החלפת מערכת סלון חדשה תמורת תוספת

פסק דין 1. על פי כתב התביעה שהוגש ביום 29/7/08, בשנת 2005 רכשה התובעת מערכת סלונית מעור תעשייתי תמורת 4,400 ₪. לטענתה, לאחר כשנה וחצי החל צבע הסלון להשתנות והפך מצבע חום לגוון אדום. הנתבעת נאותה להחליף את מערכת הסלון בחדשה תמורת תוספת של 1,000 ₪, לאחר כשנה וחצי וזאת, לטענת התובעת, בעקבות פניות רבות, ריצות וטרטורים. התובעת צירפה קבלה על סך של 1,000 ₪ מיום 9/7/07. לטענתה, כעשרה חודשים לאחר החלפת הסלון, גם העור החדש חזר להאדים תוך שהוא מאדים באופן לא סימטרי ועם כתמים כעורים בכל מערכת הסלון, כפי שמופיע בתמונות שצורפו לכתב התביעה. התובעת טוענת כי הנתבעת סיפקה לה מוצר פגום ודורשת סכום של 6,400 ₪ המורכב מהסכום ששולם על ידה בשל מערכת הסלון, לרבות התוספת עבור החלפת הריפוד, וכן 1,000 ₪ הוצאות נלוות, טרחה ואובדן זמן. 2. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, המערכת נרכשה ביום 5/1/05, על פי הזמנה מס' 50061 (להלן - ההזמנה), והתובעת פנתה בפעם הראשונה כחצי שנה לאחר תום תקופת האחריות. על מנת לבוא לקראתה, הוחלט להחליף לה את המערכת הסלונית בחדשה תוך מתן הנחה וחיוב התובעת בתוספת של 1,000 ₪ בלבד. לטענת הנתבעת, התובעת התלוננה לגבי המערכת שהוחלפה רק כעבור שנה מקבלתה, ואז נשלח נציג מיוחד מטעם הנתבעת לצורך מתן חוות דעת מקצועית. חוות הדעת של הנציג היתה כי הדהייה נובעת משימוש לא סביר כמו שימוש בחומר ניקוי או בחומר כימי אחר. 3. עיון בהזמנה מעלה כי האחריות היא לתקופה של שנה מיום קבלת המוצר. לא נאמר בכתב התביעה מהו המועד המדויק שבו התקבלה המערכת הסלונית הראשונה על ידי התובעת אך בסעיף 2 לכתב התביעה מודה התובעת כי שינוי הצבע החל לאחר כשנה וחצי דהיינו, לאחר תום תקופת האחריות. 4. מהקבלה מיום 9/7/07 על סך 1,000 ₪ עולה כי המערכת שהוחלפה נתקבלה על ידי התובעת ביולי 2007, ותלונתה בשל שינוי הצבע היתה בתוך תקופת האחריות, לקראת סופה. 5. מעיון בתמונות שצורפו לכתב התביעה (שצולמו ביום 26/7/08) עולה כי מדובר בכתמים בעלי צורה בלתי אחידה ואין זה סביר שמקורם בדהייה כתוצאה ממגע עם אור השמש או עם חומרי ניקוי. זאת ועוד, ראיתי לקבל את עמדת התובעת לפיה לא נעשה כל שימוש על ידה בחומרי ניקוי וכי המערכת לא עומדת במקום שטוף שמש, ועל כן מדובר, כנראה, בפגם כלשהו בעור. 6. לאור האמור, אני מקבלת את התביעה, אולם באופן חלקי בלבד. הואיל והתובעת השתמשה בכל זאת במערכת הסלונית במשך תקופה בלתי מבוטלת, אין מקום להשבת מלוא הסכום ששולם בעדה. על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת תוך 30 ימים סכום של 2,000 ₪. אם לא ישולם הסכום במועד שנקבע, יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (29/7/08) ועד לתשום המלא בפועל. אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. אירועים (תביעות)