תביעה חבילת נופש - מוסקבה

פסק דין 1. תביעה בטענה להפרת הסכם למתן שירותי תיירות. 2. על פי הנטען בתביעה התקשרו התובעים עם הנתבעת בחודש מרץ 2007 בהסכם שלפיו רכשו חבילת נופש שתוכננה להיות במהלך הלילות הלבנים במוסקווה. הנתבעת התחייבה לספק להם בין היתר כדלהלן: א. טיסות לרוסיה וממנה. ב. שיט נהרות מסנטפטרסברוג למוסקווה, סיורים, כניסה לאתרים, ועוד. ג. שהות בת לפחות שני לילות במוסקווה- לא הסכמתם להאריך בתמורה ל- 85 יורו. ד. ארוחה חגיגית בעת הגעתם לאוניה בסנטפרטסבורג. ה. שהביקור יערך בעת שהלילות מוארים ויכלול סיור במוסקווה. ו. סיורי חוף שכלולים במחיר. 3. אגב, חשיבותם של הלילות הלבנים היא שבהיותם מוארים ניתן לסייר בתנאי אור טובים. 4. התובעים טוענים כי לפני ביצוע ההזמנה פנו לנציגת הנתבעת (ששמה ארינה) ווידאו עימה שביום 13.5.07 תתאים החבילה לפרסום. הם שאלו אותה לגבי פרטים שונים ומשנענו בחיוב בוצעה הזמנה. 5. לטענתם הפרה הנתבעת את ההסכם עימם בפרט מהבחינות הבאות: א. בהגעתם, לא צפתה להם קבלת פנים וארוחה. ב. באותו מועד לא היו לילות מוארים. ג. עגנו רק לילה אחד במוסקווה (ולא ביום), ולא שניים או שלשה לילות לפחות בהתאם להתחייבות זאת להבדיל משאר המפליגים באוניה. ד. מועד הטיסה בחזרה לישראל היה ב- 22.5.07 ב- 8:30 ולא 24.5.07 כמו שלשאר המפליגים שנשארו ללא תוספת מחיר. 6. לפי הנטען בכתב הגנה, דין התביעה להדחות על הסף מחמת העדר יריבות ומחמת חוסר סמכות מקומית. 7. לגוף העניין הנתבעת לא כפרה בכך שהוזמנה חבילת נופש אלא שנטען שלא הייתה הפרה של התחייבותם ושניתן לגביה כל המידע הרלבנטי. מסיבות שפורטו בכתב הגנה ארוך ומפורט, בתמצית ולשם המחשה אומר לעניין הלילות הלבנים כפרה נציגת הנתבעת בטענה שנאמר להם שהם מתוכננים במועדים הרלבנטיים לתובעים שכן תופעה זאת פשוט אינה קיימת במועד זה. כראיה להעדר התופעה במועדים הרלבנטיים. צורף תדפיס הערך מויקיפידיה. (נספח ז' לכתב הגנה). לעניין מועדי המראות ונחיתות נטען שניתן לתובעים כבר ביום 19.4.07 כלומר, לפני שאישרו את הזמנתם ניתן להם, מידע מדויק בכתב כמפורט בנספח א' לכתב ההגנה, לרבות לגבי מועדי החזרה. הנתבעת טוענת כי באופן מיוחד סייעה לתובעים שרצו לקבל טיסה ישירה מישראל לסנטפטרסבורג להגיע לאתר יום לפני תחילת השיט, ושעל מנת לחסוך בהוצאות אפשרו להם לינה מוקדמת על האוניה (נספח ב' לכתב הגנה). הדיון: 8. במהלך הדיון היום נשמעו עדות התובעת ועדות אותה נציגה של הנתבעת שסכמה עם התובעים את פרטי ההזמנה. נציגת הנתבעת לא עמדה על בירורן של טענות הסף בדבר אלא התייחסה לגופם של דברים. 9. מעדות נציגת הנתבעת אציין כדלהלן: א. נציגת הנתבעת טענה כי לא זאת בלבד שהנתבעת קבלה את שהזמינה אלא אף יותר מכך. ב. לדבריה הדברים שנאמרו לתובעת מעוגנים במסמכים בכתב. היא אכן הציגה את ההצעה מיום 19.4.07 שנשלחה לתובעים בטרם אישרו הזמנתם שצורפה כנספח א' לכתב ההגנה, (להלן: "ההצעה") נעשו מאמצים גדולים לענות לבקשתה. ג. נציגת הנתבעת הפנתה גם לחוברת שסומנה כנספח ג' לכתב ההגנה שכללה אופציות שונות של טיולים הנגזרות מזמני