מחיקת מספרי טלפון - תביעה נגד אורנג' / פרטנר

פסק דין 1. א. התובע מייחס לנתבעת רשלנות חמורה, אשר הסבה לתובע נזקים רבים ועגמת נפש ובגין כך הגיש תביעה זו לחייב את הנתבעת לשלם לו פיצוי בסך 17.800 ₪. העובדות אותן מציין התובע, אשר יש, לדעתו, כדי להוות רשלנות הנתבעת מתייחסות ליום 12.11.07 עת הגיע התובע למרכז שירות של הנתבעת על מנת לשדרג מכשיר טלפון נייד שלו למכשיר חדש ומתקדם יותר. מכשירו של התובע אמנם שודרג וביקש לבדוק את המכשיר במקום על מנת לוודא שמספרי הטלפון שהיו בזכרון נשמרו. התובע בדק ומצא, שהמכשיר עובד וכי קיימים בכרטיס הזכרון שלו מספרי טלפון. דא עקא, כאשר התובע הגיע לביתו ובדק שוב את המכשיר החדש, גילה לתדהמתו, כי בזכרון של המכשיר החדש קיימים כ-30 מספרי טלפון בלבד- מתוך 130 מספרי טלפון אשר היו קיימים במכשיר הישן. לאור הממצא החדש, הזדרז התובע להתקשר למרכז השירות ודרש שיחזור של מספרי הטלפון שנעלמו, ברם שם הודיעו לו שאין אפשרות לעשות כן, משום שלא ניתן לאתר את כרטיס ה-SIM של הטלפון הישן. ב. התובע מציין, שאין זו הפעם הראשונה שהוא משדרג מכשירים ושמעולם לא קרה שכתוצאה מהשדרוג נגרם נזק כזה. בהמשך לתלונותיו של התובע בדבר הנזקים שנגרמו לו, הציעה לו הנתבעת פיצוי אשר לדעתו היה מעליב, יען פיצוי זה אינו מכסה ולו במעט את נזקיו של התובע ואינה מפצה אותו על בזבוז הזמן ועגמת הנפש שנגרמו לו. התובע טוען, שבין מספרי הטלפון שאבדו היו מספרים רבים של אנשים העובדים בחו"ל, עמיתים למקצוע,קשרים חברתיים שונים שיצר לאורך שנים, אנשי קשר עסקיים הקשורים לעבודתו וכן מספרי טלפון ישנים, שהשימוש בהם לא היה יום-יומי. רבים ממספרי הטלפון האבודים לא ניתנים לשחזור ואלה הניתנים לשחזור- שחזורם כרוך בעבודת פרך ובבזבוז זמן וכסף. התובע מוסיף ומציין בתביעתו, החשיבות באותם מספרי טלפון אבודים וטוען, שרשלנותה של הנתבעת היא זו אשר גרמה להיעלמות המספרים החשובים הנ"ל. לטענתו, הייתה צריכה הנתבעת לדעת ולצפות אפשרות של מחיקת מספרי טלפון מזכרון והיה עליה לפעול בהתאם על ידי גבוי הכרטיס או להציע לתובע אפשרות גיבוי. בסעיף 21 לתביעתו, מפרט התובע את המעשים, המהווים לדעתו רשלנות חמורה של הנתבעת. מאחר והמעשה הרשלני הנ"ל שבוצע על ידי הנתבעת פגע בתובע ופגע קשות בחייו ובמיוחד בעתידו המקצועי, בעבודתו ובהתפחות הקריירה שלו, מבקש התובע לחייב את הנתבעת לפצותו בסכום התביעה שננקב. 2. א. הנתבעת, הגישה כתב הגנה ארוך ומפורט ובין היתר מבקשת לסלק התביעה על הסף בהיות התביעה קנטרנית וטורדנית ומבוססת על טענות מוכחשות בגין נזקים שנגרמו. לטענת הנתבעת, אם אכן נגרמו לתובע נזקים בשל אובדן מספרי הטלפון, הרי שהם נגרמו בשל אשמתו הבלעדי של התובע. בהמשך, מפרטת הנתבעת במה, לדעתה, התרשל התובע. ב. הנתבעת מאשרת את ההתקשרות עם התובע על פי הסכם מיום 12.11.07. כמו כן, מאשרת הנתבעת את בקשת התובע לשדרג את מכשיר הטלפון וביצוע השדרוג. השדרוג בוצע על ידי כך שהתובע רכש מכשיר חדש וכתוצאה מכך היה צורך בהחלפת הכרטיס החכם לכרטיס חכם אחר המותאם למכשיר החדש. לאחר ביצוע השדרוג בדק התובע את המכשיר ונוכח לדעת, שהזכרונות הועתקו מהמכשיר הקודם. הנתבעת מאשרת את טענת התובע, על כי יום לאחר השדרוג טען התובע כי כ-80% ממספרי הטלפון שהיו כבר לא קיימים. הנתבעת טוענת, שאין היא אחראית על מה שאירע לאחר שהתובע בדק ועזב את מרכז השירות. עם זאת טוענת הנתבעת, שהיא ניסתה לאתר את המכשיר הקודם אך המכשיר לא נמצא. הנתבעת מאשרת גם, שהיא הציעה- לפנים משורת הדין- דקות שיחה ללא תשלום והתובע אף הסכים לקבל הצעה זו. הנתבעת מוסיפה וטוענת, שלמרות שהתובע קיבל ההצעה, שינה דעתו- זאת לאחר שפנה לעו"ד וכך הוגשה תביעה זו בסכום מוגזם ומופרך. הנתבעת אף הציעה לתובע הגדלת דקות שיחה והוצע לו שיקבל פירוט השיחות אליהם חייב התובע במשך 12 החודשים הקודמים למועד השדרוג ללא עלות וזאת על מנת לסייע לתובע לשחזר את זכרונות הטלפון שנמחקו. גם הפעם התובע סרב לקבל ההצעה. 