הזמנה צילום חתונה - החזר מקדמה

פסק דין 1. ביום 2.12.07 הזמינו התובעים אצל הנתבעים שירותי צילום לאירוע חתונתם, שעמדה להיערך ביום 18.6.08, ושילמו מקדמה בסך 1500 ₪ על חשבון ההזמנה. אין מחלוקת כי המגעים התנהלו בין התובעים לבין הנתבע 2, מר בועז שחר (להלן: בועז). 2. התובעים קראו בתגובות באינטרנט דברים רעים אודות שירותיהם של הנתבעים, ולטענתם אף שמעו דברים כאלה מפי לקוחות מאוכזבים של הנתבעים. בשל כך פנו התובעים אל הנתבעים, קרוב לחודש לאחר קשירת ההסכם, וביקשו לבטל את הזמנתם ולקבל בחזרה את סכום המקדמה. 3. בעקבות בקשה זו של התובעים התקיימו מספר שיחות ופגישות בין הצדדים. באחת השיחות הללו, ביום 6.1.08, ביקש בועז מהתובעים להגיע למקום עסקם של הנתבעים בחיפה ולשוחח עמו פנים אל פנים, על מנת לשכנע אותם שהדברים הרעים ששמעו אודות שירותיהם של הנתבעים אינם אמת. באותה שיחה אמר בועז לתובעים, בין היתר: "עזבו, במגרש הביתי שלי, כשתשבו מולי עיניים מול עיניים ותשמעו מה שיש לי להגיד, אחרי זה, אם תרצו לבטל - את המקדמה תקבלו חזרה. עשינו עסק?" (השיחה הוקלטה והושמעה במהלך הדיון). בהמשך לשיחה זו, וסמוך לאחריה, היתה שיחה נוספת בין הצדדים, וכעבור מספר ימים הם אמנם נפגשו עם בועז, כפי שיפורט להלן. בועז טען כי הקטע בקלטת, שצוטט לעיל, "בושל", ואינו משקף נכונה את הדברים שאמר לתובעים. לטענתו, הושמטו מקטע זה דבריו, כי אם התובעים יעמדו בכל זאת על רצונם לבטל את העסקה, הוא ישקול להחזיר להם את המקדמה. איני מקבלת את טענתו של בועז, כי ההקלטה שהושמעה במהלך הדיון "בושלה", באופן שהושמטו ממנה הדברים שטען. על פי עדויותיהם של הצדדים, נראה כי נכון יותר יהיה לומר שאותו קטע בקלטת אינו משקף את תוכן השיחה במלואה, ואינו משקף את השיחה השנייה, סמוך לאחר אותה שיחה שהוקלטה, כפי שיפורט להלן. התובעים מסתמכים על דבריו של בועז, בקטע השיחה שצוטט לעיל, וטוענים כי הסכים לבטל את העסקה ולהחזיר להם את המקדמה, ועל כך מבוססת תביעתם להשבת סכום המקדמה, בצירוף הוצאות. 4. בועז העיד כי סמוך לאחר אותה שיחה שהוקלטה, הוא טילפן אל התובעים על מנת לסייג את דבריו בשיחה הקודמת, שצוטטו לעיל, כיוון שחשש כי התובעים הבינו מדבריו שהוא מתחייב באופן חד משמעי להחזיר להם את סכום המקדמה, ולא היא. על כן טילפן אליהם מייד, על מנת להבהיר כי כוונתו היתה שישקול להחזיר להם את סכום המקדמה, ואין מדובר בהתחייבות מצידו לעשות כן. התובעים לא כפרו בקיומה של אותה שיחה נוספת, שאת תוכנה הם לא ציטטו בכתב התביעה. 5. אין מחלוקת כי לאחר אותן שתי שיחות בטלפון הגיעו התובעים למשרד הנתבעים בחיפה והביאו עמם מסמך שהכינו מראש, ובו כתבו תנאים ספציפיים נוספים, שהם דורשים להוסיף להסכם. אין אף מחלוקת כי בועז הסכים לקבל את כל התנאים הנוספים הללו. התובעים לא ציינו עניין זה בכתב התביעה. הם כתבו רק כי לאחר הפגישה פנים אל פנים עם בועז, החליטו בכל זאת לבטל את ההזמנה, ועל בועז לעמוד בהתחייבותו להחזיר להם את סכום המקדמה. לשאלה מדוע לא ציינו בכתב התביעה את עניין התנאים הנוספים שהוסכמו, השיבה התובעת כי