תביעה נגד 012 סמייל - ניתוקים

פסק דין התובע תאר בכתב התביעה בפירוט רב את טענותיו נגד הנתבעת ולביסוס התביעה צרף נספחים. לדבריו רכש מהנתבעת תוכנת 'בקרת הורים' ומיד לאחר הרכישה "החלו בעיות במערכת הדואר האלקטרוני ...ולמעשה נותקתי מכל יכולת תקשורת בדואר האלקטרוני"; לטענתו במשך כ-10 ימים לא הוחזרה לו כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולא היה באפשרותו לקבל ו/או לשלוח דואר אלקטרוני. זמן ארוך ("למעלה משלוש שעות נטו" - מכתב התביעה) בזבז על שיחות עם הנתבעת וזמן ארוך עוד יותר, כך לטענתו, השקיע בשיחות עם לקוחותיו "בנסיון לגשר על הקושי שנוצר עבורי בעבודתי" (כתב התביעה). לאחר כ-10 ימים הוחזרה לו כתובת המייל שלו, אך גודלה היה 50 מגה-בייט תחת 1 ג'יגה בייט, כן הוחזרה לו הכתובת ללא שירות אנטי וירוס, ללא מסנן דואר זבל- שירות שהיה קיים עובר לתקלה שירות שלדבריו שולמה עבורו תמורה. לטענת התובע החזרת תיבת הדואר לפעולה ללא השירותים האמורים (אנטי וירוס ומסנן דואר זבל) חשפה אותו לסיכונים שאין לו יכולת לאמוד אותם. עד היום, כך לטענת התובע, בהעדר מסנן דואר הוא מקבל דואר זבל בכמויות גדולות ונאלץ להשקיע זמן יקר בסינון עצמאי. בשל נזקים אלה התקשר עם ספק אחר ובקש להתנתק מהנתבעת שסרבה להענות לבקשתו. הנתבעת מצידה פרשה אף היא את טענותיה בכתב הגנה ארוך ומפורט, לטענתה התובע התקשר עם הנתבעת בחבילת 'בקרת הורים' בעלות נמוכה ובתמורה לכך שישאר לקוח של הנתבעת למשך שנה. הנתבעת מודה כי היתה תקלה חלקית לפרק זמן הקצר מעשרת הימים כפי טענת התובע; לטענת הנתבעת תביעת התובע 'נופחה' מעבר לכל פרופורציה וכל השיחות שהתנהלו עמו סָבוּ למעשה על רצונו לבטל את המנוי ואת חיובו להשאר לקוח הנתבעת למשך שנה (הנתבעת צרפה תקצירים מהשיחות שהתקיימו בין בעלי הדין). הנתבעת ציינה כי במסגרת השיחות שניהלה עם התובע שעמד על דעתו לבטל את המנוי, הוצעו לו הטבות, ובעיקר לא הבינה את הרצון לבטל את העיסקה לאחר תיקון התקלה. עוד מציינת הנתבעת כי כתובת המייל של התובע איננה כתובת עסקית כנטען אלא כתובת פרטית - גם אם התובע בחר להשתמש בכתובת לצורך עסקיו, כן ציינה כי כתובת המייל שקבל היתה ללא תמורה אלא 'בחינם', וכי מעולם לא נתנה הסכמה שהכתובת שהוקצתה לתובע תהא כתובת עסקית. עוד לטענת הנתבעת שירות הדואר הוא שירות חינם ובשירות חינם זה ארעה התקלה, ולא בשירות האינטרנט שבגינו שילם התובע, ועל כן אין הוא זכאי לפיצוי. בבית המשפט חזר התובע על כתב תביעתו והדגיש כי נגרמו לו נזקים רבים בגין התקלה, נזקים שפרט בכתב התביעה. את הערכת הנזק ביקש התובע לבסס על עלות שעת עבודה של יועץ עסקי, שכר של 400 ₪ אותם הוא גובה לטענתו, מלקוחותיו, ועל כן השחתת זמנו בשיחות עם הנתבעת, בסינון דואר הזבל, ואבדן זמן עבודה הוערכו על ידי התובע בסך של כ- 10,000 ₪. את תביעתו לנזקים שציין, לא הוכיח התובע. לא די באמירה כי שעת עבודה של יועץ עסקי היא 400 ₪, וכפועל יוצא מצפה התובע לזכות בפיצוי בגין הזמן שבזבז כדי לטפל בתקלה ובתוצאותיה. נזק שארע בפועל יש להוכיח בראיות, ובהעדר ראיות לנזק שהתגבש לא הוכיח התובע את הנזק ואת שיעורו; לא שוכנעתי בפרטי הנזק כפי שצוינו בכתב התביעה, לא בהערכות התובע ולא בסכומים המופיעים בתביעה; אציין כי נזק עתידי נטען שהתובע אינו יודע את היקפו ולא הניח תשתית לנזק זה, אינו בר פיצוי. מכל טענות הצדדים ומשהודתה הנתבעת בכשלון חלקי של התחברות לכתובת המייל של התובע ראיתי לאמוד את 'שווי' התקלה החלקית ואת אי הנוחות שנגרמה לתובע בסך 750 ₪. עוד ראיתי להורות על החזר תשלום בגין התקשרות שלא נוצלה ואשר למעשה אותה ביקש התובע לבטל על אתר מיד עם גילוי התקלה, ומשכך אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע גם סך של 357 ₪ בגין 7 חודשים ששילם התובע עבור שירות שלא נוצל ומשלא נסתרה טענתו. מכל האמור אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,107 ₪. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 100 ₪. הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל אם לא ישולמו תוך 30 יום. מחשבים ואינטרנטספקי אינטרנט (תביעות)