הסכם מכר רהיטים - מערכת סלון

פסק דין זהו פסק דין בתביעת התובע, לבטל הסכם מכר רהיטים, שנכרת בין הצדדים. הוחלט לדחות את התביעה, ולהלן הנימוקים. התובע רכש מהנתבעת רהיטים לחדר שינה בחודש דצמבר 2006. לטענתו, הרהיטים שסופקו לא היו תקינים, ונתגלו בהם ליקויים שונים. לפיכך תבע לבטל העסקה, ולחייב את הנתבעת להשיב לו את סכום הרכישה. הנתבעת טענה, כי ככל שאכן קיימים ליקויים, הם נגרמו כתוצאה מהובלת הרהיטים או הרכבתם, כאשר אלה בוצעו על ידי מוביל ששכר התובע, ולא על ידי מוביל שנשלח על ידי הנתבעת. במהלך הדיון שהתקיים בתביעה הסכימו הצדדים, כי ימונה מומחה - "שמאי מכריע" אשר ייתן חוות דעתו בשאלת סיבת הליקויים, דהיינו אם נגרמו בשל פגם בייצור, או כתוצאה מהרכבה או שימוש לא תקינים ויאמוד את עלות תיקונם, הוסכם, כי אם יקבע שהליקויים ברהיטים הינם תוצאת פגם בייצור, תתקבל התביעה. כן נקבע, כי צד שיפסיד במשפט, ישלם לצד השני בנוסף, הוצאות בסך 1000 ₪. יצוין כי ניתנו מספר החלטות לעניין מינוי שמאים, אשר בשל סיבות שונות, לא הסכימו ליטול על עצמם המינוי. בסופו של דבר, מונה שמאי מר שרגא ארדן, כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה הגיש חוות דעתו, ובה קבע באופן חד משמעי, כי כל הליקויים הינם תוצאה של הרכבה לא נכונה, או שימוש לקוי ברהיטים. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב, בהם התייחסו לאמור בחוות הדעת. התובע חלק בסיכומיו על ממצאי המומחה ומסקנותיו, אלא שלא העלה כל נימוק, המצדיק פסילת איזה מן הממצאים או המסקנות. יוער, כי התובע לא הביא כל ראיה אחרת, לעניין הגורם לליקויים, ולא הוכיח כי הנתבעת אחראית לפגמים הנטענים. במצב זה, ונוכח הסכמת הצדדים, יש לדחות את התביעה. התביעה נדחית על כן. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 3250 ₪, הכולל החזר סך 2250 ₪, ששילמה הנתבעת על חשבון שכ"ט השמאי, וסך 1000 ₪ נוספים בהתאם להסדר הדיוני. אירועים (תביעות)חוזהרהיטים (תביעות)הסכם מכר