לדעתה עניין זה אינו רלבנטי, אך איני מסכימה עם טענה זו. 6. יש מחלוקת בין הצדדים מה בדיוק היה סיכום הפגישה אצל בועז, לאחר שהסכים לקבל את כל תנאיהם הנוספים של התובעים. התובעים טוענים כי אמרו לבועז, שלמרות הסכמתו זו הם עדיין שומרים לעצמם את הזכות לבטל את ההזמנה, לאחר שיקול נוסף, וכי בועז לא חזר בו, באותו מעמד, מהתחייבותו כי אם כך יחליטו, תוחזר להם המקדמה. התובעת העידה כי לאחר סיום הפגישה עם בועז פגשו התובעים לקוחה נוספת, שלא היתה מרוצה משירותי הנתבעים, ואז החליטו סופית לבטל את ההזמנה. בועז חולק על גירסת התובעים לגבי הסיכום שהתקבל בפגישתם פנים אל פנים. גירסתו בעניין זה היא: עוד בשיחה הטלפונית השנייה בין הצדדים, מספר ימים לפני פגישתם, הוא הבהיר לתובעים - למען הסר ספק - כי אין לפרש את דבריו בשיחה הקודמת (המוקלטת) כהתחייבות ללא תנאי להשיב להם את סכום המקדמה, וכי הוא הסכים רק לשקול זאת. כאמור, התובעים לא כפרו בקיומה של אותה שיחה שנייה ולא הפריכו טענה זו של בועז. בועז טוען כי בפגישה פנים אל פנים סוכם, שאם יקבל את התנאים הנוספים שהתובעים הציגו - תישאר ההזמנה בעינה; וכאמור - אין מחלוקת כי בועז הסכים לאותם תנאים נוספים. בועז מאשר כי באותה פגישה אמרו התובעים כי הם מעוניינים לשוחח עם לקוחות נוספים שלו. לטענתו, הוא נתן להם רשימה של מאה לקוחות, שמתוכה בחרו התובעים עשרים לקוחות, ולאחר מכן טענו בפניו כי אף אחד מאותם לקוחות אינו זמין במספרי הטלפון, שבועז מסר להם. בועז טוען כי הזמין את התובעים להגיע שוב אל משרדו, על מנת שיתקשר בנוכחותם לאותם עשרים לקוחות ויוכיח להם, כי הם זמינים בטלפון. מנגד טוענים התובעים כי בועז התקשר בעצמו, בנוכחותם, אל חלק מאותם לקוחות וביקש מהם לומר עליו דברים טובים. כך או כך, בועז טוען כי עשה כל שלאל ידו על מנת להסיר את חששותיהם של התובעים, שהסתמכו רק על רכילות, ולשכנע אותם באיכות שירותיו. הוא ציין את התמיהה שעולה מכך שאחד התנאים הנוספים, שהתובעים העמידו, היה שהוא עצמו יבצע את הצילום במהלך החתונה. אם התובעים שמעו על בועז עצמו דברים כה רעים כפי שטענו, תמוה כי יעמידו כתנאי מיוחד את הדרישה כי הוא אישית יבצע את מלאכת הצילום. בועז טוען איפוא כי סיכום המגעים בין הצדדים היה, שאם יקבל את תנאיהם הנוספים של התובעים, תישאר ההזמנה בעינה. בדיקה על ידי התובעים אצל לקוחות נוספים נועדה, לדידו, לשכנע את התובעים ולהסיר את חששותיהם, אך מבחינתו - לאחר שהסכים לקבל את תנאיהם הנוספים של התובעים, לא ניתנה להם אופציה לבטל את ההזמנה ולקבל את סכום המקדמה בחזרה. 7. כידוע, צד להסכם אינו רשאי לבטלו באופן חד צדדי, ללא סיבה מוצדקת. הסיבה לביטול ההזמנה על ידי התובעים היתה חששם מהשירות הלקוי של הנתבעים, חשש שהתבסס על "שיחות" באינטרנט ועל דברים ששמעו מפי לקוחות אחרים. זו אינה סיבה שמצדיקה ביטול ההסכם לאחר שנכרת. התובעים יכלו לקרוא את ה"שיחות" אודות הנתבעים באינטרנט, ויכלו לברר אצל לקוחות אחרים שלהם, טרם כריתת ההסכם. משכרתו את ההסכם עם הנתבעים, הם מחוייבים על פיו, ואינם רשאים לבטלו באופן חד צדדי