקה ופוסק כי הנתבעת תשלם לכל אחד מהתובעים הסך של 750 ש"ח. כן אני מחייב הנתבעת בהוצאות התובעים בסך נוסף של 500 ש"ח. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ולאחריהם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. נופשסוכני נסיעות (תביעות)פיצוייםסקי