תביעה נציג פלאפון

פסק דין 1. א. במהלך חודש יולי 2007, התקשר נציג מטעם הנתבעת לביתה של התובעת וביקש לתאם פגישה במטרה להוזיל את עלויות מכשיר הפלאפון שברשותה. נציג מטעם הנתבעת, בשם כפיר, הגיע לאותה פגישה בבית התובעת והציג בפניה תוכניות משתלמות יותר, אשר יוזילו משמעותית את סכום התשלומים עבור המכשירים שברשותה. באותה פגישה, ציין כפיר, שנגמרה ההתחייבות עבור המכשירים שברשות התובעת ועל כן הוא מציע לה לרכוש מכשירים חדשים ולא לשדרג את הקיימים. בפגישה זו, הבהירה התובעת לכפיר, שאין היא חפצה בשינוי המספרים ועל כן הציע כפיר שלא תשלם כלל עבור המכשירים שברשותה, למעט עלות השיחות היוצאות ובנוסף אף הבטיח שהתובעת תקבל מספרים "יפים" ללא כל עלות. בחודשים שלאחר חתימת החוזה, לא הגיעו לביתה של התובעת החשבוניות החודשיות, אולם כאשר ראתה התובעת את החיובים במסגרת כרטיסי אשראי - שהיו חיובים גבוהים מהרגיל, פנתה התובעת ובקשה את העתקי החשבוניות. מבדיקת העתקי החשבוניות התברר לתובעת, שהיא משלמת הן עבור המכשירים הישנים והן עבור המספרים "היפים" על אף ההבטחה שלא תצטרך לשלם. בשיחה של התובעת עם נציגת הנתבעת, הבטיחה הנציגה לבצע זיכויים בחשבונה של התובעת בגין המספר היפה. מאחר ולא בוצעו הזיכויים, כמתחייב, ערכה התובעת במהלך חודש אוקטובר 2007, שוב שיחה עם נציגת הנתבעת ובמסגרת שיחה זו ביקשה שוב התובעת לתקן את העוול ושהזיכוי המובטח בגין החיובים שחוייבו שלא כדין ובסתירה למוסכם עם כפיר, יבוצע מיידית. באחת משיחות הטלפון שערכה התובעת עם נציגי הנתבעת, נמסר לה שכפיר אינו עובד של הנתבעת - זאת בניגוד לכרטיס הביקור שהשאיר בידי התובעת. במהלך חודשים רבים ועד לחודש דצמבר 2007 שוחחה התובעם עם נציגים שונים, שהבטיחו לבדוק את הנושא, אך הכל ללא תוצאות חיוביות. לכן, לאור האמור, שלחה התובעת ביום 19.12.07 מכתב לפניות הציבור של הנתבעת וגם מכתב זה נותר ללא מענה בכתב, ברם הגב' רנית, שהיא נציגת הציבור טרחה לשוב אל התובעת טלפונית וזו הבטיחה לבדוק את הנושא על ידי בירור מעמיק ולחזור אליה עם תשובה הולמת. בשיחה נוספת שנערכה עם רנית, הציעה רנית לתובעת זיכוי בסך של 500 ₪ ולהעביר את שלושת המנויים למסלול "איזי" ללא כל עלות. הפעם, ביקשה התובעת לקבל ההצעה בכתב, אך למרות שהובטח להעביר ההצעה בכתב, לא נעשה דבר. לאור השתלשלות הענינים, החליטה התובעת לפנות לעזרתו של עו"ד אשר שלח מכתב בשמה ומיד ובסמוך למשלוח המכתב, יצרה רנית קשר עם התובעת והתחייבה שוב לבדוק את הנושא וליצור עמה קשר. גם הפעם לא יצרה רנית קשר עם התובעת - כמובטח על ידה. בסופה של התביעה, מציינת התובעת, כי במהלך כל החודשים בהם נעשה הבירור,כביכול, המשיכה הנתבעת לגבות את התשלומים מחשבונה של התובעת שלא כדין ובעורמה תוך שהיא עושה דין לעצמה בניצול הוראת הקבע המצויה בידה. בתאריך 20.5.08 שוב הציעה הנתבעת את הצעתה הקודמת לקבל זיכוי בסך 500 ₪, למרות שבינתיים בוצעו חיובים נוספים בחשבונה. התובעת לא הסכימה להצעה המוצעת, יען כי היא לא