מהטעם האמור. התובעים עצמם מודעים לכך, ועל כן סמכו את תביעתם על התחייבותו הנטענת של בועז להשיב להם את סכום המקדמה, אם יעמדו על ביטול ההזמנה לאחר פגישה עמו פנים אל פנים. הטענה בדבר התחייבות כזאת מצד בועז נסמכת אך ורק על אותו קטע של השיחה שהוקלטה, אשר צוטט לעיל. הסכמה מצד בועז לביטול ההזמנה ולהשבת סכום המקדמה טעונה גמירות דעת, כמו ההסכמה לקשור את ההסכם. על פי חומר הראיות שלפני, לא היתה לבועז גמירות דעת כזאת. גם אם בשיחה הראשונה, זו שהוקלטה, אמר לתובעים שאם יעמדו על ביטול ההזמנה לאחר הפגישה, תוחזר להם המקדמה - הרי אין מחלוקת כי סמוך לאחר מכן הוא התקשר שוב אל התובעים והבהיר להם כי לא התכוון להתחייבות חד משמעית כזאת. נראה כי בלהט הויכוח עם התובעים, ובניסיון לשכנעם ולהתגבר על ה"רכילות" הרעה ששמעו עליו, אמר אמנם בועז את הדברים שהושמעו בהקלטה, אך אין להסיק גמירות דעת שלו בעניין זה רק על סמך אמירה זו, תוך ניתוקה ממכלול המגעים שהתקיימו בין הצדדים ומהשיחות ביניהם, הן בטלפון והן פנים אל פנים, שהתקיימו לאחר אותה שיחה שהוקלטה. שיחות אלה צויינו להלן, ועולה מהן כי לא היתה מצד בועז גמירות דעת להסכים לביטול ההזמנה ולהשבת המקדמה, על פי רצונם החד צדדי של התובעים. התובעים מצידם העלימו מכתב תביעתם את כל המגעים הנוספים הללו. לא זו בלבד שלא ציינו את דבר השיחה השנייה, סמוך לאחר קודמתה, אלא הם העלימו לחלוטין את עניין מסמך התנאים הנוספים, שהביאו עמם לפגישה פנים אל פנים עם בועז. למותר לומר כי מסמך זה רלבנטי מאד בשקילת הנסיבות לעניין קיומה, או אי קיומה, של גמירות דעת מצד בועז. כשהתובעים מגיעים לפגישה פנים אל פנים, כשבידם מסמך מוכן מראש של תנאים נוספים להסכם, הרי הם "משדרים" בכך שיחזרו בהם מכוונתם לבטל את ההזמנה, אם בועז יסכים לקבל את התנאים הנוספים שהציגו. אין מחלוקת כי בועז הסכים לקבל את כל התנאים הללו, היינו: הסכים להוספת תנאים להסכם, כדרישת התובעים. על כן סבירה טענתו של בועז, כי משהסכים לתנאים הנוספים הללו, סוכם בין הצדדים שלא לבטל את ההזמנה. אין מחלוקת כי בועז נתן לתובעים שמות של לקוחותיו, עשרות במספר, על מנת שישוחחו עמם. אני מקבלת את טענתו של בועז, כי הדבר נעשה על מנת להפיג את חששותיהם של התובעים, אך לא כ"אופציה" להם לבטל את ההזמנה ולקבל את המקדמה בחזרה, לאחר שהוא מצידו הסכים לקבל את תנאיהם הנוספים. נטל ההוכחה הוא על התובעים. הם ביססו את תביעתם על הסכמה של בועז לביטול ההזמנה ולהשבת המקדמה, אך בועז הציג נסיבות - חלקן אינו שנוי במחלוקת - שמצביעות על כך שלא היתה מצידו גמירות דעת לגבי הסכמה כזאת. התובעים לא הפריכו את גירסת ההגנה. הם העלימו נסיבות רלבנטיות, ומשהללו נתבררו בעת הדיון - המסקנה היא כי התובעים לא הרימו את נטל הראייה שעליהם. המורם מכל האמור הוא, כי התובעים אינם זכאים להשבת סכום המקדמה. 8. לפיכך אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעים לשלם לנתבעים הוצאות המשפט בסך 400 ₪ שיישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. אירועים (תביעות)נישואין / חתונהמקדמה