3. א. עיינתי בכתבי הטענות המפורטים של שני הצדדים וגם שמעתי את התובע ואת נציגת הנתבעת וצר לי שהתובע לא השכיל לסיים את ההליך מחוץ לכתלי בית המשפט בהצעה שהוצעה לו על ידי הנתבעת. גם בבית המשפט הציעה נציגת הנבתעת להעלות את מספר דקות השיחה ללא עלות, אך התובע סבר שלמעט פיצוי כספי - אין עבורו פיצוי הולם יותר. ב. לגופו של עניין, עלי לציין, שהתובע מעיד, בהגינותו, שביום השדרוג בדק את המכשיר ומצא כי בזכרון המכשיר נמצאים כ-30 מספרי טלפון מתוך 130 מספרי טלפון, שהיו קיימים בזכרון הקודם. לטענה זו, ברצוני להשיב לתובע בשניים אלה: ראשית, כיצד לא ידע התובע במקום הבדיקה שאותם 30 מספרים אינם משקפים את כל מספרי הזכרון שהיו בזכרון הקודם? ואם ידע שהיו 130 מספרים ועתה ישנם רק כ-30 מדוע לא פנה באותו זמן אל פקידי מרכז השירות? שנית, התובע כלל לא הוכיח שהיו במכשיר הקודם 130 שיחות ושכל השיחות האלה הם כה חשובים ושהוא עצמו לא יכול לשחזר אותם. נכון, התובע פנה למחרת היום והלין על מחיקת אותם המספרים ועל כך לא חולקת הנתבעת, אך הנתבעת מציינת, בכתב ההגנה, שעם הודעת התובע על אובדן מספרים, עשתה הנתבעת מאמצים למצוא את המכשיר הקודם ונסיון זה לא עלה בידה. התובע לא הכחיש עובדה זו. ג. הנתבעת טוענת, כי במעמד ביצוע השדרוג, היא ביצעה העתקה של הזכרונות שהיו מצויים במכשיר הראשון והתובע, אשר בדק את המכשיר החדש עם מסירתו לידיו, לא יכול היה להוכיח שמה שהועתק לא היו כל הזכרונות. הנתבעת מטילה על התובע האחריות בכך שלא בדק היטב את הטעון בדיקה ולא דאג לגבות את המידע המאוחסן מהמכשיר הקודם למכשיר החדש. באומרה כך, מסתמכת הנתבעת על תנאי ההתקשרות בינה ובין התובע, אשר בין היתר קובע כי במקרה של תקלה או אבדן המכשיר, ממליצה הנתבעת שבעל המכשיר ייגבה את המידע המאוחסן במכשיר החדש ולרשום לפחות את מספרי הטלפון שהוא זקוק להם. עוד נאמר באותם תנאים, כי כאשר בעל מכשיר מוסר המכשיר לבדיקה או לתיקון, על בעל המכשיר לגבות את המידע שעליו, משום שייתכן שבמהלך התיקון יאלצו למחוק את כל המידע שבמכשיר. הנתבעת רואה במחדליו של התובע, שלא דאג במקום לאתר את אובדן מספרי הטלפון או שלא דאג להעתיק בעוד מועד את מספרי הטלפון שהיו במכשיר הקודם, תרומת רשלנות המגיעה עד כדי 100% ולכן אין עליה לפצות את התובע. 4. כפי שציינתי לעיל, המקרה הוא מקרה מצער וייתכן שבעת השדרוג אכן אבדו לתובע מספרי טלפון, ברם התובע לא הוכיח מהו מספר זה והתובע לא הוכיח, שקיים קושי לשחזר אותם מספרים על ידי שיחות טלפון נוספות לשם איתור המספרים האבודים. מכל האמור לעיל, הגעתי למסקנה, שאין מקום להעניק לתובע פיצוי כספי, קל וחומר לא פיצוי כספי כזה כפי שתבע בתביעתו, ברם בנסיבות המקרה ועל מנת לאפשר לתובע לאתר שיחות באמצעות שיחות טלפון, אני מחליט לחייב את הנתבעת להעניק לתובע 500 דקות שיחה ללא תשלום. 500 דקות שיחה אלו יוענקו לתובע, ללא תשלום, החל מיום מתן פסק דין זה. בנוסף לחיוב זה - אין צו להוצאות. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)טלפון