החזר רכישת מוצר דיאטטי - ערכת הרזייה

פסק דין השאלה העומדת לדיון היא האם על הנתבעת לפצות את התובעת עבור כך שלא השיבה לתובעת את דמי רכישת המוצר הדיאטטי אותו רכשה התובעת מהנתבעת , תוך זמן סביר? כללי: הנתבעת הינה חברה העוסקת בשיווק מוצרי טבע תוספי תזונה ומוצרים נלווים. התובעת רכשה ערכת הרזייה מהנתבעת. לטענת התובעת, ביום 5.11.07 רכשה מהנתבעת , באמצעות הטלפון, מוצר דיאטטי, במחיר של 389 ₪. לטענתה, עוד באותו היום, יצרה קשר עם הטלפנית אשר ממנה רכשה את המוצר, וביקשה לבטל את ההזמנה. לדבריה של התובעת, שבוע וחצי לאחר שהזמינה את המוצר, הגיע שליח עם המוצר, אולם היא ביקשה ממנו להחזיר את המוצר לנתבעת היות והיא ביטלה את ההזמנה. לאחר שהשליח עזב את ביתה, התקשרה התובעת למשרדי הנתבעת לבדוק מדוע כספה לא הושב לה. לטענתה, נציגי החברה אמרו לה כי בשל נהלים של החברה לא יהיה ניתן להשיב לה את כספה, עד אשר החבילה תגיע למחסן. עוד הוסיפה התובעת כי היא שבה וחזרה וטלפנה לנתבעת בכדי שזו האחרונה תשיב לה את כספה, אולם נסיונותיה עלו בתוהו ועד ליום הגשת התביעה לא השיבה לה הנתבעת את כספה. הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי אכן התובעת רכשה מהנתבעת ביום 5.11.07 ערכת הרזייה והוסיפה וטענה כי עוד באותו היום חויבה התובעת באמצעות כרטיס האשראי שלה בסכום הערכה. לטענת הנתבעת, מעת ביצוע ההזמנה, כרטיס האשראי של התובעת חוייב, והערכה נשלחה לביתה. לדברי הנתבעת הערכה נשלחה בדואר רשום לביתה של התובעת, אולם התובעת לא הלכה לקחת את הערכה, והערכה חזרה לנתבעת, ובמקביל יצרה איתם התובעת קשר טלפוני לבטל את העסקה. לדברי הנתבעת תהליך הזיכוי הינו תהליך המצריך אישור מנהלים ולכן הוא לוקח זמן ארוך. עוד טענה הנתבעת כי במהלך השיחות עם התובעת נציגיה הסבירו לה כי קיים חיוב בגין דמי ביטול אשר עומד על סך של 19.45 ₪, אשר מהווה 5% מערך הנכס, אולם דבר זה לא היה מקובל על דעתה של התובעת ולכן הטיפול בתיקה של הלקוחה הוקפא עד לדיון בתביעה דנן. הנתבעת צירפה לכתב הגנתה ציטוט מתוך חוק הגנת הצרכן הדן בנושא של החזר כספי ללקוח בעסקת מכר מרחוק אשר קובע כי : "בעסקאות מכר מרחוק- העוסק יחזיר לצרכן, תוך שבועיים מהיום שקיבל הודעה על הביטול , את כל הכסף ששילם, זולת דמי ביטול, שלא יעלו על 5% משווי הנכס או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם". לבסוף טענה הנתבעת כי השיבה לתובעת את הסך של 369.55 ₪ בקיזוז של 5% מסכום העסקה. שאלת האחריות: בדיון שהתקיים בפני ביום 28/9/08 , הצעתי לצדדים כי הנתבעת תשיב לתובעת את כל סכום הרכישה, דהיינו סך של 389 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט בסך של 50 ₪ ובסה"כ 439 ₪. נציג הנתבעת , מר אייל עמרם,קיבל את הצעתי, אולם התובעת סירבה להצעה מהטעם שהיא ביזבזה זמן יקר, ועל כן לא היה מנוס בפני לנהל את הדיון. בדיון העידה התובעת ונציג מטעמה של הנתבעת, מר אייל עמרם, מנהל בחברה ( להלן: "עמרם"). התובעת שבה וחזרה על טענותיה כפי שעלו בכתב התביעה, אולם ציינה כי רק לאחר שהגישה את התביעה השיבה לה הנתבעת את הכסף בקיזוז של 5% מערך העסקה. התובעת העידה כי היא התקשרה פעמים רבות לנתבעת והגיעה פעמיים לבית המשפט, ועל כן זה לא מקובל שהיא תקבל את אותו סכום ששילמה עבור המוצר. נציג הנתבעת בעדותו טען כי כל המערכת היא מערכת אוטומטית, ולכן כל ההתנהלות נפלה "בין הכסאות". עוד טען מר עמרם כי המחלוקת נסבה על נקודת הקיזוז של ה- 5%. עסקת מכר מרחוק- המסגרת המשפטית סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981,מסדיר מהי עסקת מכר מרחוק: " 'עסקת מכר מרחוק'- התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה". כמו כן, הסעיף מסדיר, באותו הקשר, מהו שיווק מרחוק: " 'שיווק מרחוק'- פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא... במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים". במקרה שלנו, אין חולק כי התבצע שיווק מרחוק, באמצעות הטלפון. כמו כן, התבצעה עסקת מכר מרחוק. גם התובעת וגם הנתבעת מסכימות כי מדובר בעסקת מכר מרחוק. הסעיף האמור, מאפשר לצרכן לבטל עסקת מכר מרחוק בתנאים ובאמצעים שלהלן: " (1) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם"; ובהמשך נקבע בסעיף 14ד כי "לעניין הוראות סעיף 14א(ג) ו- 14ג(ג), ביטול בכתב יכול שיעשה גם באמצעות פקסימיליה או תקשורת אלקטרונית". מהאמור לעיל, מכתבי הטענות ומעדויות הצדדים, ניתן לראות כי התובעת עברה "לא מעט" מכשולים, עד אשר הנתבעת איפשרה לה לבטל את העסקה וגם אז השיבה לה הנתבעת את סכום העסקה בקיזוז של 5%, דבר אשר לא היה צריך להתרחש. שכן, כפי שטענה התובעת היא ביטלה את העיסקה באותו היום בו רכשה את הערכה, ועל כן הנתבעת לא היתה צריכה מלכתחילה לשלוח לה את החבילה או לחייבה בבסכום כלשהוא. לכן על אף שמדובר במערכת אלקטרונית, ולדברי מר עמרם הדבר "נפל בין הכסאות", התובעת לא צריכה לסבול מכך ועל הנתבעת אין להלין אלא על עצמה. הנזק: הנתבעת השיבה לתובעת את סכום העיסקה בקיזוז 5% מערך העיסקה. אלא שהנתבעת העבירה את התובעת בדרך יסורים, עד שהחזירה לתובעת את כספה. על כך זכאית התובעת לפיצויים מאת הנתבעת. סבור אני שפיצוי בסך 1,000 ₪ הינו סביר בנסיבות הענין. סוף דבר: לאור כל האמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת כדלקמן: 1) 1) את הסך של 1,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 2) 2) את הוצאות המשפט בסך 300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. מוצרביטול עסקה (הגנת הצרכן)