נראתה לה הגיונית בשל העובדה שבמהלך חצי השנה שעברה המשיכה הנתבעת לגבות את הסכומים בניגוד להתחייבות. לאור כל האמור לעיל, החליטה התובעת להגיש תביעה זו, בה ביקשה לחייב את הנתבעת לשלם לה את הסך של 1,800 ₪- שהוא הסכום שהנתבעת גבתה בחוסר תום לב ושלא כדין וכן ביקשה לחייב הנתבעת בסך של 800 ₪ בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובעת. ב. בכתב ההגנה, מכחישה הנתבעת קיום סיכום דברים. הנתבעת טוענת, שההתקשרות עם התובעת נכרתה על ידי חברת ש.ר.נ.ל (1970) ניהול בע"מ (להלן:"החברה") ולא עם הנתבעת. חברה זו הינה בית עסק עצמאי שקיבל הרשאה לשיווק ומכירת שירותי הנתבעת ומכשירים הפועלים ברשת הנתבעת בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים. הנתבעת חייבה את התובעת על פי מידע שהועבר אליה מהחברה הנ"ל. לכן, סבורה הנתבעת, שהנתבעת, כשלעצמה, לא כרתה את העסקה ולא ניהלה מו"מ עם התובעת. זאת ועוד, אותו נציג המוזכר על ידי התובעת - כפיר- עובד החברה הנ"ל ואינו עובד של הנתבעת. הנתבעת צרפה לכתב ההגנה, העתקי הסכמים בכתב, מהם עולה שהתובעת חתמה על 3 הסכמים ביום 18.7.07 לאספקת שירותים סלולאריים בגין 3 מכשירים אותם רכשה התובעת. התעריפים בגינם חוייבה התובעת נזכרים בהסכמים עליהם חתמה התובעת. הנתבעת מאשרת את טענת התובעת, על כי ביום 26.8.07 פנתה התובעת והלינה על חיוביה וכבר אז טענה שהובטח לה במעמד כריתת העסקה שהקצאת המספר היפה תעשה ללא חיוב. הנתבעת מכחישה טענה זו של התובעת. באותה תלונה לא הזכירה התובעת תלונה בכל הקשור לחיובה עבור המנויים הישנים. עם זאת, הסכימה הנתבעת-לפנים משורת הדין- לזכות את התובעת במלוא הסכום. הנתבעת, מאשרת, שלאחר חודשיים שוב פנתה התובעת בתלונה על המשך חיוביה בגין מנוייה הישנים וגם הפעם הסתמכה התובעת על הבטחותיו של כפיר. הנתבעת ביררה דבר התלונה והוברר לה, שלא הובטח לה דבר והודיעה לתובעת, שבאפשרותה לנתק את הקווים המקושרים למנויים הישנים ואז לא יהיה עליה לשלם עבורם תשלום חודשי קבוע. לטענת הנתבעת, הודיעה התובעת, שהיא מעוניינת להשאיר את המנויים פעילים ולכן הוצע לה להעבירם למסלול "איזי", תוך מתן הסבר על מהות מסלול זה, אך התובעת סירבה לקבל ההצעה ודרשה לבטל את החיוב בגין תשלום חודשי קבוע ולזכותה רטרואקטיבית. מאחר ואין אצל הנתבעת מסלולים ללא תשלום חודשי קבוע, למעט מסלול "איזי", הבהירה הנתבעת לתובעת, שאין בסיס לדרישה. לכן, טוענת הנתבעת, שהתובעת חוייבה כדין. למרות עמדתה זו של הנתבעת, בדבר היעדר בסיס לטענות התובעת, ורק מתוך רצון לרצות את התובעת, הציעה הנתבעת- לפנים משורת הדין- לזכות את התובעת בסך 500 ₪ בגין התשלום החודשי הקבוע ששילמה. התובעת סירבה לקבל הצעה זו. 2. א. תארתי לעיל באריכות את העובדות עליהן מבססת התובעת את תביעתה וכך גם פרטתי את טענות הנתבעת, כפי שבאו לידי ביטוי בכתב ההגנה. התובעת סומכת את תביעתה על שיחה והבטחות בע"פ עם כפיר-נציג הנתבעת ועל שיחות והבטחות בע"פ עם נציגת הנתבעת . כפיר השאיר בידי