תביעה נגד ארקיע - שינוי טיסה

פסק דין 1. עניינה של התובענה בטיסה מלונדון לישראל, בה היו התובעת ובתה אמורות לטוס. 2. לטענת התובעת רכשה בתאריך 23.1.2006 מהנתבעת שני כרטיסי טיסה ללונדון וחזרה. טיסת ההלוך נועדה לתאריך 30.3.2006 וטיסת החזור, אשר היא נשוא התובענה, נועדה ליום 6.4.2006 בשעה 22:30. 3. התובעת טוענת כי הגיעה בתאריך 6.4.2006 עם בתה לשדה התעופה בלונדון כדי לעלות על הטיסה אולם גילתה כי היא בוטלה ובעקבות הביטול פוזרו נוסעי הטיסה בין טיסות אחרות אשר יצאו מלונדון לישראל, והתובעת גילתה כי שמה ושם בתה לא נמצא באף אחת מהרשימות לטיסות החלופיות. התובעת טסה בטיסה חלופית אותה רכשה בחברה אחרת ומשדה תעופה אחר. מכאן התביעה שסכומה 17,800 ש"ח וענינה הוצאות הטיסה החלופית ועגמת נפש. 4. כתב ההגנה מצייר את תמונת האירועים באופן שונה, וזו גירסת הנתבעת : הנתבעת אינה חברת התעופה אלא היא משמשת כסוכנות נסיעות. לטענתה, מדובר בטיסת שכר אשר כחודש ימים לפני מועדה שונתה, כך שהוחלפה בטיסה היוצאת בשעה 23:10 במקום 22:35, ואשר מבוצעת באמצעות מוביל אחר - חברת "ישראייר". כרטיסי הטיסה נרכשו באמצעות בעלה של התובעת, אליו נשלח סיכום ההזמנה עם כל פרטי הטיסה. בתאריך 9.3.2006 העבירה הנתבעת לתובעת, באמצעות מזכירתו של בעלה, הגב' שולמית, את ההודעה לגבי השינוי בטיסה. הנתבעת מדגישה כי ההודעה היתה בדיוק על השינוי שאירע בטיסה. נציגת הנתבעת הציעה לגב' שולמית כי המסמכים המעודכנים ישלחו אליה בפקס, אולם היא ביקשה כי המסמכים ימסרו למזכירה בשם טל אשר תגיע למשרדי הנתבעת באילת. כך קרה, והגב' טל הגיעה וקיבלה את המסמכים המעודכנים. זאת ועוד, התובעת כלל לא אישררה את הטיסה כאמור על גבי הכרטיס. מכאן, שהתובעת הגיעה לשדה התעופה, ומקומותיה על טיסת ישראייר היו שמורים, והטיסה אף יצאה כשהמקומות שמורים לתובעת ולבתה, אך הן לא עלו לטיסה הואיל וככל הנראה לא היו מעודכנות כלל בדבר המוביל החדש והדחיה של 35 דקות בטיסה. 5. העידו התובעת, נציג הנתבעת ועדה מטעם הנתבעת אשר העידה כי היא זו אשר אישית הודיעה למזכירת מר צייגר, הגב' שולמית, על השינוי בטיסה וכי יבואו לקחת את המסמכים. עוד מוסרת עדה זו כי ידוע לה שהמסמכים אכן נלקחו על ידי הגב' טל אשר אינה מכחישה זאת. הכוונה היא למסמכים העדכניים ביחס לטיסה החלופית. 6. התובעת מאשרת כי לא אישררה את הטיסה ומעידה כך : "נכון שלא אישררנו את הטיסה טלפונית. לא ידעתי שאני צריכה לאשרר, זה לא שלא ידעתי אלא פשוט בזמן האחרון אנו לא מאשררים את הטיסות..." 7. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו, באתי למסקנה כי יש לדחות את התביעה הואיל והנתבעת פעלה באופן סביר, ואין להטיל עליה את האשם לאי עליית התובעת ובתה על הטיסה. 8. מחדלי התובעת והפועלים מטעמה החלו בשלב קבלת ההודעה על השינוי. אני נותן אמון בדברי העדה מטעם ארקיע כי היא באופן אישי הודיעה על השינוי למזכירת בעלה של התובעת. 9. התובעת ידעה על גירסה זו של הנתבעת עוד כשקיבלה את כתב ההגנה. למרות זאת לא טרחה להביא לעדות לא את הגב' שולמית ולא את הגב' טל. הראשונה קיבלה את ההודעה על השינוי והשניה קיבלה את מסמכי השינוי. 10. לא מצאתי כי מדובר היה בביטול טיסה ופיזור הנוסעים בין טיסות שונות כטענת התובעת, ואין תימוכין לתאור זה. 11. כחודש לפני הטיסה נשוא כתב התביעה נערך שינוי אשר המשמעות האופרטיבית שלו ביחס לתובעת היה דחיה של 35 דקות בלבד במועד ההמראה. הנתבעת פעלה באופן סביר וכמצופה ממנה והודיעה טלפונית ואף מסרה מסמכים בדבר השינוי האמור אשר כלל גם שינוי המוביל. 12. העובדה שדבר השינוי ככל הנראה לא הגיע אל התובעת אינו באשמה של הנתבעת. הנתבעת הודיעה למי אשר רכש ממנה את הכרטיסים, אשר הוא שלוחה של התובעת לכל דבר וענין. 13. כאמור, התובעת לא הביאה להעיד אף אחת משתי העדות אשר הן היחידות שהיה בידיהן לסתור את גירסת הנתבעת. לטענת הנתבעת הללו עובדות במשרד בעלה של התובעת. 14. אם לא די בכך, הרי שהתובעת לא טרחה לאשרר את הטיסה כפי שנדרש. דבר הצורך באישרור היה ידוע לה, והיא חדלה מעשות כן. ככל שהיתה התובעת מאשררת את הטיסה, חזקה כי היה בכך כדי להעמידה על הנתונים החדשים של הטיסה אשר נמסרו זמן רב קודם לכן על ידי הנתבעת. 15. לא שמעתי נימוק של ממש לאי האישרור. הטענה כי האישרור אין משמעותו תנאי לשמירת מקום הטיסה אינה רלוונטית כלל. הנתבעת אינה טוענת כי מקומות התובעת ובתה בטיסה ניתנו לאחרים. לדברי נציג הנתבעת, היו להן מקומות על הטיסה. 16. אילו היתה התובעת מתעדכנת בנתונים המעודכנים של הטיסה, הרי שהיתה יודעת שמדובר בחברה שונה ומן הסתם היתה יודעת לכוון עצמה לטיסה הנכונה. ככל שהיה זה מחדל של מי מטעם מי שרכש את הכרטיסים עבורה, אשר לא הביא לידיעתה לא את ההודעה הטלפונית כמו גם לא את המסמכים העדכניים, אין התובעת יכולה לבוא בכך בטרוניה לנתבעת. מכל מקום גם תקלה זו ניתנת היתה לריפוי לו פעלה התובעת לאישרור טיסתה. 17. הנתבעת הציע לתובעת הצעת פשרה נדיבה, הן לפני הדיון והן במהלכו, ואולם התובעת עמדה על תביעתה. 18. לאור האמור התביעה נדחית. בנסיבות הענין אין צו להוצאות. תביעות נגד חברות תעופהתעופה