קורס אנגלית פיצוי

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, ביום 7/6/06 החלה התובעת את לימודיה בקורס אנגלית אצל הנתבעת. ללימודי התובעת קדמה פגישת יעוץ עם יועצת בשם קרן מטעם הנתבעת (להלן - היועצת), אשר קבעה כי התובעת וחברתה בשם דבורית עטר (להלן - דבורית) שתיהן ברמה 5. היועצת הסבירה כי בסיום קורס רמה 5 יהיו מסוגלות לנהל שיחה קולחת באנגלית, הדקדוק יהיה מושלם, ואף יוכלו לתת פרזנטציות באנגלית שוטפת. לגבי רמה 6 הבטיחה היועצת, שבסיומו של הקורס ברמה זו האנגלית המדוברת של התובעת ושל דבורית תהיה קרובה לשפת אם אנגלית. התובעת ודבורית ביקשו להרשם לקורס אחד בלבד. לטענת התובעת, לשאלתה האם כל מה שהובטח לגבי רמה 5 תקף גם אם תרשם לקורס זה בלבד, השיבה היועצת בחיוב. 2. התובעת טוענת כי הקורס ברמה 5 הסתיים מבלי שהרגישה כל שיפור בשפה האנגלית ולכן היא תובעת סכום של 5,000 ₪, המורכב כדלקמן: 3,600 ₪ - מחיר הקורס; 1,400 ₪ - עוגמת נפש ובזבוז זמן במשך 4 חודשי לימוד. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובעת החליטה להרשם לקורס אחד בלבד ברמה 5, בניגוד להמלצתה של היועצת להרשם לאנגלית במסלול הקבוצתי ברמות לימוד 6-5 (שני קורסים) אשר יתאים לציפיותיה לשיפור רמתה באנגלית. הנתבעת טוענת כי פעלה מול התובעת בשקיפות מלאה, תוך מתן מענה מקצועי לטענותיה, ולפנים משורת הדין הציעה לתובעת קורס נוסף ללא תשלום, אך התובעת סירבה. 4. בדיון שהתקיים בפני ביום 2/11/08 טענה נציגת הנתבעת: "בפירוש אמרנו לתובעת בעת היעוץ שרישום לקורס אחד בלבד יכול לפגום בתוצאה המבוקשת על ידה. אחרת לא היינו מציעים את שני הקורסים ... אנחנו מאוד זהירים לגבי ההבטחות שלנו. אנחנו מציגים את היעד על פי גרף עם מספרים. אני לא הייתי בייעוץ אבל על פי השיחה עם היועצת, שכבר שנים לא עובדת אצלנו, הגרף הוצג לתובעת וגם יעד הכמות שאליו תגיע" (פרוטוקול עמ' 1 שורות 16-11). יצויין, כי היועצת עצמה לא הובאה על ידי הנתבעת לעדות ואילו התובעת הכחישה שהוצג לה גרף בשלב כלשהו (פרוטוקול עמ' 1 שורה 8). 5. כלל ידוע בפסיקה הוא שהימנעות מלהביא עד לעדות פועלת לרעתו של בעל הדין אשר נמנע מלהביאו שעה שבנסיבות הענין היה מקום להעידו. כדברי בית המשפט העליון בע.א. 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו ואח' פ"ד מה(4) 651: "אי הבאתו של עד רלוונטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד כי יש דברים בגו וכי בעל הדין שנמנע מהבאתו חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד". בהעדר עדותה של היועצת, אני מקבלת את גירסת התובעת לפיה בעת ההרשמה לקורס אחד בלבד ברמה 5 הובטח לה על ידי היועצת כי תוכל לנהל שיחה קולחת באנגלית ואף לתת פרזנטציה באנגלית שוטפת, וההבטחה לא קויימה בפועל. 6. הנתבעת אכן יצרה אצל התובעת, עובר להרשמתה לקורס, ציפיות בדבר יכולת ליזום ולנהל שיחה קולחת באנגלית גם אם תרשם לקורס אחד בלבד. מאידך, התובעת הודתה כי נרשמה לקורס אחד בלבד על אף ההמלצה של היועצת להרשם לשני קורסים. בנסיבות אלה, יש בהתנהגות התובעת כדי לתרום לאי השגת היעדים שהציבה לעצמה, ולכן אין מקום להחזר מלוא הסכום ששולם על ידי התובעת בשל הקורס. 7. בנסיבות אלה,דין התביעה להתקבל באופן חלקי בלבד. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת, תוך 21 ימים, סכום של 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5/3/08) ועד לתשלום המלא בפועל וכן הוצאות משפט בסכום של 350 ₪. 8. בשולי הדברים יוער, כי דבורית עטר, חברתה של התובעת, הגישה תביעה אף היא בענין זה, בת"ק 1557/07, שבו ניתן פסק דין ביום 17/12/07. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. ביטול קורס / החזר שכר לימודפיצויים