התובעת כרטיס ביקור לכן יכלה להזמינו להעיד מטעמה. (ראה נספח א' עליו צוין מספר הפלאפון שלו) התובעת לא דאגה להזמין את כפיר או עד אחר עמו שוחחה ולא הוכיחה ההבטחות,כביכול, שניתנו לה בעל פה. הנתבעת צרפה לכתב ההגנה מספר הסכמים עליהם חתמה התובעת ומאותם מסמכים לא עולה שחרור מתשלום חודשי קבוע של אותם מכשירים ישנים או בעד שירות הנטען על ידי התובעת. עדותה בעל פה של התובעת, אינם יכולים לסתור מסמך בכתב - מה עוד שטענותיה לא נתמכו על ידי עדות נוספת כלשהי, במיוחד על ידי אותם אנשים שהיא מזכירה בתביעתה. ההסכמים עליהם חתמה התובעת, הם אשר מגבשים את תנאי ההתקשרות והתובעת לא הצליחה להציג בפני חריג לאותם הסכמים הפוטרים או המבטלים תשלומים חודשיים קבועים בגין המכשירים הישנים. אני מקבל את טענת הנתבעת, שאותה הצעה שהוצעה על ידי נציגת הנתבעת, לזכות את התובעת בסך של 500 ₪ היא הצעה לפנים משורת הדין וצר לי שהתובעת לא קיבלה ההצעה ובחרה להמשיך הדיון בתביעה זו - למרות שאין לה הוכחות בדבר ניהול אותן שיחות או בדבר אותן הבטחות שניתנו לה, כביכול. לכן, אין גם כל הוכחה, שאותם סכומים, שלפי טענת התובעת נגבו שלא כדין - אכן נגבו שלא כדין. ב. בבית המשפט חזרה התובעת על שנאמר בכתב התביעה, אך גם בבית המשפט הודתה התובעת שאין לה מסמך בכתב המאשר את ההבטחות שניתנו לה. (עמ' 1 לפ',ש' 17- 18) התובעת מעידה כי כפיר ביקר אצלה בבית ולכן לא הייתה מניעה שתבקש ממנו להעלות את ההבטחות על הכתב, אך התובעת מאשרת שהיא לא מצאה לנכון להחתימו, משום שהאווירה הייתה ביתית. התובעת מציינת בעדותה, שגם אמה הייתה בבית, אך משום מה לא דאגה להביא את האם לעדות על מנת שתעיד בבית המשפט, מה ראתה, מה שמעה ואם בכלל הייתה נוכחת באותה שיחה בה הובטחו לה ההבטחות הנזכרות על ידה. ג. נציגת הנתבעת, העידה אף היא בפני וחזרה על רצון הנתבעת לפצות את התובעת ולו רק בשל היותה לקוחה טובה ובשל יחסי הנתבעת עם הלקוחות. עוד מציינת נציגת הנתבעת, שאם היו מסכמים פטורי תשלום למיניהם, היה הדבר בא לידי ביטוי בהסכם (עמ' 2 לפ',ש' 23- 24). נציגת הנתבעת חזרה על הטענות אשר הובאו בכתב ההגנה, והוסיפה וטענה כיצד הוצע לתובעת לשנות את מסלול למסלול "איזי", כאשר במסלול זה אין דמי שימוש קבועים והתובעת תוכל לקבל את השיחות. התובעת לא הסכימה לקבל את ההצעה. 3. לאור הנימוקים שהובאו לעיל, היה עלי להחליט בתביעה זו בהתחשב בכך, שהתובעת לא השכילה להוכיח טענותיה, ברם לאור הגינותה של נציגת הנתבעת, אשר הציעה לפצות את התובעת עוד בטרם החליטה התובעת להגיש תביעה זו ולאור העובדה שנציגת הנתבעת חזרה והציעה את הצעת הפיצוי במהלך הדיון בפני, החלטתי שלא להוציא את התובעת בחסרון כיס ולפנים משורת הדין אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת לסילוק מלוא התביעה את הסך של 700 ₪ בצירוף רבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. למעט תשלום זה ולאור הנימוקים שציינתי לעיל, אני מחליט שלא לחייב בהוצאות נוספות. פלאפוןסלולר (תביעות)