השהות. לפי עדותה באופציה שהזמינה התובעת לא יכול להיות זמן השהות שטענה שהובטח לה במוסקבה. יחד עם זאת, ניתן היה להאריך לפני התנאים שבחוברת. ד. לעניין הלילות הלבנים לילות אלה אינם קיימים בתקופה בה הוזמנה החבילה אלא בתקופה אחרת שבה המחירים יקרים יותר. ה. הנתבעת הייתה מוכנה להציע לה הארכת שהות בתמורה לתשלום 85 דולר בתשלום לספק משהבינה שברצונה להשאר במוסקבה. ו. חברת השיט שנתה את התוכנית ולפיכך החזרנו את ה- 17. 10. מעדות התובעת אציין: א. הובטחו לה 2 לילות במוסקבה. ב. התובעת אשרה במהלך הדיון שקבלה הצעה לכך שתשהה במוסקבה בתוספת תשלום טענה שהתוספת שנדרשה הייתה יקרה מ- 85 יורו. אך הסבירה את סירובה במילים: "להסתובב עם המזוודות במוסקבה שהיא מקום לא סימפטי". דיון והכרעה: 11. עיינתי בכתבי הטענות, שמעתי את העדים, והתרשמתי במישרין מעדותם ושוכנעתי שדין עיקרה של התביעה להדחות. 12. נקודת המוצא להכרעה במחלוקת היא בהסכם בין הצדדים. ביסוד הסכם זה מצוי הטקסט שמעוגן בהצעה וכן המידע שפורסם בחוברת הכללית שעותק ממנה צורף לכתב הגנה (כנספח ג') החוברת מציגה אופציה להתקשרות שכפופה להתאמה אישית כמות שבוצעה דנן. ככל שמדובר בהתאמה ספציפית גובר ההסכם שבמסגרתה על הכתוב בטקסט הכללי של החוברת,לפי רציונל דומה לרציונל המעדיף כתב יד על נוסח מודפס. 13. להשלמת התמונה אצין שביום 11.5.07, כלומר לאחר ההצעה, בוצע תשלום תמורת חבילת הנופש כמפורט בחשבונית שצורפה כנספח ו לכתב ההגנה. 14. לא הונחה בפני כל תשתית משכנעת לטענת התובעים לפיה הוזמנה החבילה כבר בחודש מרץ 2007 ולפי המתואר לעיל עולה כי המועד בו סיכמו הצדדים את הדברים בינם מאוחר יותר. 15. עדותה של נציגת הנתבעת הייתה רהוטה ומשכנעת. וממנה עלה שדין מרביתן של הטענות נגדה להידחות וכי לא בוצעו הפרות כמות שנטענו. א. הנני דוחה את הטענה לפיה תקופת ההפלגה אמורה הייתה להיות אחרת וחל קיצור ביום. מועדי ההפלגה תאמו את המועדים שנכתבו בהצעה לפי מועד החזרה יהיה יום 22.5.08 ולא כפי שטענה הנתבעת. התובעת לא יכולה להסתמך על כך שמול תיירים אחרים נכרת חוזה אחר. אגב הנאמר בהצעה לעניין תקופת השהות בחו"ל תואם גם את התקופה שבנספח 2 לכתב התביעה. ב. הנני דוחה את הטענה כי גלומה הפרה בהעדר לילות לבנים, כלומר לילות מוארים. לא הוצגו בפני מסמך או תשתית ראייתית משכנעת לכך שהיתה התנאה מעין זאת בבסיס ההסכם. נבחרה תקופה לפי הזמנת התובעת. אף אם התכוונו התובעים כשלעצמם מבחינה סובייקטיבית לכך שיפליגו בתקופה שבה יש לילות לבנים, הרי שלא די בכוונה סובייקטיבית, לא מוכחת שאין העדה על כך שצד שני מודע לה כדי לשכלל לפיה חוזה. נציגת הנתבעת העידה: "במוסקבה אין לילות לבנים אבל בסנטפטרסבורג יש. מדובר באור שמופיע גם בלילה. אני אמרתי לה שזה ממאי עד אמצע יולי. אבל בגלל שיוני ויולי זה מחיר יותר יקר ובגלל שיש המון פסיטיבלים היא בחרה לקחת ב- 13.5". ג. הנני דוחה את הטענה כי הייתה הפרה עקב זמן שהות במוסקבה שהיה קצר בסעיף 7 לכתב התביעה נטען באופן מעורפל כי הובטח לשהות במסוקבה למשך לפחות שנים או שלשה לילות. לא ברור מהטענה אם