העברה למלון אחר בגלל רישום יתר

פסק דין 1. עסקינן בתביעה כספית לפיצוי בגין הפרת הסכם, אשר עניינו בחבילת נופש לאנטליה, אשר הוזמנה על ידי התובעת בעבור בני משפחתה מאנפה תיירות בשיווק ישיר בע"מ (להלן: "הנתבעת 1" / "שולחת ההודעה לצד ג'"), כשספק החבילה הינה הנתבעת 2 וצד ג' - השטיח המעופף בע"מ. 2. התובעת, כעולה מכתב תביעתה, טוענת להפרת ההסכם, זאת משמשפחתה שוכנה במלון שונה מזה שהזמינה (מלון קרמלין במקום מלון טפקפי), דבר שמנע ממנה לבלות עם חבריה וכן חל איחור של כ- 21 שעות בטיסה חזרה לישראל, דבר שאילץ אותה ואת בני משפחתה להמתין שעות ארוכות במלון (לאחר check out) ובשדה התעופה, בתנאים לא תנאים. 3. הנתבעות אינן חולקות כי אלה אומנם היו פני הדברים, קרי; התובעת ומשפחתה הועברו למלון אחר מזה שהוזמן והונפק בעבורם בשל רישום ייתר ובטיסה חזרה לישראל חל עיכוב ניכר. 4. עם זאת, בעוד הנתבעת 1 סבורה כי האחריות אינה מוטלת עליה אלא על כתפי הספק, היא הנתבעת 2, זאת מכוחו של הסכם מיוחד, אשר נחתם בין השתיים הנוגע אף לחבילת הנופש שנמכרה לתובעת (ראה נספח להודעה לצד שלישי), לפיו לא ניתן היה לשנות את בית המלון ולדחות את שעת הטיסה (למעט איחור סביר), טוענת הנתבעת 2 כי ההזמנה של התובעת הונפקה בכפוף לתנאים הכלליים המקובלים ולפיהם אין היא מתחייבת על זהותו הסופית של המלון, כמו גם על שעת הטיסה. 5. הצדדים השמיעו טיעוניהם בפני ודומה כי כלל המחלוקות הצריכות להכרעה הוכרעו על ידי בית המשפט (כב' השופט א. שוורץ) בשתי תביעות שענינן זהה - פיצוי בגין הפרת התקשרות באותה חבילת נופש מכוחו של אותו הסכם בין הנתבעות (ת.ק. 2052/07, 2053/07 בית משפט לתביעות קטנות בראשל"צ). 5.1 בפסק דינו קבע בית המשפט ממצאים עובדתיים לענין טיב המלון (קרמלין לעומת טופקפי) והאיחור בטיסה חזרה ארצה, על כל הנובע ומשתמע מכך. עוד ובנוסף נדרש בית המשפט למחלוקת בין הנתבעות ופסק כי "האחריות המלאה והבלעדית לכשל, הן בשליחת התובעות למלון חלופי נוח פחות, והן לאיחור בטיסה ולאוזלת היד שננקטה, רובצת על הפסק של שירותי התיירות, השטיח המעופף". 6. המחלוקות שבאו בפני, כמו גם הטענות והראיות שהוצגו, אינן שונות מאלה שבאו בפני כב' השופט שוורץ באותו ענין ועל כן סבורה אני כי מכוחו של כלל "השתק הפלוגתא" חלות קביעותיו של בית המשפט שם (כב' השופט א. שוורץ) אף בהתיידנות שבפני (לענין החלת כלל "השתק הפלוגתא" על תביעות בבית משפט לתביעות קטנות ראה: רע"א 1958/06 שמשון סויסה נ' חבק צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ), זאת משהנתבעת 2 הודיעה כי לא הוגשה מטעמה בקשת רשות ערעור על פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט א. שוורץ, כך שהפך חלוט (ראה הודעה מיום 26.11.08 ). 7. התובעת לא הציגה קבלות על הוצאות שהוציאה משפחתה בעת ההמתנה הממושכת לטיסה שנתאחרה ועל כן על דרך האומדנא מוצאת אני לפצותה פיצוי כולל לכל בני משפחתה (בעלה ושני ילדיה), בגין עגמת הנפש שבהחלפת המלון והוצאותיהם עקב האיחור בטיסה (לרבות הפסד יום עבודה - לא הובאו ראיות) בסך כולל של 2,500 ₪. הנתבעת 2 תישא, איפוא, בתשלום הפיצוי לתובעת בסך כולל של 2,500 ₪ וכן בהוצאות משפט בסך של 500 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. התביעה כנגד הנתבעת 1 וההודעה לצד שלישי נדחות ללא צו להוצאות. בית מלוןבתי מלון (תביעות)