תביעה נגד חנות - קניית מיטה

פסק דין ביום 01/08/07 רכש התובע מהנתבע ריהוט בסכום של כ - 11,500 ₪, ובכלל זה מיטה זוגית מהתצוגה (להלן - המיטה). אף שבעת בדיקת המיטה עובר לרכישתה, נתגלתה בעיה במנגנון הרמת המכסה של אחד מארגזי המצעים, נאמר לתובע כי זה רק ענין של חיזוקים וכי המנגנון יעבוד בעת הספקת המיטה בבית התובע. אף על פי כן, סופקה המיטה עם מנגנון שלא פעל כנדרש. כמו כן טען התובע כי המיטה חרקה בעת שישנו עליה. לטענת התובע, פניותיו לקבלת שירות לתיקון הליקויים הנטענים במיטה לא נענו על ידי הנתבע, ובעקבות כך הוגשה ביום 17/02/08 התביעה דנן, בה נתבע תיקון הליקויים הנטענים, ולחילופין ביטול העסקה, וכן פיצוי בסך 9,000 ₪ בגין עוגמת נפש. לטענת התובע, לא הגיע איש מטעם השירות של הנתבע לטפל בפגמים הנטענים במיטה, על אף פניותיו אל הנתבע. התובע אישר כי נאמר לו כי מאחר והוא מתגורר ביישוב עפרה ולנתבע אין שירות לקוחות סדיר מחוץ לירושלים, היענות לפניה לקבלת שירות עלולה לארוך עד כשבועיים. לטענת הנתבע, פעמיים נעשה נסיון להגיע לבית התובע על מנת לטפל בענין, אך התובע סירב לאפשר זאת. התובע אישר כי אכן היו שתי פניות מטעם הנתבע במטרה להגיע אל ביתו, אך לטענתו, בפעם אחת ההתראה היתה של כשעתיים, באופן שהתובע לא יכל להיערך על מנת להימצא בבית מפאת ההתראה הקצרה, ובפעם השניה לא הגיע איש, למרות שהתובע המתין לאיש שירות בבית. במסגרת הסדר שהושג בבית המשפט, תוקנו הליקויים במיטה לשביעות רצון התובע במהלך חודש אוגוסט 2008, והצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בדרך של פשרה (לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984) בענין התביעה לפיצוי וכן בשאלת ההוצאות, ולטענת הנתבע זכאי הוא להוצאות מאחר וההליך היה מיותר. לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך 1,000 ₪ או 25% מהסכום ששילם התובע בגין המיטה, לפי הסכום הנמוך. ככל שהסכום לא ישולם תוך 30 יום מהיום, תחולנה לגביו הוראות סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961, ומועד מתן פסק דין זה יהווה המועד לביצוע התשלום לצורך הוראות הסעיף האמור. רהיטים (תביעות)