תביעה נגד מלון אורכידיאה - לא היו מים

פסק דין 1. התובעים התארחו במלון הנתבעת ועוד בליל הגעתם אירעה תקלה בעטיה לא היו מים במלון. 2. התובעים טוענים בכתב התביעה כי הוצעה להם אלטרנטיבה למקלחת בדמות בקבוקי מים וכי - "נזרקנו בשעת לילה מאוחרת מהמלון" (01:00), והתרוצצו כשעתיים בין בתי מלון עד שמצאו חדר פנוי במלון אחר. התובעים מתרעמים על היחס שקיבלו לטענתם. לדבריהם, דרשו מהמלון כי יינתן להם חדר "כאלטרנטיביה מתאימה", והמלון הציע להם לבטל את השכרת החדר. לטענת התובעים מדובר היה בערב מיוחד עבורם ונגרמה להם עוגמת נפש רבה. מכאן התביעה שהועמדה על ידי התובעים על סך 12,000 ש"ח. 3. הנתבעת טוענת כי אירע פיצוץ בקו מים ראשי של המלון, המצוי מתחת לאדמה, וכי הדבר לא היה באחריות המלון. צוות האחזקה של המלון עמל על תיקון התקלה, אף שהמלון לא היה אחראי לה, ואספקת המים חודשה כעבור 4-5 שעות. 4. עוד טוענת הנתבעת כי התובעים לא ביצעו הזמנה מראש ולא היה מדובר בתכנון של חופשה. התובעים באו באותו ערב למלון, ואספקת המים תוקנה בסביבות 02:00 - 03:00. 5. לאחר ששמעתי את הצדדים באתי למסקנה כי יש לדחות את התביעה. 6. התמונה אשר הציגו התובעים בתביעתם היתה תמונה קשה של זלזול, כי נזרקו מהחדר, וכי היו זקוקים למקלחת "נואשות" כלשונם. 7. בבדיקת השתלשלות הענינים מצאתי תמונה שונה. לא מצאתי כל זילזול מצד אנשי המלון ואני סבור כי הצגת הדברים על ידי התובעים מגמתית. טענת התובעים כי "נזרקו" מהחדר אינה מתיישבת עם ההגיון, ואכן במהלך הדיון שינו גירסתם: "הוציאו אותנו באמצע הלילה, זאת אומרת יצאנו כי אין מים". התובעים בחרו לצאת מהמלון ואיש לא הוציא או "זרק" אותם כלשונם. 8. אליבא דגירסת התובעים עצמם במכתב ששלחו למלון - הם הגיעו למלון בשעה 19:00, שילמו, עלו לחדר, הניחו את החפצים ויצאו לאכול ארוחת ערב באילת. הם חזרו למלון בשעה 12:00 "זקוקים נואשות" כלשונם, למקלחות ומנוחה והתברר להם כי אין מים בחדר והעזרה היחידה שקיבלו היתה בדמות בקבוקי מים. התובעים טענו בכתב התביעה כי יצאו מהמלון בשעה 01:00. 9. מהשתלשלות העניינים האמורה עולה כי התובעים סבלו מאי אספקת מים למשך שעה, ואילו היו ממתינים שעה או שעתיים נוספות הרי שעד אז היתה חוזרת אספקת המים לחדרם. 10. לא מצאתי התרשלות מצד המלון, לא הוכח בפני כי התובעים קיבלו יחס מזלזל, ואין בפני כל ראיה לכך שהתקלה הינה באשמה של הנתבעת או מי מטעמה, או כי היתה התרשלות בתיקונה. 11. מבחינת התובעים ארכה התקלה שעה אחת בלבד, מרגע שנכנסו, לאחר ששהו באילת, ועד ליציאתם מהמלון. בנסיבות אלו אינני סבור כי התובעים זכאים לפיצוי. 12. לו היו התובעים ממתינים כשעה עד שעתיים, הרי שעוד בטרם שכרו הם חדר חלופי, היו זוכים לחידוש אספקת המים. 13. הנתבעת השיבה לתובעים את מלוא התשלום ששילמו. בנסיבות העניין לא מצאתי כי התובעים אשר קיבלו את כספם חזרה זכאים לפיצוי כלשהוא. 14. התביעה נדחית. 15. לפנים משורת הדין, ואך משום כך שהתובעים אכן סבלו אי נוחות בשל המעבר למלון אחר, בשל כך שסירבו להמתין לתיקון התקלה, לא יוטלו על התובעים הוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. בית מלוןבתי מלון (תביעות)מים