אחריות סלקום למכשיר שהתקלקל

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, רכש התובע מכשיר טלפון נייד מדגם 800W מאת הנתבעת (להלן - המכשיר). המכשיר התקלקל, והנתבעת נתנה לתובע מכשיר חלופי, עד לקבלת המכשיר המתוקן. לטענת התובע, לנתבעת לא היתה אפשרות לספק לו את הדגם 800W כשהוא מתוקן, ואילו המכשיר החלופי שנותר בידיו אינו עונה על צרכיו. 2. התובע דורש סכום של 10,019 ₪ המורכב כדלקמן: 2,247 ₪ - סה"כ חיובים חודשיים וכן זכרון למכשיר; 2,772 ₪ - חיובים המכונים על ידי התובע חיובים "חד פעמיים"; 5,000 ₪ - פיצוי בשל מסירת מכשיר לא תקין. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, ביום 1/4/07 הצטרף התובע לתוכנית "עסק מנצח ללקוחות קיימים" לפיה תקופת ההתחייבות הינה ל-36 מחזורי חיוב ו"דמי היציאה" הועמדו בשנת ההתקשרות הראשונה על סך של 1,200 ₪. ביום 7/12/07 ניתק התובע את ההתקשרות עם הנתבעת ונייד את קווי הטלפון שלו לחברת פרטנר. כתוצאה מכך, חוייב התובע ב"דמי יציאה". לטענת הנתבעת, התובע לא שילם סכום זה ונותר חייב גם עבור חיובים חודשיים ובסך הכל עומד כיום חובו כלפי הנתבעת על סך של כ-4,725 ₪. 4. לגבי המכשיר שנמסר לתיקון טוענת הנתבעת, כי התובע קיבל תמורתו מכשיר חלופי לדגם שרכש, באותו מידרג ובעל אותן תכונות, ועשה בו שימושים לצרכיו. 5. בדיון שהתקיים בפני ביום 30/11/08 טען התובע שכלל לא חתם על המסמכים שנשלחו אליו לגבי ההצטרפות לתוכנית, ולכן לא היה מקום לחייבו ב"דמי יציאה" מתוכנית שכלל לא הצטרף אליה (פרוטוקול עמ' 1 שורות 13-4). לגבי המכשיר החלופי טען התובע כי הוא שונה בתכלית מהמכשיר שרכש, ואין לו בו קליטה טובה (פרוטוקול עמ' 2 שורות 4-3). 6. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים הגעתי למסקנות הבאות: א. לגבי ההתקשרות לתוכנית של הנתבעת - הנתבעת לא המציאה ראיה לסתור את טענות התובע לפיהן לא הצטרף כלל לתוכנית ולא חתם על המסמכים ת/1 ו-ת/2 שנשלחו אליו. העתקי הסכמי ההתקשרות שצורפו על ידי הנתבעת לכתב ההגנה כנספח א' הינם טפסים ריקים, שאינם מתייחסים כלל לתובע באופן ספציפי, ואינם חתומים על ידו. בנסיבות אלה, לא היה מקום לחייב את התובע ב"דמי היציאה". ב. לגבי טענות התובע הקשורות במכשיר וכן לגבי הפיצוי בסך 5,000 ₪ - התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת ראשי נזק אלה, ולכן דינן של טענותיו בענין זה להידחות. 7. לאור האמור, התביעה תקובל באופן חלקי בלבד, לגבי החיובים הקרויים בפי התובע "חיובים חד פעמיים". הנתבעת תשיב לתובע, תוך 30 יום, סכום של 2,772 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (22/5/08) ועד לתשלום המלא בפועל. הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה - אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. סלקוםסלולר (תביעות)