מדובר בשניים או שלשה לילות אך עדות נציגת הנתבעת שכנעה שבמגבלות הזמן שאליו הוזמן השייט המסויים לא הייתה אפשרות לשהות כזאת במוסקבה וכלשונה: "בחוברת גם רשום את המסלול של ה-11 ימים ורק למסלול זה יש יומיים במוסקבה. למסלול של 9 ימים אין 3 ימים במוסקבה. לא מדובר בטיול מאורגן למוסקבה אלא שייט הפלגה" (עמוד 6 לפרוטוקול הדיון). ד. רכיב מרכזי בכתב התביעה כרוך בטענה לקיצור השהות במוסקבה ובסיורים שלא יצאו לפועל. אלא שאילו יחסו התובעים חשיבות מופלגת לזמן השהות במוסקבה לא ברור כיצד לישב זאת עם העדר נכונות לשלם תוספת תשלום כדי להשאר בה נציגת הנתבעת העידה כי למרות שלא היו חייבים לכך הסכימו לאפשר להם שהות נוספת במוסקבה, בת יום וחצי נוספים, תמורת 85 יורו לאדם. (ראה בסעיף 21.7.4 לכתב הגנה ובעדותה). התובעת כאמור העידה בהקשר זה: "אבל אני הייתי צריכה לרדת מהאוניה ב10 בבוקר הטיסה ב12 בלילה ולהסתבובב עם המזוודות במוסקבה שהיא מקום לא סימפטי שכל הנוסעים המשיכו." אולם, נציגת הנתבעת מסרה: "בקשר למזוודות כל אחד יודע שיש חדר מזוודות באוניה ואפשר להשאיר שם" (עמוד 7 לפרוטוקול הדיון). ה. אוסיף כי אף אילו היה בסיס לטענת הפרה, מחמת קיצור השהות במוסקבה נטל הקטנת הנזק החל על גם החוזה דנן מחיב היה לנהוג לפיו. ובהקשר זה ראה את הוראות סעיף 14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א - 1970 שלפיו: "הקטנת הנזק: 14.(א) אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין. (ב) הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו התוצאות או ההתחייבויות בלתי-סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין. ו. בנושא הארוחה החגיגית, העידה התובעת כי כלל לא קבלו אותה, וניכר היה שנציגת הנתבעת הופתעה מכך הואיל וסברה שארוחה נתנה בעת שהגיעה הקבוצה אף אם ביום מאוחר יותר. התובעת הסבירה את אי קבלת הארוחה בכך שנאמר לה שהיא אינה חלק מהקבוצה הסגורה. לפיכך- יש לקבל את הרכיב הזה בתביעתה. 16. סיכומה של נקודה זאת, התנהגות הנתבעת מעידה לכאורה דווקא על מאמץ למתן שירות טוב לתובעת שישביע את רצונה אף כשדרישותיה חרגו מההסכם. אכזבתה הסובייקטיבית של התובעת אינה מבססת טענת הפרה שכן לכאורה ניתן לה בדיוק הטיול שהזמינה והיא יכולה הייתה אף להאריך במסגרתו את השהות במוסקבה. לעניין זה לא די בהתרשמותה מכך שלאחרים ניתן טיול עדיף. 17. נופשים הטסים לפי הסכם מסוים מנועים מלטעון בחזרתם, שלא כדין, לזכאות לפי הסכם אחר שלא נחתם עימם. סוף דבר: 18. בנסיבות העניין על נתבעת לפצות את התובעת בסך של 300 ₪ בגין הארוחה החגיגית אלא שסכום זה יקוזז נגד חיוב התובעת בהוצאות המשפט בגין הדיון. את הוצאות המשפט הללו על התובעת לשלם בשים לב לדחיית חלק הארי של התביעה. 19. בשולי הדברים אציין שאין בתוצאה זאת כדי לבטל את חיוב הנתבעת בהוצאות עקב התנהלותה סביב דחיית מועדי הדיון שגרמה לכך שדיון נדחה פעם אחר פעם עקב בקשות לדחית מועד שהוגשו ברגע האחרון ערב הדיון ולא מבעוד מועד. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. נופשסוכני נסיעות (תביעות)